Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz svetový deň misií

Celkom: 10 nájdených výsledkov.

Drahí bratia a sestry, tento rok slávime Svetový deň misií v čase, keď sa končí Rok viery, ktorý bol významnou príležitosťou na prehĺbenie nášho priateľstva s Pánom a na naše povzbudenie, aby sme ako Cirkev ...
„... povolaní umožniť, aby zažiarilo Slovo pravdy“ (apoštolský list Porta fidei, 6) Drahí bratia a sestry! Slávenie Svetového dňa misií (21.10.2012) nadobúda tohto roku osobitný význam. Súčasne sa totiž ...
3. Misijný deň detí
(Misie/Rôzne)
... Syna, nauč nás vnímať Tvoje znamenia. Daj nám srdce pozorné a ochotné vidieť na nebi svojho života hviezdy a spoznať v nich Tvoje volanie. (Myšlienky z modlitby Svetových dní mládeže – Kolín 2005) Obrad ...
Ako každý rok, tak aj v tomto roku budeme sláviť Misijnú nedeľu. A tak vám ponúkame pár slov o tom, čo to misijná nedeľa vôbec je... Svetový deň modliteb za misie začal svoju históriu v roku 1926. ...
... kresťanské i karmelitánske povolanie vo francúzskej cirkvi, ale plní svoju misiu v celej katolíckej Cirkvi, o čom svedčí napr. preklad jej diel do väčšiny svetových jazykov. Aby sme pochopili túto skutočnosť, ...
Budovanie cirkevného spoločenstva je kľúčom k misiám... To je hlavná myšlienka posolstva sv. otca Benedikta XVI. k misijnej nedeli 2010. Drahí bratia a sestry, mesiac október, v ktorom slávime Svetový ...
... Je dôležité, aby sa tak jednotliví veriaci, ako aj cirkevné spoločenstvá, nielen sporadicky a príležitostne, ale neustále zaujímali o misiu ako o formu kresťanského života. Samotný Svetový deň misií nie ...
... Cirkvi, ktorá má veľkú moc vniesť doň poriadok svojou prítomnosťou, keďže internet je najväčším svetovým prameňom chaoticky porozhadzovaných informácií, ale aj dezinformácií. Najprv sa ale pozrime na internet ...
„V jeho svetle budú kráčať národy“ (Zjv 21, 24) V túto nedeľu venovanú misiám sa obraciam predovšetkým na vás, bratia v biskupskej a kňazskej službe, a tiež na vás bratia a sestry celého Božieho ľudu, ...
10. Listy P. Krššáka z PNG
(Listy/Listy misionárov)
... sa začne prvé čítanie, z magnetofónu sa ozýva pieseň Shine, Jesus, Shine - žiar, Ježiš, žiar /4 milióny mladých spievali túto pieseň v Manile v roku 1995 na Svetový deň mládeže/. Žena ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie