Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz srdca

Celkom: 50 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 3
... a trvalej lásky“ (apošt. list Porta fidei, 15). To je aj moje blahoprianie k tomuto Svetovému dňu misií. Zo srdca žehnám všetkých misionárov a misionárky, ako aj tých, ktorí ich sprevádzajú a pomáhajú ...
2. Malá duchovná zbraň v kocke
(Modlitby/Rôzne modlitby)
... zriekania a pozvania Ducha Sv. do srdca Dlhý variant: (ráno hneď po zobudení sa alebo večer pri sviečke) Ježišu, v tvojom mene a mocou môjho krstu sa zriekam každého zla a zlého ducha - pýchy, neodpustenia ...
3. Podobní srdcu Ježišovmu
(Kázne/Sviatky, slávnosti, spomienky)
Milí priatelia, jún – mesiac Najsv. Srdca Ježišovho, nesie v sebe hlboké posolstvo „Čistých sŕdc“, nielen v duchu predmanželskej čistoty, ale čistoty a slobody od hriechu vôbec. Každý prvý ...
4. Matka Cirkvi
(Úvahy/O živote)
... o láske vôbec. Pre nedostatok vzduchu a tuchlotou egoizmu oheň zhasne, a srdce ostane kamenne chladným. Najlepším príkladom teplého a ľúbiaceho srdca je materinské, ktoré nepozná hraníc v rozdávaní a ...
5. Kristus vstal zmŕtvych! Aleluja!
(Aktuality/Aktuality na portále misie.sk)
V tento sviatok Kristovho zmŕtvychvstania vám zo srdca želám v modlitbe hlboký nenahraditeľný pokoj od zmŕtvychvstalého Krista - pokoj, ktorý bude prebývať vo vašich srdciach vo vašej rodine, na ...
6. Dotknúť sa srdca
(Úvahy/O viere)
... viem, že dotknúť sa ľudského srdca môže len Boh a my sme len nástrojmi, ktoré si použije. Používa si naše ruky, nohy, jazyk, zmysly a všetko čím nás obdaroval.  Dotknúť sa ľudského srdca nie je vždy jednoduché; ...
... do srdca Krista Pána, ako zanechať svoj džbán a bežať ohlasovať dobrú zvesť?“ (Homília 15, 30). Stretnutie s Kristom ako živou osobou, ktoré upokojí smäd srdca, nemôže neviesť k túžbe podeliť sa s druhými ...
Príbeh Nikolaja je rovnako originálny ako príbeh každého jedného bezdomovca z Moskvy, ktoré som vám už opísal. Ten Nikolajov je príbehom človeka s ešte nezašpinenými očami srdca, ktoré ešte dokážu ...
... sa nakoniec rozhodol dať im v hĺbke srdca nezvratnú istotu. Aby z prítomných vecí uverili budúce, na vrchu Tábor im obdivuhodne ponúkol božské zjavenie ako predobraz nebeského kráľovstva. Akoby im chcel ...
... očí, z ich srdca to doslova prýšti, žiari a čohokoľvek sa dotknú, dotýka sa cez nich Boh sám – dovolili mu to... A On sa kráľovsky stará nielen o ich telo, ale predovšetkým o ich ...
11. Čarovné chvíle misie v Nyumbane
(Zážitky/Misionárov)
... musel vybehnúť von hľadať čistejší kus vzduchu. Pálivé čiastočky sa mi ale lepia na oči, vysušené rokmi hľadenia do obrazovky počítača. Desivo to štípe a po chvíli márnej hry na hrdinu z môjho srdca vyrazí ...
12. Páter Róbert a jeho misie v Rusku
(Rozhovory/S misionármi)
... hnevať sa... živelní, neskrotiteľní, hlboko veriaci napriek všetkým pokusom zničiť túto vieru v ich srdciach, potrebujúci stále tvrdú ruku nad sebou... národ mnohých protikladov... Ľudia tu zo srdca robia, ...
... pochybností preniká myseľ a na dušu padá závoj temnoty. A ty, Pane, ktorý čítaš v otvorenej knihe nášho krehkého srdca, sa aj nás v tento večer pýtaš, ako kedysi Dvanástich: „Chcete aj vy odísť? Nie, ...
14. Krížová cesta s Benediktom XVI.
(Modlitby/Krížové cesty)
... videli svoje „druhé ja“ (alter ego), ktoré Pán nekonečne miluje. Ak takto hľadíme na ľudí ako na bratov a sestry, potom z nášho srdca prirodzene prúdi solidarita, spravodlivosť a tiež milosrdenstvo a súcit. ...
... čosi stojí, nech nedávaš iba z prebytku, ale naopak, nech pocítiš aj ty, že ten peniaz, to jedlo, ten čas, tá úcta od druhých  ti chýba, akoby dávaš reálne kus srdca, ktoré tú pomoc aj cíti, nie ako farizeji, ...
... nijaké iné stvorenie. Každému z nás Boh vložil do srdca túžbu podobať sa mu viac a viac a viac a nikdy sa neuspokojiť s niečím, čo je menej ako nekonečné, večné v rozmere i v čase, v kvalite či v kvantite. ...
... cítil ako jeho láska akoby vteká do tvojho srdca a dáva do poriadku toľko vecí, s ktorými si sa trápil celý život, nastoľuje opäť harmóniu v tebe - a takto si cítil, že jeho láska pretekajúca tebou je ...
18. Keby som lásky nemal...
(Biblia/Obľúbené citáty)
... sa ešte nemôže brániť a ak nevyužijem s láskou množstvo iných možností, ktoré mi moje bohatstvo poskytuje, aby som prejavil teplo svojho ľudského srdca a súcitu iným okolo, moje bohatstvo je len bezcenné ...
... chcem? Načo dávať to všetko dobro zo seba, lásku, pochopenie, prijatie, úprimnosť? Počkaj, stoj! Prečo? Všetko - aj to najmenšie dobro z tvojho srdca, má obrovský zmysel! Prečo? Pozri sa v pravde na ...
20. Modlitba najšťastnejšieho života
(Modlitby/Pre každý deň)
... z celého srdca, z celej sily, duše i tela konať len to a iba to, čo chceš ty, chcem hovoriť len tie slová, ktoré chceš hovoriť ty, chcem zmýšľať len tak ako chceš zmýšľať ty - o mne, o druhých, o Tebe. ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie