Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz satan

Celkom: 38 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 2
... – Lk 22,28–32 „Vy ste vytrvali so mnou v mojich skúškach a ja vám dám kráľovstvo, ako ho môj Otec dal mne, aby ste jedli a pili pri mojom stole v mojom kráľovstve... Šimon, Šimon, hľa, satan si vás vyžiadal, ...
2. Premenenie Pána = premenenie učeníkov
(Kázne/Sviatky, slávnosti, spomienky)
... Pretože boli najhorší zo všetkých apoštolov - Petra nazval Satanom, keďže ho chcel odviesť od správnej cesty a vedel, že onedlho ho zaprie - no a Jakub a Ján prosili cez svoju matku celkom "nezištne" - ...
3. Hodina milosrdenstva
(Modlitby/Rôzne modlitby)
... vekov. Amen. 2. Pieseň N. 2.: Ukrižovaný a zmŕtvychvstalý Ježišu, víťaz nad smrťou, peklom a satanom, chceme byť pri tebe. Prichádzame, aby si sa dotkol svojou večnou láskou najbolestivejších rán našej ...
... rovnaký a jasný: Treba zavrhnúť všetky formy veštenia: utiekanie sa k satanovi alebo démonom, vyvolávanie mŕtvych a iné praktiky, o ktorých sa ľudia nepravdivo domnievajú, že by mohli  "odhaliť" budúcnosť.  ...
... mágiu starovekého Grécka, Ríma, driudskú a nakoniec aj satanistickú, ktoré sa v plnej miere odzrkadľujú v texte. Síce hrdinovia a príbeh sú vymyslení, okolnosti a javy, ktoré ich sprevádzajú, sú skutočné. ...
... mágii zasa platia slová 2Kor 11,14: „A nečudo, veď sám satan sa tvári ako anjel svetla.“ Pre ňu je typické klamné používanie rôznych, kresťanstvu podobných modlitieb, vzývanie mien Najsv. Trojice, alebo ...
7. Tajomstvo duší v očistci III (Mária Simma)
(Rozhovory/S rôznymi ľuďmi)
... stoly či iné podobné praktiky ) si myslia, že vyvolávajú duše zomrelých. V skutočnosti ak dôjde k odpovedi na ich volanie, je to vždy Satan a jeho anjeli, čo odpovedajú. Tí, čo vykonávajú špiritizmus, ...
... popieranie v modernom svete, mu len pomáha pokračovať v klamaní a zotročovaní mnohých ľudí (podľa Koch, K. E.: Meždu Christom i satanoj): Automatické písanie -  hovorí o istej berlínskej rodine, kresťansky ...
9. Sila žehnania
(Úvahy/O viere)
... milosť a Božiu pomoc. Požehnanie vytrhuje ľudí a veci z moci Satana. Slová, vnuknuté Ježišom, potvrdzujú veľkosť kňazského žehnania: „Keď žehná kňaz, vtedy žehnám Ja. Z môjho Božského Srdca prúdi vtedy ...
10. Denná modlitba za ochranu
(Modlitby/Pre každý deň)
... mene. Nech je pre mňa úspešný, nech chodím v Ježišovej láske. Svätý Duch ma dnes vedie a riadi. Rozlišujem medzi dobrým a zlým. Beriem autoritu nad Satanom a jeho démonmi a tými ľuďmi, ktorí sú ním ovplyvnení. ...
11. O očistci II (sestra Gertrúda)
(Úvahy/O nebi, očistci a pekle)
... takých duší, ktoré boli vyrvané satanovi?!“ Mária z Kríža: „Môžu sa duše v očistci navzájom potešovať, alebo je každá vo svojej bolesti osamotená?“ Gertrúda: „V očistci je sám Boh jedinou našou ...
12. Modlitba – veľká zbraň (sv. Efrém Sýrsky)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... modliaceho sa myšlienku o Božej pomoci. No aký majú niektorí chladný názor? Hovoria: „Nemám odvahu, som úplne zahanbený a nemôžem otvoriť ústa”. – To je satanský strach, zamaskovanie lenivosti; diabol ...
13. Výroky Otcov púšte - 2
(Príbehy/Krátke poučné príbehy)
... ako satan. Vždy keď mi lichotíš, je to ako krádež.” Hovorilo sa, že abba Helladios strávil dvadsať rokov v Kelliách bez toho, aby zdvihol svoje oči a pozrel sa na strop chrámu. Istý egyptský brat prišiel ...
... a kdo se pod vedením Ducha svatého učí v této svobodě žít. To, co nás nejvíce zotročuje, je hřích, satan a strach ze smrti. V tom všem můžeme zakusit osvobození skrze víru v Ježíše Krista. Není však snadné ...
15. Umučenie Pána podľa Cataliny Rivas - 2 - Pred krížovou cestou
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
...  Katov, ktorí ničia moje telo, nie je desať alebo dvadsať. Veľmi veľa rúk zraňuje moje telo prijímaním svätého prijímania do rúk – Satanovo dielo rúhania! Ako o mne môžu rozjímať v tomto mori bolestí ...
16. Umučenie Pána podľa Cataliny Rivas - 1 - Posledná večera
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... Ducha modlitbou. Modlil som sa za celé ľudstvo, ktoré ma toľkokrát zaprie a vydá... Bol som pokúšaný ako každý iný smrteľník a satan nebol nikdy zvedavejší zistiť, kto z ľudí bol vydaný takej nesmiernej ...
17. Celý tvoj (sv. M. Grignion de Montfort)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... si treba uvedomiť, že každý človek sa pri krste vlastnými ústami alebo ústami krstného otca a krstnej matky slávnostne zrieka satana, jeho pokušení a skutkov a volí si Ježiša Krista za svojho Učiteľa a ...
18. Denníček milosrdenstva - 5 - Podobať sa Ježišovi
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... je Boh. Báť sa musí náš nepriateľ a nie my nepriateľa. Satan víťazí iba nad pyšnými a zbabelými, lebo pokorní majú moc. Pokornú dušu nič nezmätie ani neznepokojí. Nasmerovala som svoj let k samej žiare ...
... Taká duša vyznáva, že som svätý a spravodlivý, ale neverí, že som milosrdenstvo, nedôveruje v moju dobrotu. Aj satani zvelebujú moju spravodlivosť, ale neveria v moju dobrotu. Moje srdce sa raduje z mena ...
20. Denníček milosrdenstva - 2 - Obeta utrpenia
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... milosrdenstvu. Ó, ako veľmi ma zraňuje nedôvera duše. Taká duša vyznáva, že som svätý a spravodlivý, ale neverí, že som milosrdenstvo, nedôveruje v moju dobrotu. Aj satani zvelebujú moju spravodlivosť, ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie