Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz prostriedky

Celkom: 44 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 3
... (porov. Kol 1, 24 – 29), a nešetril sily, čas ani prostriedky pri odovzdávaní Kristovho posolstva. Aj dnes musia byť misie ad gentes trvalým horizontom a paradigmou každej cirkevnej činnosti, lebo samotná ...
2. Páter Róbert a jeho misie v Rusku
(Rozhovory/S misionármi)
... čo sa dá. Prostriedky nejaké nazbierame, ale vonkoncom nestačia na to, čo tento chrám aspoň zatiaľ potrebuje... ale financie nie sú všetko, dôležité sú ich srdcia... tie sú pokladom Božím... 25. Je známe, ...
3. Keby som lásky nemal...
(Biblia/Obľúbené citáty)
... sú iba prostriedky k milovaniu a sú iba natoľko dôležité, nakoľko jej pomáhajú viac a viac milovať iných okolo. Láska nemusí byť vždy prvá, ani nemusí mať vždy posledné slovo, vie ustúpiť toto prvenstvo ...
... nemajú čo jesť. A v škole sa ťažko počúva, keď je človek hladný. A tak idú deti nejaké prostriedky radšej zohnať na jedlo. Tiež sa stáva, že rodičia potrebujú pomoc detí pri rybolove, na poliach, alebo ...
5. Rekapitulácia
(Listy/Listy misionárov)
... finančné prostriedky na naše živobytie a prácu, keďže tu nie sme nijako podporovaní miestnymi dotáciami. Je pravda, že nieviem nejako zvlášť animovať, preto som ani tej pomoci veľa nepriviezol. No verím, ...
Nahlas vyzývame všetkých ľudí dobrej vôle vyvinúť spoločné úsilie, ktoré bude viesť k tomu, aby spoločenské komunikačné prostriedky užitočne slúžili hľadaniu a objavovaniu pravdy i ľudskému pokroku. Kresťan ...
... či tabletky RU-486, ktoré sú oficiálne klasifikované ako antikoncepčné prostriedky. Starci z hory Athos, s ktorými som sa zhováral, delia antikoncepciu na hriešnu a diabolskú. Hriešna je tá, ktorá zabraňuje ...
... praktikami, v závislosti od kultúrnej tradície, pričom každá z nich sleduje osobitnú logiku a prostriedky. Tak rozlišujeme veštenie s pomocou: snov (oneiromancia), predtúch, mimovoľných pohybov tela, mediálnu ...
9. Tajomstvo duší v očistci I (Mária Simma)
(Rozhovory/S rôznymi ľuďmi)
... môžete nám povedať, aká sú najúčinnejšie prostriedky na oslobodenie duší z očistca ? Mária Simma : Hlavne sv. omša, pretože sa počas nej sám Kristus obetuje z lásky k nám. Je to obeta Krista seba samého ...
10. Ohlasovanie evanjelia v digitálnej ére
(Aktuality/Správy z misií)
  Tlačová kancelária Svätej stolice oznámila tému pre Svetový deň masovokomunikačných prostriedkov 2011: „Pravda, ohlasovanie a autentickosť života v digitálnej ére“. Pápež Benedikt XVI. ju zvolil so ...
11. Len hlas v tme
(Rozhovory/S misionármi)
... k dispozícii komunikačné prostriedky ako internet, čím aj kontakt s domovom môže byť intenzívnejší, než to bývalo pred päťdesiatimi rokmi. Dá sa povedať, že som si privykol pomerne rýchlo. Jedlo, to ...
12. Sila žehnania
(Úvahy/O viere)
... žehnaním sa požehnávajú a posväcujú nielen ľudia, ale aj veci, miesto a práca, domov, dielne, pracovné nástroje, dopravné prostriedky. Spolu s prácou človeka majú byť znamením zasvätenia službe Božej. ...
... druhým, najmä keď o to nestoja. Ale netreba mlčať. Vtedy možno použiť aj tvrdšie prostriedky – basa, aby človekom zalomcovali, nech sa spamätá a žije poriadny život na radosť svojho okolia. Ioan Grescu ...
14. Misijný deň detí
(Misie/Rôzne)
... a obeta sú najúčinnejšie prostriedky pomoci misionárom. Prostriedky: Sväté písmo, svieca, obrázok alebo čistý papier, na ktorý deti napíšu svoj úmysel, prosbu (napríklad: Prosím, aby sme sa doma mali radi! ...
... ako obetné dary to, čím by chceli aspoň symbolicky vyjadriť solidaritu s obyvateľmi misijných krajín. Môže to byť cudzokrajné ovocie, prostriedky, ktoré v týchto krajinách potrebujú (napr. lieky, školské ...
... Aby uspokojila svoju túžbu po jeho poznaní, neprestáva hľadať a využíva všetky prostriedky, ktoré má k dispozícii. Počas svojich modlitieb hľadá a prostredníctvom evanjeliových textov chce spoznávať aký ...
... najvýraznejšie. Nepochybné novátorstvo "malej cesty" by som okrem toho videl aj v tom, že prekážky k svätosti Terézia "pretvorila" na prostriedky. Všetko, čo ju predtým zdanlivo blokovalo, alebo aspoň ...
18. O očistci III (sestra Gertrúda)
(Úvahy/O nebi, očistci a pekle)
... čo ešte len by mohla pochopiť, keby ste tu bez prestania pracovali na svojom zdokonaľovaní! Vy, ktorej Pán Ježiš udelil všetky možné prostriedky, aby ste svoj cieľ dosiahli!... Keby sme tu v očistci ...
19. "Bohatstvo" amerického kontinentu
(Biblia/Úvahy nad Sv. Písmom)
... s „mincou“, ktorú im Boh zveril pre všetkých? Dajme k dispozícii dary a prostriedky ktoré máme a budujme kontinentálne siete rozvoja, kde bude dôležité deliť sa, a nie súťažiť. Boh nám všetkým daroval ...
20. Kresťania a pokoj
(Komentáre/Kresťania a ...)
... a tým aj nepokoj. Nie je to príjemné, najmä keď nepokoj človek prežíva sám, lebo často to ohrozuje jeho fyzické zdravie. Tu je znova úloha na kresťanoch prinášať pokoj, alebo jeho prostriedky tam, kde ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie