Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz vnuk

Celkom: 39 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 2
1. Spoločná svätosť 2 - Od Oľgy do Antona
(Katechézy/Vieroučné témy)
... zásluhu na kristianizácii Kyjevskej Rusi má aj Oľgin vnuk – Vladimír. Obaja, spoločne s dvoma synmi Vladimíra – Borisom a Olegom, i s Mojsejom Uhrínom (Mojžiš Uhorský), ktorý je nám ...
2. Čarovné chvíle misie v Nyumbane
(Zážitky/Misionárov)
... nežným a upokojujúcim, že by ním obmäkčila aj rozzúreného leva. A na margo každého rozhovoru dávala také vtipné poznámky, až sa niektorí zachádzali od smiechu. Vnuk Mdudu je jediný mladý človek v rodine, ...
...  Boh zjavil svätému Jozefovi skrze anjela tajomstvo príchodu Syna Božieho na svet. Svätý Jozef, poslušný Božiemu vnuknutiu, prijal pod svoju strechu Máriu v požehnanom stave. Tým poskytol prístrešie samotnému ...
... ďalším nádherným bytostiam - tvojim vnukom, ktorí sa o teba s láskou postarajú na staré kolená... ZABI HO! ZAVRAŽDI! Čo na tom, že to vy ste sa rozhodli priviesť ho na svet, hoci ste sami vedeli, že nemáte ...
5. Ty si Peter-Skala (sv. Lev Veľký)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... ti to nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je na nebesiach.“ To znamená: Preto si blahoslavený, lebo ťa poučil môj Otec, lebo ťa neoklamala nijaká ľudská domnienka, ale viedlo ťa nebeské vnuknutie. ...
6. Sv. Cyrila a Metoda
(Kázne/Sviatky, slávnosti, spomienky)
... detí. Preto ich viera zakrpatela. Matej si uvedomil svoju chybu až vtedy, keď prvý z vnukov odmietol cirkevný sobáš. Mal dar viery, ale zostala zamknutá v krabici, kde sa pokazila. Bratia a sestry, to ...
7. Duch sa prihovára za nás (sv. Augustín)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... vzdychmi, vnuká im túžbu po tej veľkej, hoci ešte nepoznanej veci, ktorú trpezlivo očakávame. Lebo ako možno hovoriť, keď túžime po niečom, čo nepoznáme? Veď keby sme ju vonkoncom nepoznali, netúžili by ...
8. Poviem ti, čo od teba žiada Pán (sv. Ján Leonardi)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... posvätný inštitút na vyučovanie kresťanskej náuky a to, že sa deti zveria na výchovu iba dobrým a bohabojným mužom. Toto mi vskutku, svätý Otče, nateraz v tejto veľmi vážnej veci dobrotivo vnukol Pán. ...
... sa vydeľujú tri spôsoby veštenia: 1. intuitívne veštenie – vychádza z neznámej schopnosti poznať informácie zo života klienta bez predchádzajúceho stretnutia, v zmysle božského vnuknutia. Tento spôsob ...
10. Sila žehnania
(Úvahy/O viere)
... milosť a Božiu pomoc. Požehnanie vytrhuje ľudí a veci z moci Satana. Slová, vnuknuté Ježišom, potvrdzujú veľkosť kňazského žehnania: „Keď žehná kňaz, vtedy žehnám Ja. Z môjho Božského Srdca prúdi vtedy ...
... že aj ju Ježiš pozýva k svätosti: "Pán Boh by nevnukal neuskutočniteľné túžby, môžem sa teda usilovať o svätosť, hoci som taká nepatrná… Chcem však hľadať spôsob, ako prísť do neba malou cestou, priamou, ...
12. O očistci II (sestra Gertrúda)
(Úvahy/O nebi, očistci a pekle)
... ten, kto tam chce stoj čo stoj! Vždy sa dostáva do tejto krajnej situácie len ten, kto zavrhol tisíce milostí a dobrých vnuknutí!, ktoré Boh každej duši prejavuje. Je teda zavrhnutý výhradne svojou vlastnou ...
... Písmo je Bohom vnuknuté a užitočné na poúčanie, na usvedčovanie, na nápravu a na výchovu v spravodlivosti, aby bol Boží človek dokonalý a pripravený na každé dobré dielo. Je teda prameňom múdrych rád ...
14. O starčekovi a jeho vnúčikovi
(Príbehy/Krátke poučné príbehy)
Bol raz jeden starček, ktorý bol už veľmi starý, zle videl, dobre nepočul a ani zuby už žiadne nemal. Keď jedol, jedlo mu padalo z úst na zem. Jeho syn a nevesta ho preto nepozývali ku stolu, kde jedávali ...
Duch Svätý, ktorý v nás prebýva, chce našu dušu pretvoriť na poddajnú, poslušnú a podrobenú svojmu božskému vedeniu a nebeským vnuknutiam. Sú to zákony jeho lásky, v ktorých zachovávaní spočíva nadprirodzená ...
16. Novéna k Duchu Svätému (SVD)
(Modlitby/Novény)
... že sa prihovára za svätých, ako chce Boh“ (Rim 8,26-27). ÚVAHA Duch Svätý žije v Cirkvi a usmerňuje jej modlitby. Aj jednotlivým ľuďom vnuká, ako sa majú modliť. Sami od seba nevieme, čo máme povedať ...
... Duch poskytuje poznání, jinému opět se dostává od téhož Ducha daru víry, jiný má zase od téhož Ducha dar uzdravovat, jiný konat zázračné skutky, jiný promlouvat pod vlivem vnuknutí, jinému je zase dáno, ...
... tisíckrát prosím o odpustenie. Daj mi dar zboznosti, aby som ti v budúcnosti mohol vrúcnejsie slúzit, aby som s väcsou pohotovostou nasledoval tvoje sväté vnuknutia a s väcsou presnostou zachovával tvoje ...
... lidem dary.' Tak určil jedny za apoštoly, jiné za kazatele mluvící pod vlivem vnuknutí, jiné za misionáře, jiné pak za pastýře a učitele, aby připravili křesťany k úkolům, které mají plnit, aby Kristovo ...
... sám, to najdôležitejšie mu býva povedané. Ty vieš, ako veľmi potrebujeme priateľstvo. Daj, aby som rástol do tejto najkrajšej, najťažšej, najriskantnejšej a najnežnejšej záležitosti života. Vnukni ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie