Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz rehoľníci

Celkom: 17 nájdených výsledkov.

... pastieri, rehoľníci, rehoľníčky a všetci veriaci v Krista sa musíme vydať po stopách apoštola Pavla, ktorý bol „väzňom za pohanov” (porov. Ef 3,1), pracoval, trpel a bojoval, aby priniesol pohanom evanjelium ...
... pretože vidím, ako veľmi sme sa vzdialili od prvotnej myšlienky zakladateľov mníšskeho života aj my - rehoľníci v Katolíckej Cirkvi. Tou prvotnou ideou bolo – žiť hlbšie Ježišove rady v evanjeliu, ktoré ...
... II. vatikánskeho koncilu, zvlášť Ad Gentes 2, 39, Lumen Gentium 28, Optatam Totius 20, Presbyterorum Ordinis 10. Kňazi, rehoľníci a rehoľníčky, zasvätení laici, to všetko sú misionári. A v roku 1949, dekrétom ...
... Šírenie viery a Detstvo Ježišovo.Skoro všetci kňazi, rehoľníci boli členmi v týchto spolkoch. Členské príspevky sa pravidelne platili. Podľa zbierok na misijné ciele bolo Slovensko percentuálne na jedného ...
... stave: v rehoľnom živote, kňazstve i v manželstve. Inou vecou je, že rehoľníci všeobecne majú vytvorené vynikajúce podmienky pre evanjeliový život. V prípade sv. Terézie z Lisieux máme povolanie ku kresťanskému ...
6. Cesta duchovného detstva II. Pokora
(Úvahy/O úcte k Bohu)
... stavu a povolania. Sú manželky, ktoré by všetky pokorenia zniesli, len nie tie, ktoré pochádzajú z manželstva. Niektorí rehoľníci by radšej kohokoľvek poslúchli, len nie svojho predstaveného. Najlepšie ...
... a prešiel do spoločnosti už rehoľných osôb. Oslava iná, serióznejšia no príjemná na duši, keďže to boli všetko rehoľníci. Zábavná bola na gratuláciách epizódka s ananásom. Prvé mi gratulovali naše sestry ...
8. Umučenie Pána podľa Cataliny Rivas - 1 - Posledná večera
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... mať na duše ohromné účinky. Preniknú do rodín, škôl, náboženských kongregácií, nemocníc, väzení a veľké množstvo duší sa vydá mojej Láske. Najväčšie bolesti mi spôsobujú kňazi a rehoľníci V okamihu, ...
... zo správ o sexuálnom zneužití detí a mládeže niektorými členmi Cirkvi v Írsku, osobitne týmmi, ktoré spáchali kňazi a rehoľníci – píše pápež a dodáva, že „týmto Listom chcem vám vyjadriť svoju blízkosť ...
10. Duchovná adopcia nenarodeného dieťaťa
(Modlitby/Rôzne modlitby)
... sa modlia každodennú modlitbu za dané dieťa a jeho rodičov...). Kto si môže duchovne adpotovať nenarodené dieťa? Každý človek – veriaci, rehoľníci, kňazi či biskupi, muži či ženy, starí či mladí v ...
11. Smelo zvestovať Kristovo tajomstvo
(Misie/Dokumenty o misiách)
... kňazi, rehoľníci i laici, sú vyznačení osobitným povolaním. Poslaní zákonitou autoritou idú s vierou a poslušnosťou k tým, čo sú ďaleko od Krista. Ako služobníci evanjelia sú oddelení na dielo, na ktoré ...
12. Šiel by som za tebou, Pane, ale...
(Modlitby/Krížové cesty)
Keď počujeme výzvy k modlitbe za rehoľné a kňazské povolania, musí sa v nás rodiť otázka: „Prečo vo väčšine krajín sveta chýbajú kňazi, rehoľníci, osoby zasväteného života, misionári a misionárky?“ Vinu ...
... sa žije a pracuje pre svet tak ako aj robia aj druhí. I keď sa nežije za múrmi konventu, ani sa nezachováva klauzúra ba sa ani nevstáva na nočné bdenia, predsa sú jeho členovia praví rehoľníci, ktorí dúfajú, ...
Po tom, ako som strávil v Rusku „vianočný“ Nový rok musím povedať, že sa mi Rusko začína čoraz viac páčiť. Prečo? No predovšetkým som ohúrený, ako sa Rusi vedia kultivovane zabávať, no zároveň veľmi ...
... Mnohí kňazi aj rehoľníci sú unavení, ubehaní, doslova uštvaní svojimi povinnosťami a dielami „pre ľudí“ natoľko, že zabudli na Toho, kto je ich prvou Láskou. Mnohí kňazi a rehoľníci sú však aj teraz doslova ...
16. P. Sergio Edwards SVD o Číne
(Rozhovory/S misionármi)
...  predovšetkým ak sa niekto chce zasvätiť Bohu. Aká bola vaša cesta k povolaniu? Pochádzam z veľmi tradičnej katolíckej rodiny, z ktorej pochádzajú aj kňazi, rehoľníci ba dokonca ...
17. Naša rómska misia
(Európa/Slovensko)
... každý deň slúžia na rôzne stretnutia, katechézy, hry a nácviky spevu, ktoré vedú rôzni rehoľníci a dobrovoľníci. Robert Balek SVD a Radoslav Kottra SVD Robert Balek SVD: ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie