Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz trpiaci

Celkom: 23 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 2
... zanedbávajú toto, majú pripravené peklo, kde ich čaká neuhasiteľný oheň a muky so zlými duchmi. A preto keď ozdobuješ chrám, neopovrhuj trpiacim bratom, lebo tento chrám je cennejší ako tamten. Z Homílií ...
2. Radosť v utrpení?
(Modlitby/Krížové cesty)
... Toľko trpiacich. Toľko opustených. Možno, že i my sa raz ocitneme v zástupoch tých, pre ktorých sa život stal bolesťou. Deň za dňom, noc za nocou, stále to isté utrpenie alebo ešte sa zhoršujúce. Kam sa ...
...    Tretí deň Premenení trpiacim Služobníkom Kristus trpel za nás (por. 1.Petrov 2, 21) Tento deň nás pozýva zamyslieť sa nad utrpením Krista. Nasledovaním trpiaceho Služobníka Krista sú kresťania ...
...  Obranca viery, Šíriteľ úcty k svätým, Milovník vedy a poznania, Príklad pracovitosti, Priateľ detí, Apoštol mladých, Povzbudenie pre trpiacich a chorých, Hlas chudobných a prenasledovaných, ...
5. Hodina milosrdenstva
(Modlitby/Rôzne modlitby)
... ťa za dar statočnej lásky pre všetkých ľudí ťažko skúšaných, osamotených, trpiacich na tele alebo na duši, pre obety prírodných katastrof a vojen v rôznych regiónoch sveta. Nech v zjednotení s tebou ...
...  Šíriteľ úcty k svätým, Milovník vedy a poznania, Príklad pracovitosti, Priateľ detí, Apoštol mladých, Povzbudenie pre trpiacich a chorých, Hlas chudobných a prenasledovaných, Ochranca života ...
...  Apoštol mladých, Povzbudenie pre trpiacich a chorých, Hlas chudobných a prenasledovaných, Vzor odpustenia, Vzor skromnosti, Vzor nábožnosti, Obranca pokoja, Obranca viery, Šíriteľ úcty ...
8. Sila žehnania
(Úvahy/O viere)
... veľkou útechou, keď si pomyslím, že som vo svojom kňazskom živote veľa požehnával. Žehnal som nielen svojich farníkov, ale všetkých ľudí, zvlášť chorých, trpiacich, umierajúcich, ba aj neveriacich, hriešnikov ...
9. Chvála na trpiaceho Spasiteľa
(Modlitby/Rôzne modlitby)
Pätoraká chvála na trpiaceho Spasiteľa podľa sv. Arnolda Janssena. V: Najláskavejší Ježišu, chválim Ťa a zvelebujem pre Tvoju nepochopiteľnú všemohúcnosť, že si ostal bezmocný z lásky k ľuďom, hoci ...
10. Misijný deň detí
(Misie/Rôzne)
... lásku a dobrotu. Aj v našej Európe (biela) je toľko ukrivdených, trpiacich, ktorí nemajú, nikdy nemali alebo stratili výhľad na Božie kráľovstvo. Štvrtý desiatok: Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor. ...
11. Misie v dnešnom svete
(Misie/Rôzne)
... sa semeno Evanjelia zasieva pri poradenských službách, dlhých a opakovaných rozhovoroch s trpiacimi, v exercičných domoch, ktoré ponúkajú duchovné cvičenia, dni samoty a tichého uvažovania, dni zotavovania ...
... môžu byť niektorí veriaci poverení odniesť tieto všetky dary chudobným vášho mesta, alebo sirotám a starým ľuďom v domovoch, alebo inak trpiacim vo vašej farnosti. Sv. Prijímanie Ku koncu sv. prijímania ...
13. O očistci I (sestra Gertrúda)
(Úvahy/O nebi, očistci a pekle)
... miesto, aby to ešte v budúcnosti kládol dušiam na srdce! Mohol sa sám na sebe presvedčiť, aký veľký úžitok prináša pobožnosť za duše v očistci. Boh často udelí viac milostí na prímluvu týchto trpiacich ...
14. O očistci III (sestra Gertrúda)
(Úvahy/O nebi, očistci a pekle)
...  Gertrúda: „Tým, že rozširujeme pobožnosť k dušiam v očistci, všade uvádzame na známosť, aká veľká úloha je mi pridelená práve pri trpiacich dušiach v očistci!“ Mária z Kríža: „Ako je to s prisľúbeniami, ...
15. Blahoslavenstvá sveta
(Úvahy/O viere)
... provokačný text, ktorý je svojím obsahom  verným odrazom dnešnej skutočnosti a antitézou "Osmich blahoslavenstiev": Zradili sme chudobných, lebo neprinášajú žiadny zisk. Zradili sme trpiacich, lebo ...
16. Chválospev na vzkrieseného Krista (sv. Meliton Sardský)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... a Jeruzalema), príkaz sa zmenil na milosť a predobraz na skutočnosť, baránok na Syna, ovca na človeka a človek na Boha. Pán, hoci bol Bohom, obliekol si človeka, trpel za trpiacich, bol uväznený za zajatca, ...
17. Učiť sa rásť a milovať v misii
(Listy/Listy misionárov)
... s cieľom pomáhať tých trpiacim. Tak prosím pamätajte na nás, hlavne na tie obete, v svojich modlitbách! Čo sa týka mojej novej práce v tejto škole: ide hlavne o pastoráciu (učiť náboženstvo, viesť katechézy ...
18. Sila modlitby (Tertulián)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... a nikomu nedáva milosť, ktorá chráni od bolesti, ale trpiacich, citlivých a ubolených obdarúva trpezlivosťou a čnosťou znásobuje milosť, aby viera vedela, čo dosiahne od Pána, keď pochopí, čo treba trpieť ...
19. Krížová cesta Karola Wojtylu
(Modlitby/Krížové cesty)
... osobnej krížovej cesty, ktorú v chorobe prechádzal spolu s Kristom a nakoniec ako Ježiš bol s ním aj na tomto kríže ukrižovaný, čím dal obrovský príklad všetkým trpiacim po celom svete, čím ukázal, že ...
... zjednotenia sa s Kristom, ktorý trpel s nekonečnou láskou“ (37). Už Druhý vatikánsky koncil poukázal na dôležitú úlohu Cirkvi v starostlivosti o trpiacich ľudí. V dogmatickej konštitúcii Lumen gentium ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie