Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz prozreteľnosť

Celkom: 27 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 2
... kláštoroch, kde on nebol, a žiaľ hovorili podobné veci... Často uvideli kláštory premenené na trhoviská, ktoré samozrejme mali vyživiť mníchov a ich modlitebný život... Žiaľ, Božia prozreteľnosť ...
2. Pán zjavuje svoju slávu (sv. Lev Veľký)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... nemenšia prozreteľnosť tu položila základy nádeje svätej Cirkvi, aby celé Kristovo telo poznalo, akou premenou bude obdarené, a aby aj jeho údy túžili mať účasť na sláve, ktorá zažiarila na ich Hlave. ...
3. Stretutie o povolaní pre mužov
(Aktuality/Správy z misií)
... obedom. Na tomto stretnutí budeme spoznávať Božie pôsobenie v živote Jozefa, jeho povolanie Božou prozreteľnosťou. Prednášky a výborný program zabezpečí páter Igor Kráľ, SVD. Miesto konania je nezmenené: ...
... Betleheme dôstojné miesto pre narodenie očakávaného Spasiteľa. Túto bolesť však znášal mlčky, pokorne odovzdaný do vôle Božej, plný živej dôvery v Božiu Prozreteľnosť. Bez reptania znášal všetky ťažkosti, ...
5. Z Austrálie od sr. Magdalény SSpS
(Listy/Listy misionárov)
... komunitách, rodinách, pracoviskách, v školských laviciach a všade tam kde nás Božia prozreteľnosť chce práve mať. Nech žije svätý trojjediný Boh v našich srdciach a v srdciach všetkých ľudí. Maranatha, ...
6. Prihovára sa Boh ľuďom aj dnes?
(Príbehy/Krátke poučné príbehy)
Raz jeden mladík, ktorý žil hlboký duchovný život, zašiel do jednej spriatelenej rodiny na biblickú hodinu. Bolo to akurát štvrtok večer. Manželia, ktorí viedli stretnutie, rozdelili modlitebnú hodinu ...
... všetko dostanete navyše“ (Mt 6,31-33). Božia Prozreteľnosť, to sú dispozície, ktorými Boh vedie s múdrosťou a láskou všetky stvorenia až k ich poslednému  cieľu. (KKC 321) Prejavená nedôvera, hoci aj zo ...
8. Kresťanstvo a okultizmus - Úvod
(Katechézy/Morálka)
... svojimi silami a svojím prirodzeným svetlom dospieť k pravému a istému poznaniu osobného Boha, ktorý chráni a riadi svet svojou prozreteľnosťou a tiež aj pomocou  prirodzeného zákona, ktorý Boh uložil ...
... a živote veriacich kresťanov, alebo prostredníctvom rôznych médií, alebo inými cestami, ktoré určí Božia prozreteľnosť ako poďakovanie za konkrétnych misionárov a ich službu v ohlasovaní evanjelia. za ...
10. Cesta duchovného detstva II. Pokora
(Úvahy/O úcte k Bohu)
... stále len káral, ale aby si konal povinnosti tam, kde ho Prozreteľnosť postavila." Vzorom pokory pre nás je samozrejme Ježiš. Opisuje nám to sv. Pavol v liste Filipanom (Flp 2, 8-9): Uponížil sa, stal ...
11. V putách lásky (sv. Katarína Sienská)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
Môj najmilší Pane, obráť láskavo svoje milosrdné oči na tento ľud i na tajomné telo tvojej Cirkvi, lebo tvoje sväté meno bude mať väčšiu slávu, keď sa zľutuješ nad takým veľkým množstvom svojich stvorení, ...
12. Gauda
(Zážitky/Misionárov)
... „Ak nebudete ako deti.....“ Túžim mať aspoň kúsok Gaudinej viery a nádeje, že Boh je tak blízko pri mne a jeho Prozreteľnosť je tak samozrejmá, ako je isté to, že v tejto chvíli dýcham. Ak Gauda odíde ...
13. O Božej prozreteľnosti
(Príbehy/Krátke poučné príbehy)
Kráľ so sluhom boli na poľovačke, keď tu kráľa napadlo divé zviera. Sluha kráľa ochránil, ale kráľ v tom zápase došiel o jeden prst. Zronený to ukazoval sluhovi a ten mu na to vraví: "Všetko je to v Božej ...
14. Medzi zmŕtvychvstaním a nanebovstúpením (sv. Lev Veľký)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... zmŕtvychvstania až po jeho nanebovstúpenie, Božia prozreteľnosť sa starala o to, to učila a vtláčala do očí i do sŕdc svojich, čo bolo potrebné, aby spoznali, že Pán Ježiš Kristus naozaj vstal z mŕtvych, ...
15. Umučenie Pána podľa Cataliny Rivas - 2 - Pred krížovou cestou
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... ísť po ceste, ktorú im pripravila moja prozreteľnosť. Žiadna cesta nie je ponižijúca, ak ju pripravila vôľa Boha… Márne chcete sami seba klamať, premýšľajte o nasledovaní Božej vôle a naplno sa poddajte ...
... kázal o šťastí, ktoré prináša kresťanská viera a o duchovnej biede pohanov. Okrem iného povedal: „Človek, ktorý verí v Božiu prozreteľnosť a vie, že nech je kdekoľvek, Boh je vždy pri ňom, môže prežiť ...
17. Kto bude spasený? (Lumen Gentium)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... jeho vôľu, ako ju poznávajú z hlasu svedomia. Božia prozreteľnosť neodopiera prostriedky potrebné na spásu ani tým, čo bez vlastnej viny nedospeli ešte k výraznému poznaniu Boha a usilujú sa, nie bez Božej ...
18. Stvorenie a vykúpenie človeka (Sv. Katarína Sienská)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... s veľkou prozreteľnosťou. Dal som mu pamäť, aby si v nej uchoval moje dobrodenia, lebo som chcel, aby mal účasť na mojej moci večného Otca. Ďalej som mu dal rozum, aby v múdrosti môjho Syna poznal a chápal ...
19. História SVD - Sv. Arnold Janssen
(Misie/Rehole - info)
... v Božiu prozreteľnosť a tvrdou prácou. Prebrané z www.svd.sk  ...
20. František Saleský I.
(Myšlienky/Myšlienky)
... spôsobu, ako ich konáme. Čím opravdivejšie a dokonalejšie budeme dôverovať Bohu, tým zjavnejšie pocítime jeho prozreteľnosť. Prv než posúdite svojho blížneho, pomyslite si, ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie