Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz smrt

Celkom: 32 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 2
1. Malá duchovná zbraň v kocke
(Modlitby/Rôzne modlitby)
... sebe aj iným, neprijatia seba a iných, kontroly svojho života a života iných okolo, egoizmu, hnevu, strachu, zúfalstva, zriekam sa myšlienok na smrť a ducha smrti, závislosti na alkohole, drogách, nemravnosti ...
2. Trvalá oslava
(Úvahy/O viere)
... hriechom, sa láme a vychádza z nej nový život. Kristus vstáva z mŕtvych a viac sa nik nemusí vracať do škrupiny temnoty, hriechu a smrti. Udalosti Veľkej noci sú tak niečim úplne novým a aktuálnym, čo ...
... ale miloval ju a obetovaním seba samého na kríži ju vykúpil z hriechu a smrti. Viera v Boha, v tento Kristom uskutočnený plán lásky, je predovšetkým darom a tajomstvom, ktoré treba prijať do srdca a do ...
... telesné nanebovzatie požehnanej Božej Matky s jej ostatnými darmi a výsadami, s veľkou výrečnosťou povedal: „Patrilo sa, aby telo tej, ktorá si pri pôrode zachovala neporušené panenstvo, bolo aj po smrti ...
5. Spoločná svätosť 2 - Od Oľgy do Antona
(Katechézy/Vieroučné témy)
... smrti báli, neutekali pred ňou, i keď vedeli, čo sa chystá, ale v modlitbe odovzdávali ducha Bohu, ako to urobil sv. Štefan, prvý mučeník. Kráľovskí svätci, hodní našej pozornosti, sa ...
6. Páter Róbert a jeho misie v Rusku
(Rozhovory/S misionármi)
... väčšie výkony akých som v realite svojimi rukami a hlasivkami schopný dosiahnuť... Nechávam si to na nebo po smrti – tam si schuti konečne zaspievam a zahrám to, čo by duša chcela. 6. Koľko CD ste naspievali? ...
7. Kristov kríž — prameň každého požehnania ( sv. Lev)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... život v smrti. Teraz už prestali rozličné krvavé obety a všelijaké obetné dary dokonale nahrádza jediná obeta tvojho tela a krvi, lebo ty si pravý „Boží Baránok, ktorý sníma hriechy sveta“. Takto v sebe ...
8. Krížová cesta pre matky za deti
(Modlitby/Krížové cesty)
... aby nebol smrteľným pre ich duše, ale aby bol odrazovým mostíkom k väčšej sile do boja s hriechom. 4. zastavenie: Ježiš sa stretáva so svojou matkou Bolestná Matka, chápem Tvoju dvojnásobnú bolesť ...
9. Krížová cesta s Benediktom XVI.
(Modlitby/Krížové cesty)
... dôležitý rozmer kresťanskej spirituality: že vykúpenie je vďaka Kristovej smrti a jeho vzkrieseniu dostupné pre všetkých, nielen pre niektorých. A tak tí, čo sa zúčastňovali na príprave pre prijatie krstu ...
10. Radosť v utrpení?
(Modlitby/Krížové cesty)
... Boží plán tak, ako ho splnil Ježiš. Každý deň ho plníme z časti. Ale v smrti máme možnosť dať sa úplne. Ponúknuť Bohu všetko. Vystúpiť až na vrchol. Prekročiť prah a stretnúť sa s Bohom. Azda môže byť ...
11. Je dokonané
(Modlitby/Krížové cesty)
... Keď si obnovil život tam, kde už všetko odumrelo a podľahlo smrti, keď si hlásal radosť zarmúteným a pokoj nepokojným srdciam. Silou tejto lásky, ktorá je väčšia ako ľudská slabosť, si dokázal vstať a ...
12. Nesmrteľné priateľstvo s Bohom (sv. Irenej)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... priateľmi, pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od Otca.“ Lebo priateľstvo s Bohom dáva nesmrteľnosť tým, čo sa o ňu usilujú. Boh na začiatku utvoril Adama nie preto, že by potreboval človeka, ...
13. Geniálny plán Boha pre teba
(Príbehy/Príbehy s úvahou)
... Dovoľ mi to vysvetliť: Anjel Smrti stál nadránom pri tvojej posteli a ja som poslal troch svojich anjelov bojovať s ním o tvoj život. Potrebujem ťa ešte niekoľko rokov pre mnoho dobra, ktoré sa chystám ...
14. Otče náš slovami Otca
(Úvahy/O modlitbe)
Ako by asi vyzeral rozhovor Boha s človekom dnešnej dobry, kotrý sa modlí Otče náš ako svoju dennodennu "dávku" zaručujúcu, že Boh ho po smrti uuurčite zoberie priamo k sebe...? “Otče náš, ktorý si ...
15. Keby som lásky nemal...
(Biblia/Obľúbené citáty)
... vstupenkou do neba, naopak, bez lásky ma práve toto zasvätenie bude omnoho viac zväzovať a sťahovať tam, kam po smrti nechce ísť nikto... 3. A aj keď mám dve zamestnania, aby som zabezpečil svoju rodinu, ...
... či pokory vysmieva, podráža nohy, ponižuje. Raz ho totiž práve tvoja láska a úprimnosť prevalcuje a on zmäkne a ty ho zachrániš pred pádom do večnej smrti - lebo závisť a žiarlivosť, hnev a nenávisť - ...
... a my budeme premenení. Lebo toto porušiteľné si musí obliecť neporušiteľnosť a toto smrteľné si musí obliecť nesmrteľnosť. Keď si však toto porušiteľné oblečie neporušiteľnosť a toto smrteľné si oblečie nesmrteľnosť, ...
18. Základné modlitby a pravdy
(Modlitby/Rôzne modlitby)
... smrti našej. Amen.   Chváloslovie Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.   Nicejsko-carihradské vyznanie viery Verím ...
19. Celý svet čaká na Máriinu odpoveď
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... svätí otcovia, tvoji otcovia, lebo aj oni bývajú v kraji tône smrti; čaká na ňu celý svet, kľačiac pri tvojich nohách. A nie neprávom; veď od tvojho slova závisí potešenie chudákov, vykúpenie väzňov, ...
20. Predvianočná novéna
(Modlitby/Novény)
... nik nebude mocť zavrieť a keď ty zavrieš * nik nebude môcť otvoriť . Príď a vyveď zo žalára spútaného, * toho, čo sedí vo tme a v tôni smrti.   21. decembra Ó, Hviezda, čo vychádza, * jas ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie