Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz sloboda

Celkom: 27 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 2
... Božia moc, ale sloboda ľudí.“ Jeho spolubesedník znova argumentoval, prečo potom Boh nestvoril svet bez ľudskej slobody? A on odpovedal: „Pretože to by bol svet bez ľudí. Bolo by to miesto bez nenávisti? ...
Príbeh Andreja, ktorého som stretol na tábore pre bezdomovcov, ktorý už druhý krát organizovali Sestry Matky Terezy na okraji Moskvy, je veľmi kuriózny. Ani by som si ho nevšimol, pretože počas celého ...
3. Je dokonané
(Modlitby/Krížové cesty)
... ľudstva. Na konci tohto radu stoja dnešní pokračovatelia tejto cesty, ktorými sú predstavitelia všetkých štátov, kde je pošliapavaná ľudská dôstojnosť a sloboda človeka zostáva len papierovým heslom. Patrí ...
Postiť sa pre niekoho znamená nejesť nič a prinajlepšom si dať dúšok vody a trošku suchého chleba. Pre iného je to výhradné nejedenie mäsa, pričom sa poriadne nadžgá inými bezmesitými jedlami až do prasknutia. ...
... nebola sloboda katolíckej tlače. Vatikánsky rozhlas významným spôsobom vypĺňal toto prázdne miesto. Avšak dnes už máme veľké množstvo časopisov, novín s katolíckym obsahom a je tu otázka, prečo vatikánsky ...
6. Čína - nová výzva pre Cirkev
(Rozhovory/S dobrovoľníkmi)
... sestry pôsobia v škôlkach, nemocniciach, domovoch dôchodcov. Štát nezasahuje do činnosti Cirkvi. Na Taiwane je sloboda a demokracia. Ako by si porovnal situáciu Cirkvi na Taiwane a v Číne? V akých ...
7. Rozhodovanie
(Kázne/Veľkonočné obdobie)
Ľudská sloboda, ktorá je jedným z najväčších Božích darov, je spojená s jedným problémom – čo si vybrať a s kým sa o tom poradiť. V takýchto situáciách sa ocitáme pravidelne. Drobné rozhodnutia pre nás ...
... prostredníctvom USG. Na začiatku 90. rokov vďaka jeho iniciatíve juhoslovanský parlament presadil zákon o ochrane nenarodeného života. Vtedajší prezident Slobodan Milošević však tento zákon nepodpísal. ...
9. Chceš byť misionárom?
(Aktuality/Správy z misií)
... pomáhajú novým kresťanským komunitám k tomu aby sa stali pevnými vo viere a povzbudzujú ku kresťanským hodnotám ako je pokoj, spravodlivosť, sloboda a vzájomné spolunažívanie. Chceš mať aj ty účasť na ...
10. Kresťanstvo a okultizmus - Úvod
(Katechézy/Morálka)
Súčasnú dobu, ktorú zvykneme nazývať modernou, pretože ju charakterizuje rýchly vedecký pokrok, stále nové výdobytky techniky, životný štandard dostupný väčšine obyvateľstva. A napriek tomu možno v tejto ...
... milujeme, keď nám to prikazuje zákon, alebo že spása je darom od Boha, ktorý by tak mohli získať i tí, ktorí nežijú podľa žiadnych pravidiel, ba skôr robia zlo. Sloboda – zákon - spása, všetky sú dôležité, ...
12. Novéna k Duchu Svätému (SVD)
(Modlitby/Novény)
... ten volá: Abba; Otče. Už teda nie si otrok, ale syn. – Kde je Pánom Duch, tam je sloboda“ (Gal 4,14-7a; 2 Kor 3,17). ÚVAHA Syn Boží nás oslobodil z otroctva hriechu a diabla a urobil nás slobodnými a ...
13. Dovidenia
(Kázne/Veľkonočné obdobie)
... priam čakajú na pomoc a slovo zvonka. Takáto sloboda darovania (blížnymi) a darovania sa (blížnym) oponuje vyššie spomenutým egoistickým postojom vylučujúcej lásky a je aj vyjadrením dôvery Bohu, že sa ...
... za ránom a skúšaš si ho každú chvíľočku? (Jób 7, 17-18). Dejiny zaznamenali zlo, ktoré ľudská sloboda spôsobuje vo svete devastáciou životného prostredia a obrovskou sociálnou nespravodlivosťou. Na rozdiel ...
... skoro už 20 rokov, ako sa vrátila do Ruska náboženská sloboda, strach v dušiach starších ľudí ešte nie je celkom prekonaný. Po prvých rokoch oživeného záujmu o náboženstvo sa veľká časť spoločnosti ponára ...
16. Kresťania a príroda
(Komentáre/Kresťania a ...)
... typu: „sloboda zvierat“, „právo na slobodu“ a pod. Je chvályhodné, že sa snažia pomôcť nemým stvoreniam pred vyhladovaným blúdením po svete ľudí. Lenže o právach nerozumných bytostí sa nedá hovoriť, lebo ...
... poskytuje výbornú možnosť pre pastierov poznať názory svojich ovečiek a poskytnúť im pastvu podľa ich skutočných potrieb. Sloboda prejavu alebo nemožnosť efektívnosti cenzúry Ktokoľvek sa môže ...
18. Klaňanie sa Bohu
(Úvahy/O úcte k Bohu)
... určité stroskotanie v bezbrehom a bezodnom oceáne Božej velebnosti. Avšak „v tomto mori stroskotať... je príjemné“. Ďalším aspektom adorovania je sloboda adorujúceho, pretože iba v slobodnej adorácii ...
19. Ján XXIII. II.
(Myšlienky/Myšlienky)
... mysliac si, že sme už splnili svoju úlohu. Nestačí to, nestačí! Pán chce spásu všetkých. Naša sloboda v Kristovom svetle a v jeho milosti sa stáva podrobením sa láske a obete a zároveň ...
20. Nádej - NZ
(Biblia/Konkordancia)
... keď čítajú Mojžiša. 16 Keď sa však obráti k Pánovi, závoj spadne. 17 Pán je Duch; a kde je Pánov Duch, tam je sloboda. 18 A my všetci s odhalenou tvárou hľadíme ako v zrkadle ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie