Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz radostnú

Celkom: 16 nájdených výsledkov.

... ale je vždy cirkevnou aktivitou. Pavol VI. napísal: „Aj keď najneznámejší hlásateľ evanjelia, katechéta alebo duchovný pastier káže radostnú zvesť na tom najodľahlejšom mieste; keď tam zhromažďuje svoju ...
2. Je dokonané
(Modlitby/Krížové cesty)
... život tŕňom v oku. Príliš pravdivo, príliš hmatateľne si ukázal, čo znamená podriadiť sa v láske vôli Otca, čo znamená milovať blížneho ako seba samého. Aj im si priniesol svoju radostnú zvesť. Ale oni ...
3. Premenenie Pána = premenenie učeníkov
(Kázne/Sviatky, slávnosti, spomienky)
... dokázali neskôr to, k čomu ich Ježiš vybral - ohlasovať radostnú zvesť a položiť život za vieru v Neho. V skutočnosti všetko Ježiš urobil hlavne pre to, aby pomohol týmto trom najhorším apoštolom premeniť ...
4. Sv. Cyrila a Metoda 2
(Kázne/Sviatky, slávnosti, spomienky)
... franskej). Slovania konečne počuli radostnú zvesť v jazyku, ktorému rozumeli, dokonca aj chváliť Boha mohli po svojom. A nakoniec sa stali jedným z vyvolených národov, ktoré mali tú česť poznať Krista ...
5. Eva a Mária (sv. Irenej)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... tak Mária prijala v slovách anjela radostnú zvesť, že bude nosiť Boha, a poslúchla jeho slovo. Ako sa tamtá dala naviesť, aby neposlúchla Boha, tak sa táto dala prehovoriť k poslušnosti voči Bohu. A tak ...
6. Misijná nedeľa - Prosby
(Modlitby/Rôzne modlitby)
... i kňazom cirkvi dostatok odvahy a sily hlásať radostnú zvesť o Tvojej smrti a zmŕtvychvstaní celému svetu vhod či nevhod so všetkou trpezlivosťou a múdrosťou,  aby sa ich pričinením Tvoje slovo šírilo ...
7. Misijná nedeľa - Adorácia I.
(Modlitby/Adorácie)
... sme skutočne z hĺbky srdca uverili, že Ty si Boží Syn, ktorý prišiel, aby nás zachránil pred večnou smrťou a že my sme poslaní túto radostnú zvesť hlásať celému svetu. 5.    Vďaky Budeme spoločne odpovedať: ...
8. Misijný deň detí
(Misie/Rôzne)
... silnou oporou. Modlime sa tento desiatok za misionárov v Afrike (zelená), aby vedeli, že nie sú vo svojom zápase sami a aj za deti, ktoré čakajú na Radostnú Zvesť. Druhý desiatok: Ježiš, ktorý bol pre ...
9. Misie v dnešnom svete
(Misie/Rôzne)
... už bola splnená. V každej krajine sveta ľudia už poznajú coca-colu a pijú ju plnými dúškami. Ježiš nám však povedal, aby sme do celého sveta niesli Jeho radostnú zvesť, Jeho Evanjelium, a táto misia ešte ...
... konkrétne potreby diecézy a farnosti pri ohlasovaní evanjelia v našej krajine. za každého jedného z nás – veriacich farnosti, aby sme vedeli ohlasovať Krista a jeho radostnú zvesť nielen svojím príkladným ...
Ohlasovať evanjelium zo striech, nachádzať všetky možné spôsoby, akými by sa mohlo evanjelium dostať do všetkých kútov zeme - to je povolanie všetkých podľa Kristovho misijného príkazu: "Choďte a učte ...
12. Misie.sk ponúkajú kresťanskú reklamu aj vám
(Aktuality/Aktuality na portále misie.sk)
... ohlasovať Krista a jeho radostnú zvesť o našom vykúpení... Ak by ste chceli na náš misijný portál Misie.sk upozorniť svojich priateľov a blízkych, ktorí navštevujú vaše stránky, vaše blogy či iné ...
... v plnosti snažiť pripodobniť čo najvernejšie je Ježiš, pretože v sebe skrýva dokonalosť človeka a teda dokonalosť všetkých ciest – pustovníckej (sám na hore), misionárskej (všade hlásal radostnú zvesť), ...
14. Bl. Ján Pavol II. I.
(Myšlienky/Myšlienky)
... odmieta hriech, nesie s Kristom svoj kríž a svojím príkladom ukazuje bratom náročnú a radostnú skutočnosť evanjelia. Dňom krstu sa pre každého začalo veľké životné dobrodružstvo ako ...
15. Naša rómska misia
(Európa/Slovensko)
... otvárali srdcia iných – i Rómov - pre radostnú zvesť, že „Ježiš Kristus zomrel a vstal z mŕtvych pre všetkých“.    ...
16. Ako sa môžeš stať misijným dobrovoľníkom?
(Misie/O možnostiach ísť do misií ako dobrovoľník)
... v Cirkvi, ktorí žijú často v neporovnateľne ťažších podmienkach, pričom motiváciou dobrovoľníka je priniesť prakticky žitú radostnú zvesť Evanjelia do misijnej krajiny. Ide o spoluprežívanie viery s bratmi ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie