Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz spásu

Celkom: 50 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 3
... prinášať s odvahou do každého prostredia Kristovo evanjelium ohlasujúce nádej, zmierenie, spoločenstvo, Božiu blízkosť, jeho milosrdenstvo a spásu, a tiež to, že Božia láska je schopná poraziť temnoty ...
2. Vojna a mier
(Úvahy/O živote)
... od starozákonného človeka, má omnoho väčšiu zodpovednosť nielen za seba, ale aj za svet, a jeho spásu. My máme byť tými, kto šíri Božie kráľovstvo na zemi. A jeho hlavnou známkou je – pokoj, mier. Teda ...
3. Ber, neber!!!
(Úvahy/O viere)
V jednom žalme opakujeme responzórium: „Ukáž nám, Pane, cestu spásy.“ Čo je to spása?  Kadiaľ vedie cesta? Ježiš nám ponúka spásu. Ja som sa s touto vetou trochu pohrala:                                    ...
... „biskupi dostali vysviacku nielen pre určitú diecézu, ale pre spásu celého sveta“ (Ján Pavol II., encyklika Redemptoris missio, 63), sú „hlásateľmi viery, ktorí privádzajú nových učeníkov ku Kristovi“ ...
5. Páter Róbert a jeho misie v Rusku
(Rozhovory/S misionármi)
... piesní, ktoré sme vymysleli a spievali na Božiu slávu a vám na spásu. Ak to pomáha, sme len radi... 7. Prosím Vás, máte aspoň chvíľu čas, aby ste si pozrel nejaký zápas KHL? Čo to je KHL? Uf, v tomto ...
... zelený strom, „trestom, ktorý prináša spásu“. Pomáha im klásť otázku suchému stromu vlastného srdca, aby zakúsili blahodárnu bolesť svojej skrúšenosti. Opravdivý plač pramení tu, keď oči slzami nevyznávajú ...
7. Krížová cesta s Benediktom XVI.
(Modlitby/Krížové cesty)
... sa voči jeho potrebám je príležitosťou na spásu a blahoslavenstvo. (Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami – Aj nad dušami v očistci.)   6. zastavenie – Veronika (Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ...
8. Je dokonané
(Modlitby/Krížové cesty)
... práve utrpenie nám všetkým ako jediné mohlo priniesť a aj prinieslo spásu. Ak utekáš od utrpenia, nikdy nedokonáš poriadne ani jedno svoje dobré dielo, pretože každé dobro sa dosahuje aj za cenu bolestí, ...
9. Nesmrteľné priateľstvo s Bohom (sv. Irenej)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... ma slávou, ktorú som mal u teba skôr, ako povstal svet.“ Ani našu službu nepotreboval, keď nám rozkázal, aby sme šli za ním, ale nám chcel darovať spásu. Lebo ísť za Spasiteľom znamená mať účasť na spáse, ...
10. Geniálny plán Boha pre teba
(Príbehy/Príbehy s úvahou)
... urobiť veľa a budem môcť pre teba urobiť zázraky. Ale už choď - akurát teraz k tebe ide tvoj dávny priateľ. To bude jeden z prvých zázrakov, ktoré cez teba urobím na svoju slávu a na tvoju a jeho spásu. ...
11. Keby som lásky nemal...
(Biblia/Obľúbené citáty)
... kovu a nič mi to neosoží pre moju osobnú spásu. A ak som aj kňaz, biskup, kardinál, pápež, provinciál rehole, predstavený akejkoľvek kongregácie, rehoľná sestra, či rehoľný brat, či akákoľvek zasvätená ...
12. Základné modlitby a pravdy
(Modlitby/Rôzne modlitby)
... Boha, Svetlo zo Svetla, pravého Boha z Boha pravého, splodeného, nie stvoreného, jednej podstaty s Otcom: skrze neho bolo všetko stvorené. On pre nás ľudí a pre našu spásu zostúpil z nebies. A mocou Ducha ...
13. Predvianočná novéna
(Modlitby/Novény)
... dlh viny, všetci prosme so slzami: ach, odpustí nám prečiny. Ty vekov svätý Pôvodca, čos' prijal telo človeka, bys' telo telom vykúpil, tak ľudstvu spásu zaistil. Do tela čistej ...
14. Dvojaký príchod Ježiša Krista
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... a čistiť.“ Aj Pavol naznačuje tieto dva príchody, keď píše Títovi: „Zjavila sa Božia milosť na spásu všetkým ľuďom a vychováva nás, aby sme sa zriekli bezbožnosti a svetských žiadostí a žili v tomto ...
... Slovensku v niektorých dedinkách je to ešte poriadna tlačenica väčšinou však kvôli babičkám, ktoré tam ešte ako tak žijú. Babičky podvedome kdesi v srdci cítili, akú veľkú cenu má sv. omša pre spásu nielen ...
... a obetované za spásu seba, svojich blízkych i hriešnikov celého sveta. Práve takto prijaté utrpenie spôsobuje, že v nás rastie nebývalou rýchlosťou pochopenie druhých, prijatie druhých s ich chybami, múdrosť, ...
... najlepšie, vtedy ma Ty sám môžeš chrániť, ty môžeš bojovať namiesto mňa o spásu mojej duše, a táto ochrana je nepremožiteľná - som v absolútnom bezpečí. Preto Viera=Život, preto ak ti verím, prešiel som ...
18. Hodina milosrdenstva
(Modlitby/Rôzne modlitby)
...  N. 2.: Ježišu, ty si ten, ktorý „chodil, dobre robil a uzdravoval“, liečil „všetky choroby a všetky neduhy“, a pre našu spásu, si bol zajatý, potupovaný, odsúdený... (porov. DM 7), ale tretieho dňa ...
... Jánovi Pavlovi II., nám udelí tie milosti, ktoré potrebujeme pre spásu našich duší a pomôže pri prehĺbení našej osobnej svätosti. V prvý deň novény sa zamýšľame nad zjavením Boha, ktorého aj tak mnohí ...
... dejín, po prvotnom hriechu. On chce sprostredkovať ľuďom svoj vlastný život, pozývajúc ich, aby sa stali jeho deťmi. Je to povolanie, ktoré očakáva odpoveď od každého jednotlivca. Boh nenanucuje spásu. ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie