Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz vesmír

Celkom: 39 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 2
... Áno. Miesto bez utrpenia? Áno. Ale takisto by to bol svet bez lásky, ktorá je najvyššou hodnotou vo vesmíre. A toto najvyššie dobro by nikdy nemohlo byť zakúsené. Skutočná láska – naša láska k Bohu a naša ...
2. Vianočné prianie od Misie.sk
(Aktuality/Aktuality na portále misie.sk)
                        Nech vám narodený Pán sveta a vesmíru oblaží vaše skrehnuté srdcia rosou svojej dobroty ...
3. Vianočné prianie od Misie.sk
(Aktuality/Aktuality na portále misie.sk)
... si nezahynul ale mal večný život s Ním... Nech vám narodený Pán sveta a vesmíru oblaží vaše skrehnuté srdcia rosou svojej dobroty a lásky, s ktorou zišiel zo slávy nebies do plačlivého údolia zeme, ...
... Božie, prameň zázrakov a divov, Milosrdenstvo Božie, napĺňajúce celý vesmír, Milosrdenstvo Božie, zostupujúce na svet v osobe vteleného Slova, Milosrdenstvo Božie, ktoré si vyplynulo z otvorenej ...
5. Pokánie, pokánie, pokánie! (sv. Klement I.)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... za hriechy, modlitbou uzmierovali Boha a zachránili sa, hoci nepatrili do Božieho ľudu. O pokání hovorili pod vplyvom Ducha Svätého služobníci Božej milosti. A sám Pán vesmíru hovoril o pokání s prísahou: ...
6. Misijný deň detí
(Misie/Rôzne)
... vesmíru sa narodil v maštali neďaleko Betlehema, kde pre Neho nemali miesto. V srdci svätých rodičov bola veľká bolesť. Nevyčítajú Pánu Bohu, že im neotvoril dvere v najlepšom hoteli, neposlal anjelov ...
7. Kresťanstvo a okultizmus - Úvod
(Katechézy/Morálka)
... náhodnou možnosťou, poriadkom a krásou sveta môžeme poznávať Boha ako počiatok a cieľ celého vesmíru. (KKC 31-32) No človek nehľadal odpovede len zo svojho okolia. Tragické skúsenosti smrti ho stavali ...
... a uvedomuje si silu modlitby, ktorá tvorí podstatu karmelitánskeho povolania: "Ježiš chce, aby sme sa zúčastnili s ním na záchrane duší. Nič nechce robiť bez nás. Tvorca vesmíru očakáva modlitbu úbohej ...
9. Hľadanie Stvoriteľa - 7 - Einstein sa mýlil
(Komentáre/Záhady stvorenia)
... so všetkým súvisí: totalita vesmíru sa prejavuje na každom mieste a v každom čase. Odteraz pojem priestoru, oddeľujúceho dva bližšie či vzdialenejšie objekty, akoby nemal veľký význam. Napríklad knihy ...
10. Púšť plače
(Príbehy/Krátke poučné príbehy)
... mužov i žien, ktorí žijú život jednoducho proste, a vedia, že úsmevom a pohľadom môžeme zapáliť hviezdu v srdci dieťaťa, žobráka i starca. Všetky tieto hviezdy roztrúsené po svete, raz objímu vesmír. Vďaka ...
11. Tŕňový ker
(Príbehy/Krátke poučné príbehy)
... si to prial”, povedal Pán sveta a vesmíru, „aby moje tvory nenariekali nad tým, že ružový krík má tŕne, ale aby sa tešili, že tŕňový krík má ruže.”    ...
12. Hľadanie Stvoriteľa - 5 - Hľadanie hmoty
(Komentáre/Záhady stvorenia)
...  Vráťme sa ku kľúču. Jedným sme si už teraz istí – že je urobený z prázdna. Na príklade lepšie pochopíme, že celý vesmír je v podstate zložený z prázdna. Predstavme si, že by náš kľúč narástol až do veľkosti ...
13. Hľadanie Stvoriteľa - 6 - Polia reality
(Komentáre/Záhady stvorenia)
... na tento kvet uvažujem: v našom vesmíre existuje obdoba toho, čo antickí filozofi nazývali “formy”, čiže typy rovnováhy, vysvetľujúce, že objekty sú to a to, pretože sú to a to a nič iné. Podľa toho, čo ...
... v sebe skrýval stupeň oveľa vyššieho poriadku, aký nevieme vysvetliť. Tento pokus posilňuje prvotnú intuíciu: vesmír neobsahuje náhody, ale rozličné stupne poriadku, ktorého hierarchiu máme rozlúštiť. ...
15. Litánie k Duchu Svätému
(Modlitby/Litánie)
... utajené, nauč ma unikať osídlam diabla! 26. Duch Svätý, ktorý poznáš budúcnosť vesmíru, pomôž mi vymaniť sa z pod nadvlády tela a diabla! 27. Duch Svätý, ktorý poznáš i moju budúcnosť, zverujem do tvojej ...
... zázraky, veď nás bdělostí k dokonalosti. Budiž veleben! Duchu svatý, jemuž není nic tajno, nauč nás unikat osidlům ďáblovým. Budiž veleben! Duchu svatý, jenž znáš budoucnost vesmíru, pomoz nám, ...
17. Hľadanie Stvoriteľa - 3 - Tajomstvo života
(Komentáre/Záhady stvorenia)
... vietor. Obrázky života. Čo je to však život? Otázka, ktorej sa nemôžem vyhnúť a ktorú chcem položiť: Akým „zázrakom“ sa zjavil tento život? Práve sme v predchádzajúcom Big Bangu videli, že zrodom vesmíru ...
18. Irkutsk 12 - Jar, Veľký Pôst a smrť
(Zážitky/Misionárov)
... ktorý sa nám stane životodarným, Pán môj milovaný!“ Ježiš, na Golgote tíško plačúci, z lásky prevelikej krv prelievajúci, Pán môj milovaný! Ježiš, Boh vesmíru a Spasiteľ na kríži umierajúci, krotký ...
19. Koľko rúk má tvoj Boh?
(Príbehy/Krátke poučné príbehy)
... rúk?” Miestny hinduista odpovedal: „Má dvanásť rúk, aby sa naznačilo, že je všemohúci, pretože svojimi rukami drží celý vesmír.” Pri mojom počudovaní mi položil otázku: „Koľko rúk má tvoj Boh?” Mal som ...
V našom putovaní a hľadaní Stvoriteľa sa dostávame do druhej časti o pravdepodobnom počiatku vesmíru - Big Bangu. Je zaujímavé, že fyzici nemajú ani najmenšiu predstavu, ako by sa dalo vysvetliť zjavenie ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie