Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz spolupráca

Celkom: 15 nájdených výsledkov.

1. Podobní srdcu Ježišovmu
(Kázne/Sviatky, slávnosti, spomienky)
... všetko vybavené. Je potrebná skutočná spolupráca predstavených Cirkvi s Duchom Svätým, aby vedeli tieto problémy správne a spravodlivo riešiť. Mať srdce tiché a pokorné, ako Kristus, znamená ...
... Pavol musíme venovať pozornosť aj tým vzdialeným, ktorí ešte Krista nepoznajú a ktorí neokúsili Božiu otcovskú lásku, vo vedomí, že „[misijná] spolupráca sa dnes rozširuje o nové formy, ktoré zahrnujú ...
3. Totálny skutok odovzdanosti
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
Don Dolindo Ruotolo (6.10. 1882 – 19. 11. 1970), františkánsky kňaz a priateľ Pátra Pia, ktorému P. Pio raz povedal: „V tvojej duši je celé nebo.“ Jemu Ježiš nadiktoval tieto slová: „Prečo sa tak ľahko ...
4. Modlitba dôvery
(Modlitby/Rôzne modlitby)
Len ty, Bože, mi môžeš dať vieru, ale ty chceš, aby som potom vydal svedectvo o tebe. Len ty, Bože, mi môžeš dať nádej, ale ty chceš, aby som potom vštepoval dôveru iným okolo do ich sŕdc. Len ty, Bože, ...
... pastiermi sa dajú očakávať veľmi mnohé dobrodenia pre Cirkev: tak sa totiž prehlbuje u laikov pocit ich vlastnej zodpovednosti, napomáha sa ochota a uľahčuje sa spolupráca laikov s duchovnými pastiermi. ...
... animátorov PMD detí a spolupráca s biskupmi a kňazmi v prospech diela. Každý týždeň obeta malej sumy z toho, čo mám, čo som ušetril v prospech biednych detí vo svete. Účasť na aktivitách v prospech ...
... a rozvíjali sa požehnane pod vedením arcibiskupa ThDr. Karola Kmeťku, ako aj iných miestnych biskupov. Spolupráca kňazov a laikov bola pozoruhodná. Popri arcibiskupovi ThDr. Karolovi Kmeťkovi sa do ...
... odpovedať na Božiu starostlivosť o nás. Boh od nás vyžaduje našu spoluprácu. Kde chýba naša spolupráca, tam prestáva pôsobiť aj Božia pomoc. Terézia o tom vedela a hoci chcela byť chudobná, vyhľadávala ...
... cirkevného úsilia ohlasovať evanjelium. Misijný zápal bol vždy znakom vitality našich cirkví (porov. encyklika Redemptoris missio, 2) a ich spolupráca je jedinečným svedectvom o jednote, bratstve a solidarite, ...
... svätým národom, ľudom určeným na vlastníctvo” (1 Pt 2, 9), aby ohlasovali jeho podivuhodné diela. Patria do toho všetky ich aktivity. Záujem o evanjelizačné dielo Cirkvi vo svete a spolupráca na ňom sa ...
11. Zbožstvenie – cieľ nášho života
(Úvahy/O úcte k Bohu)
... darom, nie je výsledkom nášho úsilia, nemôžeme si ho sami „vyrobiť“. Ale naša spolupráca a snaha je samozrejme nevyhnutná. Prvým a najdostupnejším prostriedkom nášho zbožstvenia je modlitba. Tá je prístupná ...
12. Kontakty na rehole a organizácie
(Misie/O možnostiach ísť do misií ako dobrovoľník)
... pre laikov, ktorí by chceli ísť do misií. Chvíľu fungovala spolupráca s SSpS sestrami misionárkami na príprave misijných dobrovoľníkov, stroskotalo to však na nedostatočnom záujme misionárov o prácu dobrovoľníkov. ...
... ČEKY. Jeho kaplnka slúži farnosti. Do otvorenia domu saleziáni učili na školách, hlavne ako učitelia etickej výchovy alebo duchovnej kultúry. Dobrá spolupráca so školami pokračovala,  ...
14. Čína - stručné dejiny
(Ázia/Čína)
... nespočetné množstvo ľudských životov. Dočasná spolupráca medzi Guomindang a čínskymi komunistami, podmienená spoločným bojom proti japonským invázorom, sa rozpadla ihneď po kapitulácii ...
15. P. Jozef Daniš SVD v Ghane
(Rozhovory/S misionármi)
...  pretože študenti môžu študovať a aj študujú v angličtine. Takto môžu ísť na univerzity aj do Ameriky či Nemecka. V Ghane sú dnes 4 univerzity. Ako vyzerá spolupráca s laickými ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie