Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz spravodlivosť

Celkom: 34 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 2
1. Podobní srdcu Ježišovmu
(Kázne/Sviatky, slávnosti, spomienky)
... že nie sme zlí. A deje sa tak aj za cenu odmietnutia milosrdenstva, ktoré sa vyvyšuje nad zákon, a tým aj nad spravodlivosť. Vinným treba pomôcť, aj formou trestu, ale nevinných, ktorých ...
... sa Abrámovi počítala za spravodlivosť -    viera dáva večný život („aby každý, kto verí, mal v ňom večný život“ Jn 3,12) ALE -    viera privádza aj na kríž -    viera privádza aj ku krížu Je ...
... ich činnosti je ohlasovaním evanjelia aj pomoc blížnemu, spravodlivosť voči najchudobnejším, možnosť vzdelávať sa aj v najodľahlejších dedinách, zdravotná starostlivosť na vzdialených miestach, oslobodenie ...
... a jeho spravodlivosť a o všetko ostatné sa už On postará, ako to aj sám povedal - o poľné ľalie, o vrabce, ktoré predávajú za halier, o čo viac o vás, vy maloverní... Už dávno sme ďaleko ...
... on nezlorečil, keď trpel, nevyhrážal sa, to postúpil tomu, ktorý súdi spravodlivo. Sám vyniesol naše hriechy na svojom tele na drevo, aby sme zomreli hriechu a žili pre spravodlivosť. Jeho rany vás uzdravili. ...
6. Krížová cesta s Benediktom XVI.
(Modlitby/Krížové cesty)
... videli svoje „druhé ja“ (alter ego), ktoré Pán nekonečne miluje. Ak takto hľadíme na ľudí ako na bratov a sestry, potom z nášho srdca prirodzene prúdi solidarita, spravodlivosť a tiež milosrdenstvo a súcit. ...
7. Je dokonané
(Modlitby/Krížové cesty)
... ktorí o láske len hovoria, nie tým, ktorí sa postia, konajú pravidelné modlitby, ale nevidia nespravodlivosť okolo seba. Ale tým, ktorí slovu “milujem“ dokázali dať konkrétnu podobu v službe životu. Pane, ...
8. Pán zjavuje svoju slávu (sv. Lev Veľký)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... upevní viera všetkých a nech sa nikto nehanbí za Kristov kríž, skrze ktorý bol vykúpený svet. Ani nech sa nik nebojí trpieť pre spravodlivosť a nepochybuje, že sa splní, čo bolo sľúbené, lebo k odpočinku ...
9. Základné modlitby a pravdy
(Modlitby/Rôzne modlitby)
...  Formy zbožnosti: 1. Modlitba. 2. Pôst. 3. Almužna.   Božské čnosti 1. Viera. 2. Nádej. 3. Láska.   Kardinálne (hlavné ľudské) čnosti: 1. Rozvážnosť 2. Spravodlivosť 3. Mravná ...
10. Predvianočná novéna
(Modlitby/Novény)
... vydávajú ľúbeznosť' * a rieky spravodlivosť' . Lebo náš Pán príde * a zľutuje sa nad svojimi chudobnými. Roste, nebesá, zhora, z oblakov nech prší spravodlivosť' . * Otvor sa, zem, a daj Spasiteľa. ...
11. Modlitba Klementa XI
(Modlitby/Rôzne modlitby)
... Ťa ako večného dobrodincu, vzývam Ťa ako svojho milostivého ochrancu. Veď ma svojou múdrosťou, ovládaj ma svojou spravodlivosťou, utešuj svojou láskavosťou, chráň ma svojou mocou. Obetujem Ti svoje ...
... Božieho kráľovstva... Buď ho máš, alebo nemáš... Už sme si hovorili, že Božie kráľovstvo nie je teritórium, ale pokoj, radosť, láska, spravodlivosť v Duchu Svätom. A teda, ak mám v sebe skutočné Božie ...
... kráľovstvo je spravodlivosť, pokoj a radosť v Duchu Svätom.“ (Rim 14,17) A môžeme dodať láska, múdrosť, milosrdenstvo, odvaha, trpezlivosť... atď. Proste všetko, čo vychádza z pravej lásky. Prečo? Pretože ...
14. Blahoslavení tí, čo šíria pokoj
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
Milovaní, evanjelista hovorí: „Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi.“ Oprávnene kvitnú kresťanské čnosti v tom, kto žije svorne v kresťanskom pokoji, a nik nedosiahne titul ...
15. Svedectvo s Duchom
(Kázne/Veľkonočné obdobie)
... dobrými skutkami? Druhá možnosť sa neraz stáva skutočnosťou, no nie takou, ako by sme si to predstavovali vzhľadom na spravodlivosť. Obyčajne jedni hrešia, pohoršujú okolie, a iní zase nábožným životom ...
16. Hodina milosrdenstva
(Modlitby/Rôzne modlitby)
... na také strašné umučenie za nás jedine z lásky. Spravodlivosť tvojho Otca by bola odčinená jedným tvojím povzdychom a všetky tvoje obety sú jedine dielom tvojho milosrdenstva a nepochopiteľnej lásky (porov. ...
... si uznal svoj omyl a vrátil si sa k Bohu. Žeby to trochu zaváňalo Božou nespravodlivosťou? Alebo by to mohlo zaváňať aj Božou veľkorysosťou? No čo je lepšie pre človeka? Z ohľadu na to, že človek je tvor ...
18. Pokánie, pokánie, pokánie! (sv. Klement I.)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... totiž hovorí: „Nech sa múdry nechváli svojou múdrosťou, ani silák svojou silou, ani boháč svojím bohatstvom; ale kto sa chváli, nech sa chváli v Pánovi, nech ho hľadá a uskutočňuje právo a spravodlivosť.“ ...
19. Chceš byť misionárom?
(Aktuality/Správy z misií)
... pomáhajú novým kresťanským komunitám k tomu aby sa stali pevnými vo viere a povzbudzujú ku kresťanským hodnotám ako je pokoj, spravodlivosť, sloboda a vzájomné spolunažívanie. Chceš mať aj ty účasť na ...
20. Pijem z potoka tvojich rozkoší (sv. Augustín)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... ale rozkoš, nie povinnosť, ale potešenie, o koľko smelšie môžeme povedať my, že to človeka priťahuje ku Kristovi, keď ho láka pravda, keď ho láka blaženosť, keď ho láka spravodlivosť, keď ho láka večný ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie