Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz pápeža

Celkom: 44 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 3
1. Buon giorno...
(Úvahy/O viere)
Dnes sme viacerí sledovali, pokiaľ to bolo možné, inauguračnú sv. omšu pápeža Františka. Na námestí bolo mnoho ľudí, rôzne vlajky, transparenty. Na jednom transparente bolo napísané: Buon giorno Francesco. ...
... položil inak: „Ukáž, ako staviaš život na Kristovi?“ V posledných dňoch (aspoň teda ja určite) žijeme tou eufóriou z nového pápeža. Robí úžasné gestá, dnes som videla ako po dnešnej omši vybehol prvý ...
3. Chceš mat moc?
(Úvahy/O viere)
Včera bola úvaha o Kristovi, skutkoch a viere. Úvaha vychádzala z citácie pápeža Františka, ktorý hovoril, že je potrebné vyznávať Krista, inak sa staneme charitatívnou mimovládkou. Zaujímavé slovo ...
... bola pozdvihnutá do najvyššej nebeskej slávy, kde sa skveje ako Kráľovná po pravici svojho Syna, nesmrteľného Kráľa vekov. Z Apoštolskej konštitúcie pápeža Pia Dvanásteho Munificentissimus Deus (AAS ...
5. Kristov kríž — prameň každého požehnania ( sv. Lev)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... ale zmŕtvychvstaním ich zrušil; a do trvalej platnosti smrti zasiahol tak, že z večnej urobil dočasnú. „Veď ako všetci umierajú v Adamovi, tak zasa všetci ožijú v Kristovi.“ Z Rečí svätého pápeža Leva ...
6. Krížová cesta s Benediktom XVI.
(Modlitby/Krížové cesty)
... príhovoru preblahoslavenej Panny Márie a všetkým zo srdca udeľujem apoštolské požehnanie. Modlitba za Svätého Otca a na jeho úmysel Pane Ježišu Kriste, vyslyš Svätého Otca, pápeža Benedikta, svojho ...
7. Pán zjavuje svoju slávu (sv. Lev Veľký)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... pápeža Leva Veľkého (Sermo 51, 3-4. 8: PL 54, 310-311. 313)    ...
... Vznikla teda rozhlasová stanica Rádia Vatikán s prvým príhovorom Pia XI. v latinskom jazyku. Prvé slovenské vysielanie sa uskutočnilo v roku 1943, keď sa vysielalo vianočné posolstvo pápeža. Pravidelné ...
9. „Nemať nič a byť bohatý?!“
(Listy/Listy misionárov)
... oni sem preniesli celé telo zosnulého pápeža, alebo...no keď som prišiel bližšie, videl som, že oni si ho sprítomnili takmer dokonale, keď z plastu spravili celé jeho telo. No celkom sa im to podarilo. ...
10. Litánie k bl. Jánovi Pavlovi II.
(Modlitby/Litánie)
Každý svätec môže vyprosiť pre každého z nás obrovské množstvo milostí. Prečo teda neprosiť svojich "starších bratov" vo viere o pomoc? A hlavne ak sa to týka nášho milovaného pápeža, ktorý žil medzi ...
... stali hodní Kristových prisľúbení. Modlitba Bože, bohatý na milosrdenstvo, Ty si povolal blahoslaveného pápeža Jána Pavla II. viesť Tvoju Cirkev; daj, aby sme posilnení jeho náukou s dôverou otvorili ...
... Trojica, ďakujeme ti, že si dala Cirkvi milosť daru pápeža Jána Pavla II., ďakujeme ti za nežnosť tvojej otcovskej lásky, za slávu Kristovho kríža, za žiaru Ducha Svätého, ktorá cez neho prežaruje. S ...
13. Pokánie, pokánie, pokánie! (sv. Klement I.)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... dobrodení. Z Listu svätého pápeža Klementa Prvého Korinťanom (Cap. 7, 4 — 8, 3; 8, 5 — 9, 1; 13, 1-4; 19, 2: Funk 1, 71-73. 77-78. 87)    ...
14. Ty si Peter-Skala (sv. Lev Veľký)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... jednému, čo dostávajú všetci. A Petrovi sa to osobitne zveruje preto, že Peter je postavený za vzor všetkým predstaveným Cirkvi. Z Rečí svätého pápeža Leva Veľkého (Sermo 4 de Natali ipsius, 2-3: PL ...
15. Sv. Cyrila a Metoda
(Kázne/Sviatky, slávnosti, spomienky)
... boli pravdepodobne vysvätení iba za diakonov. Takto vykonali svoju prvú spoločnú misiu medzi Chazarmi, niekde v oblasti Krymu, kde objavili ostatky tretieho pápeža, sv. Klimenta. Všetky tieto udalosti ...
16. Čo ma trápi na službe kňazov (sv. Gregor Veľký)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... do vonkajšej činnosti, zanedbávame službu svojho úradu.   Z Homílií svätého pápeža Gregora Veľkého na evanjeliá (Hom. 17, 3. 14: PL 76, 1139-1140. 1146)      ...
... pápeža Gregora Veľkého zmenila na snahu o ich premenenie v kresťanstve – transkulturáciu, ktorá i samotnému kresťanstvu pomohla zžiť sa a stať sa vlastným náboženstvom daného národa. Tento proces ...
18. Sila žehnania
(Úvahy/O viere)
... i na duši a vždy som bol za to vďačný. Kňazské ruky sú žehnajúce ruky a to rovnako ruky jednoduchého kňaza, ako ruky pápeža. V požehnaní každého kňaza je čosi veľkého. Pôsobia silou Ducha Svätého a sprostredkujú ...
19. Pán nasleduje svojich hlásateľov (sv. Gregor Veľký)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... ako treba, aby sme nemali stŕpnutý jazyk, keď treba hovoriť, a keď sme už zaujali kazateľské miesto, aby naša nemota nežalovala na nás pred spravodlivým sudcom. Z Homílií svätého pápeža Gregora Veľkého ...
... Spiš, Rožňava) s následným súhlasom pápeža, rušili, podľa nich, nepotrebné rehole a pod. Takýto vzťah spoločnosti a štátu k Cirkvi sa osobitne rozvíjal od konca 19. do polovice 20. st., spojený so silným ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie