Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz prístup

Celkom: 28 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 2
1. 3D - dostať, dať, ďakovať
(Úvahy/O Advente)
... – je všeobecne známy. Známy je svojou činnosťou, ktorou zasvätil svoj život mládeži, mladým ľuďom, ale tiež je známy svojim milým prístupom k nim. Mal neuveriteľný dar, že dokázal svojim správaním, svojou ...
2. Misionárky na kolenách
(Rozhovory/S misionármi)
... na všetky listy a cez tieto kontakty sme v obraze, vieme, čo sa deje vo svete, akými problémami ľudia žijú. Používate aj internet? Áno. (smiech) V našich domoch majú predstavené prístup na internet ...
3. Misionár za každých okolností
(Rozhovory/S misionármi)
... prístupové cesty sú blokované banditami. Mnohí boli ošetrení, takže situácia sa zlepšila. Dobrou správou je aj to, že opozícia odvolala zajtrajšie manifestácie, a my pevne veríme, že sa tieto dve strany ...
4. Homeopatia je biela mágia
(Komentáre/Kresťania a ...)
... lekárom ťažko prístupné. V slovenských odborných lekárskych časopisoch som nenašla žiadnu klinickú štúdiu. V Lüllmannovej Farmakológii a toxikológii (Grada 2002) čítame: „Skupina expertov Európskej komisie ...
5. Skutočná sláva
(Kázne/Veľkonočné obdobie)
... ale ani pýšiť sa, pretože jedinou, no pritom najväčšou ich zásluhou, bola oddanosť. Kristus je majster, oni jeho učeníci. Takýto prístup k učeníctvu nie je vyhradený len hrdinom, ktorí sa akoby už bez ...
6. Kto sa chce stať Dobrovoľníkom pre Afriku?
(Aktuality/Správy z misií)
... prístup k deťom veľkým prínosom. Projekt realizuje rehoľa Školských bratov (pre viac informácií o projekte si pozri podstánku Svedectvá dobrovoľníkov – 2007 Katka Farkašová a Aďka Šterbáková a 2006 Robko ...
7. Sv. Cyrila a Metoda 2
(Kázne/Sviatky, slávnosti, spomienky)
... cesty rozišli. Martin sa dostal na strednú do vzdialenejšieho mesta, preto býval na internáte. Neskôr sa Janka dopočula, že skončil aj vysokú a oženil sa. Trochu láskavého prístupu pomohlo zlepšiť život ...
... vidí vo svojom životopise o bl. zakladateľovi vplyv rodičov na jeho osobnosť takto: „Arnold prekvapujúcim spôsobom zdedil charakter svojho otca: jeho vážny a zodpovedný prístup k životu, prísnu disciplínu, ...
... kaviarne. Tam, kde je ekonomicky slabšie obyvateľstvo, býva dosť mladých, ktorí dôležitosť nových technológií poznajú, ale prístup k nim nemajú práve pre finančné obmedzenie. Preto chodia na rôzne miesta, ...
... potrebné brániť pravdu proti náboženskému a morálnemu relativizmu, altruizmus a veľkodušnosť proti individualistickému konzumnému prístupu a mravnosť proti zmyselnosti a hriechu.  Duch takto vyzýva Cirkev ...
11. Irkutsk 17 - Tábory na brehu Bajkalu
(Zážitky/Misionárov)
... takýmto prístupom zničí, doráňa, dobije a porozbíja počas tých dlhých rokov v sirotinci, to si nechcem ani len predstavovať... Je to veľká škoda. Mnohé krásne duše sa premenia na zlých, rozbitých ľudí, ...
... prenikania do fyzického a duševného stavu človeka. Pred väčšinou ľudí skryté poznanie, prístupne len určitému okruhu ľudí, ktorí sú tomu zasvätení určitým obradom.  V tomto chápaní mágia znamená poznanie ...
13. Modlitba za misie k sv. Terezke
(Modlitby/Rôzne modlitby)
... prosby a doprial celému svetu prístup do blaženej večnosti. Amen. Svätá Terézia od Dieťaťa Ježiša, patrónka misií, oroduj za nás! Zdroj: modlitba.sk a ďalšie stránky  ...
... impulz sekularizácii v zmysle jej laicizácie a desakramentalizácie tým, že odstránila väčšinu sviatostí, centrálny Učiteľský úrad a sústredila sa na Biblii, pričom pripustila individuálny prístup, ktorý ...
15. Misijný deň detí
(Misie/Rôzne)
... Duch premení chlieb a víno na telo a krv Pána Ježiša. Urobil to, aby mohol s nami žiť, prebývať, aby ho mohol každý prijať, aby bol prístupný všetkým. V tomto desiatku sa modlíme, aby deti Ázie (žltá) ...
16. Kresťanstvo a okultizmus - Úvod
(Katechézy/Morálka)
... osebe nie sú  ľudskému rozumu neprístupné, aby sa tak mohli v súčasných podmienkach ľudského pokolenia prijímať s pevnou istotou a s pocitom vylúčenia omylu". (KKC 38) A ako aj historické vedy dokazujú, ...
... Cirkvi, o apologetiku, riadenie, administráciu, niektoré formy duchovného a pastoračného vedenia veriacich, slávenie bohoslužieb on-line, okamžitý a priamy prístup k dôležitým náboženským a duchovným informáciám, ...
... 9,33). Načo evanjelista dodáva: "Nevedel, čo hovorí" (ib.), čím chce naznačiť, že prístup kniežaťa apoštolov je vonkoncom neadekvátny. Svätica to intuitívne vníma a tak nás usmerňuje: ak sú v našom živote ...
... prístupný širokým masám. To hlavné na celej jej náuke, ako hovorí Hans Urs von Balthasar je, že Terézia žila skôr než začala písať. Celú potrebu pravdy v napĺňaní Božieho slova sa snažila najskôr naplniť ...
... učí, nám približuje ideál kresťanskej svätosti, pričom neznižuje jeho úroveň. Svätosť je prístupná pre každého, lebo Boh od nás nežiada nemožné veci. Ak do nás vkladá túžby, dáva nám aj možnosť ako ich ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie