Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz spása

Celkom: 41 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 3
... a spása v Ježišovi Kristovi s plnou jasnosťou a s absolútnym rešpektovaním tohto svedomia… vzdáva sa tým tejto slobode pocta“ (apošt. exhortácia Evangelii nuntiandi, 80). Stretnutie s Kristom musíme vždy ...
2. Ber, neber!!!
(Úvahy/O viere)
V jednom žalme opakujeme responzórium: „Ukáž nám, Pane, cestu spásy.“ Čo je to spása?  Kadiaľ vedie cesta? Ježiš nám ponúka spásu. Ja som sa s touto vetou trochu pohrala:                                    ...
3. Všetko najlepšie...
(Úvahy/O Advente)
... Ježiša a zriecť sa viery v Neho, ale oni vedeli a uverili, že v len v Bohu je spása a len v Bohu môžu byť zachránení a vybrali si radšej smrť ako život bez Ježiša. Aký je môj život s Ježišom? Dokázal by ...
4. Ukáž mi, Pane, svoje cesty...
(Úvahy/O Advente)
„Ukáž mi, Pane svoje cesty a pouč ma o svojich chodníkoch. Veď ma vo svojej pravde a uč ma, lebo ty si Boh, moja spása, a v teba dúfam celý deň.“ (Ž 25,4-5)   Milí moji, opäť tu máme ...
... je radosť, blaženosť a lahodnosť, kde je v srdci všetko pokojné, jasné a príjemné, kde možno vidieť Boha (Ježiša Krista), kde si sám robí s Otcom príbytok, a keď doň vchádza, hovorí: „Dnes prišla spása ...
... kráčali Ježišovou krížovou cestou. Upriamme svoj vnútorný zrak na Krista a prosme ho s vrúcnym srdcom: „Prosím ťa, Pane, povedz mojej duši: ja som tvoja spása! Povedz to tak, aby som to počul!“ Jeho posilňujúci ...
7. Krížová cesta s Benediktom XVI.
(Modlitby/Krížové cesty)
... a jeho život, jeho spása sa týka môjho života a mojej spásy. Dotýkame sa tu veľmi hlbokého prvku spoločenstva: náš život je spojený s tými druhými v dobrom i v zlom: tak viny, ako aj skutky lásky majú ...
8. Celý svet čaká na Máriinu odpoveď
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... oslobodenie odsúdencov a napokon spása všetkých Adamových detí, čiže celého tvojho rodu. Panna, neotáľaj s odpoveďou. Odpovedz rýchlo anjelovi, ba skrze anjela samému Pánovi. Povedz slovo a prijmi Slovo: ...
9. Predvianočná novéna
(Modlitby/Novény)
... na zemi. * a tvoja spása medzi všetkými národmi. Vzbuď', Pane, svoju moc * a príď nás zachrániť'. Príď', Pane, a nemeškaj, * zabudni na zlobu svojho ľudu. Kiež by si roztrhal nebesia a zostúpil, ...
10. Bože, ty si naše všetko (sv. opát Kolumbán)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... si nám daroval, seba si za nás vydal. Preto ťa prosíme, aby sme vedeli, čo milujeme, veď ťa nežiadame o nič iné, ako aby si sa nám ty daroval. Lebo ty si naše všetko, náš život, naše svetlo, naša spása, ...
11. Ten, čo miluje človeka, stal sa človekom (sv. Prokl)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
„Nech sa tešia nebesia a z oblakov nech prší pravda, lebo Pán sa zmiloval nad svojím ľudom. Nech sa tešia nebesia“, lebo tak, ako boli ony na počiatku stvorené, Stvoriteľ urobil aj Adama z panenskej ...
12. Kristus je cieľom ľudských dejín (II.vatikánsky koncil)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... uskutočnila sa spása celého ľudského pokolenia. Veď všetko dobré, čo môže Boží ľud v čase svojho pozemského putovania poskytnúť ľudskej rodine, vyplýva z toho, že Cirkev je všeobecnou sviatosťou spásy, ...
13. Porušiteľné pohltila neporušiteľnosť (sv. Irenej)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
Božie Slovo sa stalo človekom a Boží Syn sa stal Synom človeka, aby sa človek spojil s Božím Slovom a bol prijatý za syna, a tak sa stal Božím synom. Lebo inak sme nemohli získať neporušiteľnosť a ...
14. Ježiš-pravý človek (sv. Atanáz)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... neporušiteľnosť a smrteľné si musí obliecť nesmrteľnosť.“ Ale to nie je len výmysel, ako hovoria niektorí. Nie! Spasiteľ sa naozaj stal človekom, a tak spasil celého človeka. Naša spása naozaj nie je ...
15. Boh sa kvôli tebe stal človekom (sv. Augustín)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
  Preber sa, človeče: Boh sa kvôli tebe stal človekom. „Prebuď sa, ty, čo spíš, vstaň z mŕtvych a Kristus ťa osvieti.“ Ešte raz hovorím: Kvôli tebe sa Boh stal človekom. Bol by si býval naveky mŕtvy, ...
... naplniť svoje poslanie a získať spásu nasledovaním príkladov, ale v konečnom dôsledku spása závisí od nich samých. Alchýmia – sa chápe ako predvoj chémie ako vedy, hoci vedecké ciele v alchýmii neboli ...
... milujeme, keď nám to prikazuje zákon, alebo že spása je darom od Boha, ktorý by tak mohli získať i tí, ktorí nežijú podľa žiadnych pravidiel, ba skôr robia zlo. Sloboda – zákon - spása, všetky sú dôležité, ...
18. Kríž je slávou a povýšením Krista (sv. Ondrej Krétsky)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... celá naša spása a bola vrátená do pôvodného stavu. Keby totiž nebolo bývalo kríža, Kristus by nebol býval ukrižovaný. Keby nebolo bývalo kríža, život by nebol býval klincami pribitý na drevo. Keby ...
19. Misijný omšový spolok
(Misie/Formy pomoci misiám)
... chcete zapísať do spolku svojich zosnulých alebo cudzích ľudí, ktorých spása vám leží na srdci a zároveň sa tak zapojiť aj do misijného diela Cirkvi a stať sa misionárom na diaľku, prihláste sa v ktoromkoľvek ...
20. Dobrý pastier - SZ a NZ
(Biblia/Konkordancia)
... spásať, čo ste pošliapali nohami, a mali piť, čo ste zamútili nohami? 20 Preto k vám takto hovorí Pán, Jahve: Hľa, ja sám súdim medzi ovcou tučnou a ovcou chudou. 21 Pretože ste všetky slabé bokmi a plecami ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie