Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz prejavu

Celkom: 50 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 3
1. Trvalá oslava
(Úvahy/O viere)
... Nepochybne, bola to veľká udalosť, ktorá ukočila a odvrátila obrovskú biedu a hrôzy. V Rusku si to každoročne pripomínajú veľkolepými oslavami a celý rok sa odzvuky tejto udalosti prejavujú v nespočetných ...
... poznačené pádom, vedú nás utekať do beznádeje, ty nás voláš k sile očakávania. Zabudli sme veru na moc stáť ako prejavu modliť sa! Príď, Duchu pravdy, buď ty „hlasom nášho srdca“, ktorý neustále a nevysloviteľne ...
3. Krížová cesta s Benediktom XVI.
(Modlitby/Krížové cesty)
... i spoločenský rozmer. V Cirkvi, ktorá je Kristovým mystickým telom, sa táto vzájomnosť prejavuje tým, že spoločenstvo neprestajne robí pokánie a prosí o odpustenie za hriechy svojich detí, ale sa aj vždy ...
4. Celý svet čaká na Máriinu odpoveď
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... nehodí, aby panenská skromnosť zabudla na múdrosť. V tejto jedinej veci sa neboj, múdra Panna, riskovať; lebo hoci sa hanblivosť milo prejavuje v mlčaní, teraz je potrebnejšie oddané slovo. Blahoslavená ...
5. Misionárky na kolenách
(Rozhovory/S misionármi)
... sestier večnej poklony (ružových sestier – podľa farby ich habitu) je kontemplatívno-misijný: misijný charakter sa prejavuje aj v zložení komunít, ktoré tvoria sestry z rozličných národností. Rozjímavým ...
6. Homeopatia je biela mágia
(Komentáre/Kresťania a ...)
... lieči celého človeka. Homeopatia sa prejavuje práve spomínanými príznakmi liečenia mocou diabla. Môžete to porovnať aj s nasledujúcou skúsenosťou. Som detská lekárka. Mám štyri deti vo veku 17, 15, 12 ...
7. Kedy byť mučeníkom?
(Kázne/Veľkonočné obdobie)
... ozaj len veľmi pokorným ľuďom. U väčšiny ostatných sa hneď prejavuje čnosť spravodlvosti, ktorá nedovoľuje takéto priestupky. No bojím sa, že skôr tu vystupuje priam pohanská túžba odomstiť, aby sme neboli ...
8. Porušiteľné pohltila neporušiteľnosť (sv. Irenej)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... lebo aj v tele je veľa údov. Boh bol teda veľkodušný, keď človek sklamal, lebo predvídal víťazstvo, ktoré mu vydobyje Slovo. A keďže sa sila dokonale prejavuje v slabosti, ono ukázalo Božiu dobrotu a ...
... a morálky: - upevnenie viery v Krista, ako jediného Vykupiteľa a Pána - prijímanie charizmy ako daru nerozdielnej a jednej Trojice - jednota spoločenstva miestnej a všeobecnej cirkvi, prejavujúca sa v otvorenosti ...
10. Sme stvorení pre milovanie...
(Rozhovory/S misionármi)
... vo filmoch z televízorov – jediný zostatok prastarej túžby v srdci ľudstva od nepamäti – túžby po kúsku teplého, nefalšovaného prejavu skutočnej lásky bez nálepky: „Made in China“. Každý aj neveriaci po ...
... – jediný zostatok prastarej túžby v srdci ľudstva od nepamäti – túžby po kúsku teplého, nefalšovaného prejavu skutočnej lásky bez nálepky: „Made in China“. Každý aj neveriaci po tom túži. Tak sme boli ...
12. Čo ma trápi na službe kňazov (sv. Gregor Veľký)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... ruku nedvíhame. Ale ako môžeme napraviť život iných, keď sa nestaráme o vlastný? Lebo zaujatí svetskými starosťami stávame sa tým necitlivejšími vnútri, čím aktívnejšie sa prejavujeme navonok. Preto ...
... praktizovania mágie je krach duchovného života. Tento krach sa prejavuje aj v neschopnosti zrieknuť sa všetkého zlého, magickej sily, hoci človek si je absolútne vedomý ich deštruktívnej pôsobnosti na ...
14. Len hlas v tme
(Rozhovory/S misionármi)
... na každom kroku a neblaho sa prejavuje okrem iného na delikvencii mladistvých, samovraždách a podobne. Dá sa povedať, že je to ako začarovaný kruh, a deti sú, žiaľ, len jeho bezbrannou obeťou. Keď sa ...
... ktorý odíde z tohto sveta, odchádza do sveta duchov, kde sa za pomoci ostatných duchov vyvíja. Cieľom je dosiahnuť štádium na vyššej úrovni, ktoré sa prejavuje menším egocentrizmom. Špiritisti veria, že ...
... hierarchiou, ako hodnôt, tak i správy. Preto si, najmä mladí ľudia, vyberajú duchovné prúdy navonok prejavujúce sa slobodou a úctou ku všetkému a všetkým. Týka sa to prevažne duchovných prúdov Ázie odvodených ...
... v sebe misijného ducha, ktorý sa prejavuje predovšetkým každodenným svedectvom života a viery vo vlastnom okolí. Musíme sa naučiť jednoducho a bez veľkých rečí ale aj bez strachu a zábrany žiť a vyznávať ...
... len ten, kto sa živí eucharistiou, nezomrie, ale bude mať v sebe život (por. Ján 6,50n.) a tento život spôsobí, že veriaci kresťan je natoľko spojený s Kristom, že nesie hojné ovocie (por. Ján 15,5), prejavujúce ...
... si navzájom pomáhajú v úsilí o svätosť, pričom za najvyššiu normu života prijmú lásku, ktorú Pán odporúčal svojim učeníkom. Táto láska, ktorá sa prejavuje v skutkoch dáva autentickosť životu, zabezpečuje ...
... svoje miesto a svoje poslanie v Cirkvi, v rámci všeobecného kresťanského a rehoľného povolania. Blahodarný vplyv jej poslednej životnej etapy sa prejavuje v jej osobnom duchovnom živote, v utrpení, skúške ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie