Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz pastorácia

Celkom: 16 nájdených výsledkov.

1. Sme stvorení pre milovanie...
(Rozhovory/S misionármi)
... a pol vidím, že je to miesto stvorené priamo pre moju dušu. A za to mu ďakujem. V čom spočíva Vaša pastorácia? Koľko máte vo farnosti ľudí, na akom území pracujete? Naša farnosť je jedna z troch farností ...
Každé štádium socializácie je aj fyzicky oddelené iným miestom. Malé deti sú doma alebo v školách, kde sú oddelené do rôznych tried alebo budov, vysokoškoláci sú oddelení od svojich domovov v internátoch, ...
Po tom, čo sme si ukázali, že internet slúži ľuďom predovšetkým na komunikáciu, a že hlavnou úlohou pastorácie vo farnosti je komunikácia viery a Božieho Slova, dá sa ľahko vysvetliť vzťah medzi týmito ...
... každá iná pastorácia postupne zanikla. 2.    Vzory – dnešné masmédiá nechcú byť anonymné, preto ponúkajú osobnosti, hrdinov a s nimi samozrejme aj spôsob života a rebríček hodnôt. Vedia, že posolstvo ...
Dialóg lásky, v ktorom sa Boh ponúka človeku, aby ho naplnil a predsa ponechal sebou samým, sa stáva inšpiráciou pre Cirkev v dialógu so súčasným svetom. Obsahom tohto dialógu Cirkvi so súčasným svetom ...
... práca založená na práci vo farnostiach - tak ako všade po celej zemi v Katolíckej Cirkvi. Preto sa musíme najprv hlbšie zamyslieť nad tým, čo farnosť ako taká je, ako má pastorácia vo farnosti vyzerať, ...
7. Internet a misie? - 17 - Reálna a virtuálna farnosť a laici
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... musíme sa najprv hlbšie zamyslieť nad tým, čo farnosť ako taká je, ako má pastorácia vo farnosti vyzerať, ktorých oblastí sa musí dotýkať, aké sú jej základné vlastnosti a ktoré požiadavky a úlohy musí ...
... 25. výročie založenia Pápežskej rady pre apoštolát zdravotníkov, čo je ďalší dôvod na to, aby sme poďakovali Bohu za cestu, ktorou dosiaľ prešla pastorácia v zdravotníctve. Zo srdca si želám, aby bolo ...
Už len čítanie správ v poštovom priečinku každý deň a písanie odpovedí môže niekomu zabrať niekoľko hodín. Samotné vyhľadávanie informácií na internete môže takisto niekomu zabrať množstvo času, ...
Interaktivita internetu je pre Cirkev hlavne v súčasnosti veľkou pomocou, pretože nielen umocňuje jednotu, všeobecnosť a nadnárodnosť Cirkvi ako takej, ale napomáha aj väčšie a širšie zapojenie sa veriacich ...
11. Internet a misie? - 0 - Úvod
(Úvahy/O internete)
... a kňazi pri pastorácii v daných farnostiach využívať. Stále však treba mať na zreteli fakt, že pastorácia cez internet je iba výborným doplnkom k osobnej pastorácii v realite.    ...
12. SVD v Argentíne
(Amerika/Argentína)
... sú priority Spoločnosti Božieho Slova. Medzi nimi je na prvom mieste vytváranie misionárskeho povedomia a pastorácie povolaní. Ďalšou úlohou je biblická pastorácia a spiritualita. Sväté ...
13. SVD v Brazílii
(Amerika/Brazília)
... možno rozdeliť do troch kategórií: pastorácia vo farnostiach, činnosť v školách a špeciálna starostlivosť. Naša Spoločnosť spravuje v provincii 20 farností s veľkým počtom filiálok, ...
14. SVD v Ghane
(Afrika/Ghana)
... krajiny v arcidiecéze Tamale a v diecéze Damongo. Práca verbistov spočíva v prvom rade v šírení radostnej zvesti, evanjelia. A tak pastorácia tvorí najväčšiu časť ich práce. ...
15. P. Jozef Roman SVD o Rusku
(Rozhovory/S misionármi)
...  A čo vidiecka pastorácia? Sotva, na vidieku je ešte horšia ekonomická situácia ako v mestách, ťažko povedať.  ...
16. Jednota
(Nekategorizované články)
... ako na mojom misijnom pôsobisku. Hoci porovnávať sa nedá, ba ani nemá, a už vôbec nie kvantitatívne. Veď každá pastorácia je predovšetkým o konkrétnych ľuďoch, ktorých treba povzbudiť dobrým ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie