Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz trpieť

Celkom: 49 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 3
1. Krížová cesta pre matky za deti
(Modlitby/Krížové cesty)
... všetkému, čo nie si Ty. 13. zastavenie: Ježiša kladú do rúk matky Ježišu, ako nežne odpočívaš v náručí bolestnej Matky. Aj jej sa uľavilo, keď Ťa už nevidí trpieť. Prosím Ťa, daj mi silu, aby som radšej ...
2. Radosť v utrpení?
(Modlitby/Krížové cesty)
... nás myšlienka na Teba a Tvoju lásku posilňovala a potešovala i vo chvíľach veľkých bolestí.   XII. Pán Ježiš na kríži zomiera Je strašné vidieť niekoho trpieť! A je toľko ľudí, ktorí ošetrujú chorých, ...
3. Je dokonané
(Modlitby/Krížové cesty)
Toľko vecí nedokážeme dokončiť, dokonať svoje dielo. Začneme a prídu prvé problémy, prvé ťažkosti a už sa vzdávame svojho cieľa, svojich ideálov, svojho rozhodnutia... Prečo? Bojíme sa trpieť. A predsa ...
4. Pán zjavuje svoju slávu (sv. Lev Veľký)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... upevní viera všetkých a nech sa nikto nehanbí za Kristov kríž, skrze ktorý bol vykúpený svet. Ani nech sa nik nebojí trpieť pre spravodlivosť a nepochybuje, že sa splní, čo bolo sľúbené, lebo k odpočinku ...
... do takého bordelu, bude ťa to bolieť, tak veľmi bolieť, hoci On ti to odpustil tisíc krát, ty to budeš chcieť nejako napraviť, odčiniť – a dobrovoľne budeš trpieť aj za túto neúctu v očistci... A vieš, ...
6. Premenenie Pána = premenenie učeníkov
(Kázne/Sviatky, slávnosti, spomienky)
... ja svätý a dobrý učeník a predsa len ty vieš, čo ma ešte čaká v mojom živote, ako budem často utekať pred zodpovednosťou, pred bolesťou a utrpením ako Peter utekal, keď ťa videl trpieť a on nechcel to ...
7. Kedy byť mučeníkom?
(Kázne/Veľkonočné obdobie)
... nikomu nič dlžní. Nuž, takí sme my kresťania. V prvých storočiach bola však v kresťanských kruhoch druhá krajnosť. Kým nás tiahne k pohanskej odplate, ich tiahlo takmer k bezhraničnej túžbe trpieť ...
8. Prekvapená radosť
(Biblia/Meditácie)
... v Mojžišovom zákone, u Prorokov a v Žalmoch." Vtedy im otvoril myseľ, aby porozumeli Písmu, a povedal im: "Tak je napísané, že Mesiáš bude trpieť a tretieho dňa vstane z mŕtvych a v jeho mene sa bude všetkým ...
... jeho nevideli." On im povedal: "Vy nechápaví a ťarbaví srdcom uveriť všetko, čo hovorili proroci! Či nemal Mesiáš toto všetko vytrpieť, a tak vojsť do svojej slávy?" A počnúc od Mojžiša a všetkých Prorokov, ...
10. Večná túžba po milovanom
(Biblia/Meditácie)
... už viac netrpieť ako trpeli kedysi, keď sa to stalo im, keď stratili svojho milovaného. A preto sa rozhodli viac už netrpieť. Zatvorili svoje srdcia... na zámok. A kľúčik odhodili ďaleko, hlboko tak aby ...
11. Krížová cesta detí z ulice
(Modlitby/Krížové cesty)
... ktoré Ťa videli trpieť. Boli citlivé a zhrozené z toho, čo sa dialo. A Ty ich sa dávaš s nimi do reči aj napriek Tvojmu utrpeniu. Karháš, ale aj povzbudzuješ. Keď dieťa, ktoré bolo zachránené z ulice, ...
12. Sv. Gemma
(Myšlienky/Myšlienky)
... trpieť, trpieť za hriešnikov, a ochotnejšie za trpiace duše, a obzvlášť za . . . Chceš vedieť, (Ježiš,) kto mi zakázal myslieť na hriešnikov? Diabol. Naopak, Ježiš, odporúčam ich Tebe. Mysli na nich, ...
13. Ohlasujeme ukrižovaného Krista (sv. Pavol z Kríža)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... tam naučili. Keď však drahý kríž nášho Ježiša zapustí vo vašom srdci hlbšie korene, potom budete spievať: „Trpieť a nezomrieť,“ alebo: „Buď trpieť alebo zomrieť,“ alebo ešte lepšie: „Ani trpieť ani zomrieť, ...
14. Jeho poníženosť nás vzpriamila (sv. Augustín)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
„Syn človeka neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť a položiť svoj život ako výkupné za mnohých.“ Pozrite, ako Pán slúžil, pozrite, akými služobníkmi nám prikázal byť. Položil „svoj život ako výkupné ...
15. Irkutsk 17 - Tábory na brehu Bajkalu
(Zážitky/Misionárov)
... musím stále trpieť, tak nech aspoň netrpím nadarmo. Tak aj budem skutočne robiť to zlo, ktoré tam vidíte!“ A mnohí začnú konať veľké zlo, stanú sa takými, akými ich vychovávateľky videli a ešte horšími. ...
16. Tajomstvo duší v očistci I (Mária Simma)
(Rozhovory/S rôznymi ľuďmi)
... : Mária, vy ste boli viac ráz vyzvaná trpieť za duše v očistci, aby boli vykúpené. Čo ste v tých chvíľach prežívali a cítili ? Mária Simma : Po prvý raz, keď sa ma duša spýtala, či chcem naozaj telesne ...
17. Tajomstvo duší v očistci II (Mária Simma)
(Rozhovory/S rôznymi ľuďmi)
... že žiada od Pána, aby mohla trpieť na zemi toľko, koľko treba aby sa dostalo priamo do neba. Kňaz jej odpovedal, že on sám si nedovolil Boha o to žiadať. Bola pri nich jedna rádová sestra, ktorá si vypočula ...
18. Tajomstvo duší v očistci III (Mária Simma)
(Rozhovory/S rôznymi ľuďmi)
... Závisí to od príčiny drogovania sa, ale musia trpieť v očistci Sestra Emmanuela : Ak vám napríklad poviem : Veľmi vo svojom tele trpím, aj vo svojom srdci, je to veľmi ťažké pre mňa, chcela by som zomrieť ...
... skutkami podávali dennodenne svedectvo o Kristovej láske k nám, ktorá v snahe pritiahnuť nás k sebe, presvedčiť nás o svojej láske, šla až na kríž a vzala na seba všetko zatratenie, ktoré sme my mali vytrpieť ...
... "vo chvíli zostúpenia Ducha Svätého som necítila prudký víchor, ale skôr ľahký vánok, ktorého šum začul prorok Eliáš na vrchu Horeb… (porov. 1 Kr 19,12-13) V ten deň som dostala silu trpieť, lebo čoskoro ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie