Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz seba

Celkom: 49 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 3
... sú Bohom milovaní; radosť zo spásy! A je to dar, ktorý si nemožno nechať len pre seba, ale o ktorý sa treba podeliť. Ak si ho totiž chceme nechať len pre seba, staneme sa izolovanými, sterilnými a chorými ...
2. Malá duchovná zbraň v kocke
(Modlitby/Rôzne modlitby)
... sebe aj iným, neprijatia seba a iných, kontroly svojho života a života iných okolo, egoizmu, hnevu, strachu, zúfalstva, zriekam sa myšlienok na smrť a ducha smrti, závislosti na alkohole, drogách, nemravnosti ...
3. Podobní srdcu Ježišovmu
(Kázne/Sviatky, slávnosti, spomienky)
... Ak sa teda snažíme pred svetom vyzerať lepšie, hoci nie vždy máme na to právo, mali by sme si vážiť aj seba, hľadieť na seba navzájom s nádejou, že sú bratia a sestry, čo vedia žiť ideály. Ale ...
4. Matka Cirkvi
(Úvahy/O živote)
... možno nemôžu nič urobiť, veď koná vždy Boh. No zato oni Ho môžu a chcú chváliť. A ak Boh vypočúva modlitby adresované k nim, oslavuje nielen svätého, ale seba a milosť, ktorá našla takú krásnu odozvu v ...
5. Recept na koláč
(Úvahy/O viere)
„On, hoci má božskú prirodzenosť, nepridŕžal sa svojej rovnosti s Bohom, ale zriekol sa seba samého, vzal si prirodzenosť sluhu, stal sa podobný ľuďom...“ Na istom internetovom blogu sa začala rozvíja ...
6. vzDUCH
(Úvahy/O viere)
... list za niekoho iného, tak napíšem skratku „vz“ – v zástúpení... Ježiš pri svojom odchode hovorí, že nám pošle Ducha – Tešiteľa; akoby hovoril, že namiesto seba, posiela Ducha Svätého. A teraz prenesene ...
... že tvoja viera ťa uzdravuje? Ak sa mi nedejú zázraky, znamená to, že neverím? V dnešnom evanjeliu Ježiš hovorí: „Syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť Otca. Čo robí Otec, to robí podobne ...
8. Vojna a mier
(Úvahy/O živote)
... od starozákonného človeka, má omnoho väčšiu zodpovednosť nielen za seba, ale aj za svet, a jeho spásu. My máme byť tými, kto šíri Božie kráľovstvo na zemi. A jeho hlavnou známkou je – pokoj, mier. Teda ...
... to je koniec sveta, keď ľudia žijú bez chrbtovej kosti, bez tolerantnosti a každý sám pre seba. Keď vymiera ľudskosť. To je úplný koniec. V dnešný posledný deň rorát sme  sa rozprávali o blahoslavených ...
... nevládzem.“ Hovoril sám pre seba: „Kedy sa z toho dostanem?  Možno zajtra, pozajtra, možno vždy budem hovoriť zajtra a nikdy nezačnem dnes? Prečo neskončiť s tým hneď, teraz a navždy?“ – plakal. V ...
... kerygma absolútnej a totálnej lásky Boha ku každému človeku, ktorá vyvrcholila v poslaní večného a jednorodeného Syna, Pána Ježiša Krista, ktorý sa nezdráhal prijať na seba úbohosť našej ľudskej prirodzenosti, ...
12. Ozajstní hrdinovia
(Úvahy/O živote)
... za seba, ale za mnohých. V spojení s týmto príkladom, dostáva hrdinstvo, obeta i obetavosť nový zmysel, ktorý sa dá aplikovať na rôzne oblasti spoločenského, osobného i duchovného života.     Hrdinami ...
13. Súrna a dlhodobá modlitbová prosba
(Listy/Listy misionárov)
... nás vyhodiť z vlastného kostola, ktorý nám žiaľ nevrátili, hoci zákon je už dávno na našej strane. Nechceme nikoho obviňovať, možno len seba, že sa viac nesnažíme, a hlavne neopierame o Božiu pomoc. ...
... tvoje srdce rozšírilo a zrak tvojho srdca zlepšil a zostril natoľko, že si teraz schopný vidieť okolo seba postupne väčšie a väčšie prejavy Jeho starostlivosti, ako sa o teba majstrovsky ...
... tábora nevzbudzoval nijakú pozornosť - veľmi skromný človek, ktorý pomáhal kdekoľvek sa dalo, no ticho bez najmenšieho hluku či upozorňovania na seba, bez hnevu na druhých, ako sa im nechce pomáhať – v kuchyni, ...
16. Spoločná svätosť 2 - Od Oľgy do Antona
(Katechézy/Vieroučné témy)
... z nich je Kristus, preto si seba navzájom vážili. Ak aj niekto v niečom narušil pravidlá, nedostával pokarhanie, ale sám sv. Teodóz prišiel so slzami v očiach, odprosoval spolubrata, že ...
17. Čarovné chvíle misie v Nyumbane
(Zážitky/Misionárov)
... jeho lásky. Môj chválospev má za podmaz zvonkohru zvoncov pochodujúceho dobytka a sebaisto ho dopĺňa chocholatý vták umguwe svojimi spevavými výkrikmi gué, gué, guééé... Také boli tie nádherné chvíle, ...
18. Spoločná svätosť
(Úvahy/O viere)
... svojich bratov, nikdy nebudeme môcť seba nazvať kresťanmi, teda tými, kto šíri Kristovo posolstvo Lásky a Pokoja po svete. Sami budeme prekážkou v uskutočňovaní Božieho kráľovstva a jeho zákonov, čo je ...
19. Nevzdávaj to
(Kázne/Veľkonočné obdobie)
... prítomnosti vo vašom poslaní. Ste hrdinovia, lebo nakoniec ste prekonali sami seba, a v Kristovom Duchu naplnili svoje poslanie. Na čo sa však čudovať spomalenosti apoštolov, alebo ich nerozhodnosti po ...
20. Páter Róbert a jeho misie v Rusku
(Rozhovory/S misionármi)
... u svojho chorého brata, ktorý nechce prejaviť zo seba vieru v Boha. Modlím sa za neho Predovšetkým byť blízko pri ňom ako človek – so všetkou láskou, nehou, dobrotou, pokojom, radosťou, humorom, optimizmom, ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie