Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz tried

Celkom: 50 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 3
... dezinfekčný prostriedok a robil mnohé nenormálne veci. Samozrejme psychologička pátrala po príčine a zistila, že hlavným dôvodom jeho správania je jeho vlastný otec. Otec, ktorý mu odovzdal rodinnú firmu, ...
... (porov. Kol 1, 24 – 29), a nešetril sily, čas ani prostriedky pri odovzdávaní Kristovho posolstva. Aj dnes musia byť misie ad gentes trvalým horizontom a paradigmou každej cirkevnej činnosti, lebo samotná ...
... tomu, kto je v núdzi. Ako mi jeden Rus povedal: „Viete otec Robert, len aby ste trošku poznali, čoho je schopná ruská duša, počúvajte... Jednému človeku začal horieť dom v prostriedku noci. Aby ...
4. Čarovné chvíle misie v Nyumbane
(Zážitky/Misionárov)
... práve čas zberu kukurice. Zo šúpolia oslobodzujeme biele a sem-tam aj tmavočervené klasy, triedime ich na dobré pre nás a dobré pre hydinu. Medzitým mi Zenzo rozpráva o svojom živote a skúsenostiach, o ...
5. Páter Róbert a jeho misie v Rusku
(Rozhovory/S misionármi)
... Vám šíriť Božiu lásku? Mali ste dosť prostriedkov na svoju misiu? Sú naozaj veľmi srdeční a rozdali by vám všetko. Ako vedia silno milovať – tak naozaj, nie falošne, tak vedia aj silno nenávidieť a ...
... 19,18–22 „Tam ho ukrižovali a s ním iných dvoch, z jednej i druhej strany, Ježiša v prostriedku. Pilát vyhotovil aj nápis a pripevnil ho na kríž. Bolo tam napísané: „Ježiš Nazaretský, židovský kráľ.“ Tento ...
7. Keby som lásky nemal...
(Biblia/Obľúbené citáty)
... sú iba prostriedky k milovaniu a sú iba natoľko dôležité, nakoľko jej pomáhajú viac a viac milovať iných okolo. Láska nemusí byť vždy prvá, ani nemusí mať vždy posledné slovo, vie ustúpiť toto prvenstvo ...
8. P. Viktor Števko SVD
(Zážitky/Misionárov)
... Návštevy v nich absolvoval peši, alebo na koňoch. V týchto dedinách bolo asi 5 škôl. Škola na hlavnej misijnej stanici mala 8 tried. V dedine Orong postavil spolu s ľuďmi pekný kostol. Starosta mu pri ...
... nemajú čo jesť. A v škole sa ťažko počúva, keď je človek hladný. A tak idú deti nejaké prostriedky radšej zohnať na jedlo. Tiež sa stáva, že rodičia potrebujú pomoc detí pri rybolove, na poliach, alebo ...
10. 32 rokov misionárom v Juž. Amerike
(Rozhovory/S misionármi)
... používali koku ako povzbudzujúci prostriedok. Používali ju aj ich bojovníci. To im pomohlo vlastne obsadiť také veľké územie. V dobách kapitalizmu, keď sa začalo rozvíjať baníctvo, sa koka používala ako ...
11. Viera v silu jediného Boha
(Rozhovory/S misionármi)
... a komunitou. Hoci sa krst vysluhuje počas omše a tá trvá skoro 3 hodiny, nikoho netrápi, že deti sú živé. Pri rozlúčke sa striedajú rečníci. Ľudia nám potom podávajú ruky. Zaujímavosťou je, že rozlúčiť ...
... je prostriedok, do ktorého rozvoja investujeme veľa času a rozvoja. Dnes môžete už aj cez internet počúvať slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Výhodou je, že takýmto spôsobom poslucháč môže počúvať ...
13. Čína - nová výzva pre Cirkev
(Rozhovory/S dobrovoľníkmi)
... domov a dokonca prispela naň finančnými prostriedkami. Cirkev sa realizuje touto cestou v službe chudobným. Treba však povedať, že vláda chce mať stále kontrolu, čo sa týka cirkevnej hierarchie. Je pravda, ...
14. Rekapitulácia
(Listy/Listy misionárov)
... po príležitostné. K službe v našej farnosti nám na nejaký ten mesiac koncom minulého roku pribudla aj služba v druhej farnosti mesta, v tzv. Krasnom chrame, kde už od apríla tohto roku slúžime na striedačku ...
... ako som o tom počul už niekoľkokrát... Pán sa postaral – auto v prostriedku noci nás iba obišlo. Nezastavilo. A tak ďalej a tak ďalej... Musím povedať, že celé tie skoro dva týždne na Ukrajine tam a ...
16. Kedy byť mučeníkom?
(Kázne/Veľkonočné obdobie)
... na hrdinov. Ak príde čas a Božia milosť v nás bude pôsobiť na sto percent, potom uvidíme, k čomu sme povolaní. Dovtedy musíme upevňovať svoju vieru Božími prostriedkami (sviatosti, modlitba a pod.), aby ...
Nahlas vyzývame všetkých ľudí dobrej vôle vyvinúť spoločné úsilie, ktoré bude viesť k tomu, aby spoločenské komunikačné prostriedky užitočne slúžili hľadaniu a objavovaniu pravdy i ľudskému pokroku. Kresťan ...
... o jestvovaní neviditeľného Boha? To je stále aktuálna otázka, zvlášť naliehavá v časoch, keď sa ateizmus stal programom verejného života, výchovy a masových komunikačných prostriedkov. Vtedy sa musí človek ...
19. Veľkonočný pozdrav z Japonska
(Listy/Listy misionárov)
... aké tri veci by sme urobili, keby nám ostávali tri hodiny života. V rámci triedy sme to potom prednášali pred tabuľou a volil sa víťaz! Musím povedať, že to bola naozaj nezvyčajná školská aktivita, a viacerým ...
... od chvíle spojenia spermie s vajíčkovou bunkou (…) Je tiež ťažké hovoriť o štatistikách, pretože zabitie dieťaťa v lone matky sa deje tiež použitím niektorých prostriedkov, ako sú vnútromaternicové telieska ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie