Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz pohania

Celkom: 18 nájdených výsledkov.

1. Predvianočná novéna
(Modlitby/Novény)
... ako znamenie pre národy, * králi pred tebou zatvoria ústa a pohania ťa budú vyhľadávať. * Príď a vysloboď nás, nemeškaj.   20. decembra Ó, Kľúč Dávidov, žezlo Izraelovho domu, * keď ty otvoríš, ...
2. Byvol, nôž a kríž v Indonézii
(Zážitky/Misionárov)
... horúčavy a suchota. Trávy vyschli a takisto aj potoky i rieky. Dobytok hynul. Pohania prinášali svojim zomrelým predkom bohaté obety, aby odvrátili pohromu. Dokonca sa obrátili na katolíkov, aby prosili ...
3. P. Viktor Števko SVD
(Zážitky/Misionárov)
... počúvaj, ty si nový. Títo ľudia nie sú pohania. Majú krásne zvyky. Nerozbi to. Nauč sa dobre reč a pozoruj týchto ľudí, keď majú slávnosti podľa ich zvykov. A preto ti hovorím, dva roky maj otvorené oči, ...
4. Chvála Bohorodičky Márie (sv. Cyril Alexandrijský)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... prichádza k poznaniu pravdy, skrze teba získavajú veriaci svätý krst, skrze teba máme olej plesania, skrze teba sa po celom svete zakladajú cirkvi, skrze teba sa pohania dostávajú k pokániu. A čo ešte ...
5. Eucharistia – sviatosť života (sv. Julián Eymard)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... účinkom sa nečudujme, že pohania ho uctievali ako boha sveta. Hviezda dňa totiž poslúcha a slúži najvyššiemu Slnku, Božiemu Slovu, Ježišovi Kristovi, ktorý osvecuje všetkých ľudí, čo prichádzajú na tento ...
6. Ježišovo meno (sv. Bernardín Sienský)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
Ježišovo meno je svetlom kazateľov, lebo dodáva hlásaniu a počúvaniu jeho slova žiarivú jasnosť. Veď čo myslíš, kde by sa vzalo na celom svete také veľké, neočakávané a prudké svetlo viery, ak nie z ohlasovania ...
7. Kristus je putom jednoty (sv. Cyril Alexandrijský)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... v Duchu zjavilo jeho svätým apoštolom a prorokom: že pohania sú spoludedičmi, spoluúdmi a spoluúčastníkmi prisľúbenia v Kristovi Ježišovi.“ Ak sme v Kristovi navzájom všetci spoluúdmi, a nielen navzájom, ...
8. Kresťania a svet (list Diognetovi)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... vojnu ako proti cudzincom a pohania ich prenasledujú. Ale tí, čo ich nenávidia, nevedia povedať príčinu svojho nepriateľstva. Jedným slovom: Čím je duša v tele, tým sú kresťania vo svete. Duša je rozptýlená ...
9. Smelo zvestovať Kristovo tajomstvo
(Misie/Dokumenty o misiách)
... boli povolaní, „aby sa pohania stali príjemnou obetou, posvätenou v Duchu Svätom“. Ale keď Boh volá, človek mu má odpovedať tak, že sa neradí s telom a krvou, lež celý sa zasvätí dielu evanjelia. No ...
10. Utorok, 1. pôstny týždeň
(Kázne/Veľký pôst)
... si sami vyberali tú svoju pozemskú. Pohania museli mnoho hovoriť, aby ich začulo ich božstvo, hoci to nebolo možné. Sila ich modlitieb mohla spočívať jedine na výrečnosti, poprípade na kúzlach, lebo ...
... a plienenia. Miestni prívrženci domácich náboženstiev robia všetko preto, aby odvrátili nových kresťanov od viery. Pripomenul aj, ako si nízko pohania cenia ľudský život. Dokumentoval to rôznymi zvykmi ...
12. Srdce - SZ a NZ
(Biblia/Konkordancia)
... hádka, vstal Peter a povedal im: "Bratia, vy viete, že Boh si ma od prvých dní vyvolil spomedzi vás, aby pohania z mojich úst počuli slovo evanjelia a uverili. 8 A Boh, ktorý pozná srdcia, ...
13. Modlitba - NZ
(Biblia/Konkordancia)
... k Bohu a hovorili: "Pane, ty si stvoril nebo a zem i more a všetko, čo je v nich. 25 Ty si skrze Ducha Svätého ústami svojho služobníka, nášho otca Dávida, povedal: "Prečo sa búria pohania? ...
14. Múdrosť - NZ
(Biblia/Konkordancia)
... " "Pán pozná myšlienky múdrych a vie, aké sú márne." 1Kor 3 Pohania sú predmetom Božieho hnevu - 18 Boží hnev z neba sa zjavuje proti každej bezbožnosti a neprávosti ľudí, ktorí ...
15. Viera - NZ
(Biblia/Konkordancia)
... alebo: "Čo budeme piť?" alebo: "Čo si oblečieme?"! 32 Veď po tomto všetkom sa zháňajú pohania. Váš nebeský Otec predsa vie, že toto všetko potrebujete. 33 Hľadajte teda najprv ...
16. Pravda - NZ
(Biblia/Konkordancia)
... ty, Žid, žiješ pohansky, a nie po židovsky, ako to, že nútiš pohanov žiť po židovsky?!" 15 My sme rodení Židia nie hriešni pohania, 16 a vieme, že človek nie je ospravedlnený zo skutkov ...
17. Milosrdenstvo - SZ a NZ
(Biblia/Konkordancia)
... čo svoj majetok čestne spravuje; 6 nikdy nezakolíše. Ž 112 1 Nie nás, Pane, nie nás, ale svoje meno oslávpre svoje milosrdenstvo a pre svoju vernosť. 2 Prečo majú hovoriť pohania: ...
18. Dôvera - NZ
(Biblia/Konkordancia)
...  ustarostení a nehovorte: "Čo budeme jesť?" alebo: "Čo budeme piť?" alebo: "Čo si oblečieme?"! 32 Veď po tomto všetkom sa zháňajú pohania. Váš nebeský Otec predsa vie, že toto všetko ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie