Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz sveta

Celkom: 50 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 3
... prvok. Všetci sme pozvaní na cesty sveta, aby sme po nich kráčali spolu s bratmi, vyznávali svoju vieru v Krista a svedčili o nej, stávajúc sa tak ohlasovateľmi jeho evanjelia. Vyzývam preto biskupov, ...
2. Podobní srdcu Ježišovmu
(Kázne/Sviatky, slávnosti, spomienky)
... sa tomuto svetu. Všetci vieme a cítime, že sme z tohoto sveta. Zároveň si uvedomujeme povinosť správať sa tak, ako to od nás vyžaduje Kristus – ako občania neba. Aj keď to nezvládame, snažíme ...
3. Vojna a mier
(Úvahy/O živote)
... a armádnou kontrolou podmanila polovicu vtedy známeho sveta. No sláva Bohu, že pre nás Mars, či marec nie je ničím viac, než len nazvaním mesiaca, či mítyckou postavou starovekého sveta. No problém ...
Aký ste mali deň? Ako ste prežili koniec sveta? Možno by stálo za úvahu, čomu urobiť koniec? Nie je čas urobiť koniec svárom, hnevom a iným neduhom, ktoré pomaly ale isto rúcajú náš svet? Myslím, že ...
5. Čo dokáže reflexný pásik
(Úvahy/O Advente)
... príliš nepríjemne „do očí“? Ako byť tým príjemným svetlom sveta? Skúsme cez tento advent skúmať to Svetlo, ktoré máme odrážať...  ...
... odvahou a zápalom, aby evanjelium dosiahlo až samý kraj zeme. Druhý vatikánsky koncil s účasťou katolíckych biskupov zo všetkých kútov sveta, bol žiarivým znakom univerzálnosti Cirkvi, keďže po prvý ...
... sveta medzi nimi tuším aj Rusko, ešte stále panuje stredovek, že tam ešte stále možno žiť ako otrok niekoho, ktorý nemá právo na nič, je úplným majetkom svojho pána, ktorý si s ním môže robiť, čo ...
8. Nielen slová - aj skutky! (sv. Atanáz)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
Blízko nás je Slovo, ktoré sa stalo pre nás všetkým — totiž náš Pán Ježiš Kristus —, veď on nám sľubuje, že bude stále s nami. Preto volá: „Hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.“ Ako ...
9. Kristov kríž — prameň každého požehnania ( sv. Lev)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... Syna.“ A keď z neba zaznel Otcov hlas: „Už som oslávil a ešte oslávim,“ Ježiš povedal okolostojacim: „Nie kvôli mne zaznel tento hlas, ale kvôli vám. Teraz je súd nad svetom, teraz bude knieža tohto sveta ...
... ktorý môže otvoriť iba modlitba“, srdce sveta. Ježiš nekraľuje ovládaním druhých mocou tohto sveta, on „nemá žiadne légie“, Ježiš „kraľuje tým, že priťahuje“: jeho magnetom je láska Otca, ktorý sa v ňom ...
11. Krížová cesta s Benediktom XVI.
(Modlitby/Krížové cesty)
... okolo Ježiša a smerovalo až k hodine kríža, v ktorej si musela vidieť Spasiteľa sveta a Dávidovho potomka, Božieho Syna, zomrieť ako stroskotanca, vystaveného na posmech uprostred zločincov. Vtedy si prijala ...
12. Uzdrav naše rodiny!
(Modlitby/Krížové cesty)
... kríze. Rozdielnosti pováh, rozdielne chápanie sveta muža a ženy, rozdielnosti zdedené i nadobudnuté výchovou rozdeľujú manželov, ktorí si len nedávno sľúbili, že budú jedno. Obrazovky i rady takzvaných ...
13. Otče náš slovami Otca
(Úvahy/O modlitbe)
... je to časť modlitby ! ” Posvätiť ” znamená uznať za skutočného otca, ktorý dáva život každej bytosti, ktorý si zaslúži rešpekt, svätý, posvätný…, kto vkladá svoju dôveru do mňa a nie do poisťovní sveta. ...
14. Keby som lásky nemal...
(Biblia/Obľúbené citáty)
... by som nakazil milióny po celom svete, kdekoľvek by sa dostalo do najmenších kutíc sveta moje neslávne "umenie" či môj neslávny "život", bol by som len úbohé NIČ, a ani v najmenšom by mi moja sláva neosožila ...
15. Vianočné prianie od Misie.sk
(Aktuality/Aktuality na portále misie.sk)
                        Nech vám narodený Pán sveta a vesmíru oblaží vaše skrehnuté srdcia rosou svojej dobroty ...
16. Vianočné prianie od Misie.sk
(Aktuality/Aktuality na portále misie.sk)
... si nezahynul ale mal večný život s Ním... Nech vám narodený Pán sveta a vesmíru oblaží vaše skrehnuté srdcia rosou svojej dobroty a lásky, s ktorou zišiel zo slávy nebies do plačlivého údolia zeme, ...
Drahí priatelia! Existuje jedno staré Vianočné presvedčenie, odovzdávané z pokolenia na pokolenie: Boh poslal každého človeka do tohoto sveta, aby doručil tomuto svetu špeciálnu správu, aby zaspieval ...
18. Základné modlitby a pravdy
(Modlitby/Rôzne modlitby)
... v jedného Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, sveta viditeľného i neviditeľného. Verím v jedného Pána Ježiša Krista, jednorodeného Syna Božieho, zrodeného z Otca pred všetkými vekmi; Boha z ...
19. Vianoce, viem čo oslavujem!?
(Úvahy/O úcte k Bohu)
... Vianoc, len obdoba bývalého Deda Mráza. Je to znova nevedomé ponáranie sa to neskutočného sveta predkresťanskej mytológie, ktoré zastiera podstatu, neprináša duchovné ovocie a končí sa dospievaním. Zakazovať ...
... Ježišovi – Vykupiteľovi sveta, ktorého Mária priniesla pod svojím srdcom do jeho domu. Zverme Bohu a ochrane sv. Jozefa všetkých snúbencov a tých, ktorí majú v úmysle založiť si rodinu. MODLITBA DEVIATNIKA ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie