Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz poznanie

Celkom: 50 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 3
1. Vyznávať Krista
(Úvahy/O viere)
... veď inak by som nechodil tu na zemi. Krstom som sa stal Jeho dieťaťom, Ježiš Kristus mi je brat. Mojou úlohou je poznávať Krista, a toto poznanie ma motivuje ku skutkom vo viere, že ak je Boh za mňa, tak ...
2. Poznám Boha?
(Úvahy/O viere)
Prorok Ozeáš píše (preklad je z Jeruzalemskej biblie):  „Lebo lásku chcem, a nie obety, poznanie Boha viac než celopaly.“ (Oz 6,6) Poznanie Boha je viac ako zápalná obeta. Poznať Boha... Dá ...
3. Páter Róbert a jeho misie v Rusku
(Rozhovory/S misionármi)
... dary, ktoré Boh do mňa vložil. Teda sebaspoznanie je jedným zo základov spoznania povolania. Presne toto je jednou z úloh otcov v našich rodinách – pomáhať svojim deťom už od malička spoznávať vo svetle ...
...  Príď, Duchu pravdy, a rozlej v našich srdciach dar múdrosti! Vo svetle lásky, ktorá nám prináša spásu, daj nám poznanie našej biedy, „slzy, ktoré zmývajú vinu, plač, ktorý si zasluhuje odpustenie! Ó, ...
5. Homeopatia je biela mágia
(Komentáre/Kresťania a ...)
... skutočnosť, že Hahnemann vybudoval svoje poznanie z poznatkov vtedy veľmi rozšíreného prírodného náboženstva. Od svojho mladého veku až do svojej smrti bol verným prívržencom spomenutého deizmu. Jeho obšírne ...
... spôsobom. Nie je to poznanie pred ktorým by bolo treba utiecť v záujme zachovania si tajomstva vlastného vnútra. Jeho poznanie je plné jednoduchej pravdy o človeku, a predovšetkým plné lásky. Podriaďte ...
7. Večná túžba po milovanom
(Biblia/Meditácie)
... LAMARTINE Alphonse M. L. P. Utrpenie a bolesť sú vždy záväzné pre veľké poznanie a hlboké srdce. DOSTOJEVSKIJ Fiodor Michajlovič Ten, kto má srdce plné lásky, má vždy čo rozdávať. Pre lásku netreba ...
8. Pýcha a predsudok
(Biblia/Meditácie)
Ako z pokorenej pýchy a predsudku vzniklo prekvapenie a poznanie: „Teraz viem; že na celej zemi niet Boha, iba v Izraeli.“ Náman potreboval uzdravenie a chcel byť zdravý. Aramejský kráľ ho poslal ...
9. Pane, len ty do mňa vidíš (sv. Augustín)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
Kiež poznám teba, ty, čo poznáš mňa, kiež ťa poznám, „ako som aj ja poznaný“. Ty, sila mojej duše, vojdi do nej a prispôsob si ju, aby si ju mal a vlastnil „bez škvrny a vrásky“. Toto je moja nádej, preto ...
10. Božia múdrosť (sv. Atanáz)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... poznali teba, jediného pravého Boha, a toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista.“ A tak je celá zem naplnená jej poznaním. Lebo jedno je poznanie Otca cez Syna a Syna z Otca. Veď Otec má radosť zo Syna ...
11. Vývin a rozvoj dogiem v cirkvi (sv. Vincent Lerinský)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... nie zmena. Ak je totiž pokrokom to, že sa každá vec sama v sebe vzmáha, a zmenou, že sa niečo premení z jedného na druhé. Treba teda, aby rástlo a veľmi mocne napredovalo chápanie, poznanie, múdrosť tak ...
... Surfujúc na internete sa dajú nájsť aj užitočné zaujímavé riešenia pre komunikovanie a poznanie iných náboženských entít vo svete.  Treba skúmať aj možnosti využitia internetu pri ekumenickej a inter-religióznej ...
13. Tajomstvo duší v očistci I (Mária Simma)
(Rozhovory/S rôznymi ľuďmi)
...  Sestra Emmanuela : Mária, majú tieto duše v očistci predsa len nádej a radosť v ich utrpení ? Mária Simma : Áno. Žiadna duša by sa nechcela vrátiť z očistca na zem, pretože má poznanie, ktoré nás nekonečne ...
14. Tajomstvo duší v očistci II (Mária Simma)
(Rozhovory/S rôznymi ľuďmi)
... že jeden celý život nestačí na poznanie Boha a na to, aby mal človek naozaj čas obrátiť sa, a že to nie je spravodlivé . Čo by ste im na to odpovedali ? Mária Simma : Všetci ľudia majú svoj vnútorný hlas. ...
... je človek čisto duchovnou bytosťou, ktorá zostupuje do sveta, tu sa zráža s problémami a rozširuje poznanie, a potom sa vracia späť do vyšších sfér na spôsob inkarnovaných monád. Okrem toho tu vyžaruje ...
... prenikania do fyzického a duševného stavu človeka. Pred väčšinou ľudí skryté poznanie, prístupne len určitému okruhu ľudí, ktorí sú tomu zasvätení určitým obradom.  V tomto chápaní mágia znamená poznanie ...
... pomohlo. Samotný základ však treba hľadať inde. Je ním filozofia racionalizmu (zakladateľ A. Comte), ktorá stráca zmysel pre veci presahujúce ľudské poznanie. Isté je len to, čo sa dá vidieť, zakúsiť, ...
18. Misijný deň detí
(Misie/Rôzne)
... nám pripomína, že poznanie a život s Pánom Ježišom je veľký dar. Prosí nás o pomoc, aby všetky deti sveta našli k nemu cestu a horelo im v srdciach jeho svetlo. Námety na oslavu Misijného dňa detí Všetko ...
... katolicizmu. Internet sa môže stať vzácnym prostriedkom evanjelizácie pre poznanie Božieho slova a poznanie samotnej Cirkvi.  Ako pri rôznych stretnutiach zdôrazňoval aj Ján Pavol II., sila internetu je ...
Pre potvrdenie aktuálnosti sv. Terézie z Lisieux by sme mohli uviesť rady tých, ktorých život rozhodným spôsobom ovplyvnilo poznanie posolstva tejto svätice. Patria medzi nich viacerí filozofi minulého ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie