Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz poslanie

Celkom: 50 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 3
... viery podnetom na to, aby si celá Cirkev znovu uvedomila svoju prítomnosť v súčasnom svete a svoje poslanie medzi ľuďmi a národmi. Misijné poslanie sa totiž netýka len geografických území, ale aj národov, ...
2. Matka Cirkvi
(Úvahy/O živote)
... Kristovi -Synovi Božom, Mesiášovi. A Mária, hoci sa o nej viac nepíše, je tam, na samom začiatku, aby uskutočniť to materské poslanie, ktorej jej Syn zveril pod krížom. Nedá sa teda obísť nepovšimnutím ...
... zvlášť zdôrazňovali misionárske poslanie, ktoré Kristus zveril svojim učeníkom a ktoré musí byť úlohou celého Božieho ľudu, biskupov, kňazov, diakonov, rehoľníkov a rehoľníčok, ako aj laikov. Starostlivosť ...
4. Nevzdávaj to
(Kázne/Veľkonočné obdobie)
... nie je pre vás. Máte nové poslanie. Rybári boli, sú aj budú. Oni nech sa starajú o potravu pre telo. Vy si spomeňte, k čomu vás volá Učiteľ, Ten, čo prosí o pokrm. Nie že by bol hladný, ale chce ukázať ...
... Boha, ktorý nám odhaľuje kým sme my sami a vysiela nás plniť naše poslanie. V autentickej modlitbe osobné stretnutie s Ježišom mení človeka na matku a milovaného učeníka, rodí život a odovzdáva lásku. ...
6. Krížová cesta s Benediktom XVI.
(Modlitby/Krížové cesty)
... slová: „Žena, hľa tvoj syn!“ (Jn 19, 26). Z kríža si prijala nové poslanie. Počínajúc krížom si sa stala matkou novým spôsobom: matkou všetkých, čo chcú veriť v tvojho Syna Ježiša a nasledovať ho. Pod ...
7. Radosť v utrpení?
(Modlitby/Krížové cesty)
... už sama cesta bola vyčerpávajúca. Ako človek už nezmohol nič. Ležal znova v prachu, postrkovaný vojakmi. Chcel ale splniť svoje poslanie, dôjsť až na vrchol, a tak predsa vstal. – Sami v sebe nezmôžeme ...
8. Je dokonané
(Modlitby/Krížové cesty)
... alebo práve preto, že si poznal koniec tejto cesty, pretože si poznal svoje poslanie. Pane, často sa nám zdá, že kríž, ktorý máme niesť, je nad naše sily, že nestačíme na úlohy, pred ktoré si nás postavil, ...
9. Večná sláva proroka
(Biblia/Meditácie)
... pre teba: „Ty si už PROROKOM!“ To hlavné teraz je naučiť sa aj žiť a konať ako prorok, aby toto poslanie, ktoré si pri krste dostal, nezostalo nevyplnené a márne dané do tvojho srdca. Ako? Myslím, že ...
... A matka si myslí, že takto svoje deti prinúti sa polepšiť a byť dobré... Nie, drahá matka, nedovoľ ukradnúť ti to najvznešenejšie povolanie a poslanie, ktoré máš - odovzdať svojim deťom základ, na ktorom ...
11. Rozhodovanie
(Kázne/Veľkonočné obdobie)
... seriózne porozmýšľať, ako sa rozhodnúť a čo pre to spraviť. Dnešné čítanie predstavuje zbor apoštolov, ktorí chcú na nové poslanie určiť Barnabáša a Pavla. Zdá sa, že ide o bežnú cirkevnú prax kánonickej ...
12. Hodina milosrdenstva
(Modlitby/Rôzne modlitby)
...  N. 2.: Milosrdný Ježišu, prosíme ťa za dar milosrdnej lásky pre všetkých pokrstených, pre apoštolov Božieho milosrdenstva a všetkých osôb, ktoré realizujú poslanie sv. sestry Faustíny v dnešnom svete. ...
13. Čo robiť?
(Úvahy/O viere)
... nie je pre vás. Máte nové poslanie. Rybári boli, sú aj budú. Oni nech sa starajú o potravu pre telo. Vy si spomeňte, k čomu vás volá Učiteľ, Ten, čo prosí o pokrm. Nie že by bol hladný, ale chce ukázať ...
... plnila svoje poslanie za život sveta.“ V súčasnosti existuje na internete webhostingový projekt „Fara.sk“, v rámci ktorého si môžu jednotlivé katolícke farnosti vytvoriť a prevádzkovať svoje vlastné ...
... sa o exorcizme. Ježiš ho vykonával a od neho má Cirkev moc a poslanie vyháňať diablov. V jednoduchej forme sa exorcizmus vykonáva pri slávení krstu. Slávnostný, tzv. "veľký exorcizmus" môže vykonávať len ...
Ako odpovieš na otázku: „Prečo Boh Otec poslal svojho Syna na svet?“ Od tvojej odpovede - od tvojho pochopenia Kristovej misie totiž závisí to, ako budeš napĺňať svoju misiu - poslanie, ktorým ťa poveril ...
17. Pán nasleduje svojich hlásateľov (sv. Gregor Veľký)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
Náš Pán a Spasiteľ nás, milovaní bratia, niekedy napomína slovami, inokedy skutkami. Veď i jeho činy sú príkazmi, lebo aj keď robí niečo mlčky, ukazuje nám, čo máme robiť. Vidíme, ako posiela učeníkov ...
... naplniť svoje poslanie a získať spásu nasledovaním príkladov, ale v konečnom dôsledku spása závisí od nich samých. Alchýmia – sa chápe ako predvoj chémie ako vedy, hoci vedecké ciele v alchýmii neboli ...
19. Misijná nedeľa - Adorácia I.
(Modlitby/Adorácie)
... Bože, skláňame sa pred Tebou, ktorý si ukrytý v Najsvätejšej Sviatosti Lásky. Ňou si sa dobrovoľne stal pokrmom pre naše slabé, ubolené a doráňané duše. Bez teba nie sme schopní vyplniť našu misiu - poslanie, ...
... svoje poslanie a darovanú moc. V spojení s ľudskou hrdosťou sa na druhej strane vytvorilo hnutie snažiace sa ísť inou cestou. Toto hnutie nebolo hneď svetské, ale rozvíjalo sa ako „vnútrocirkevné“ hnutie ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie