Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz volanie

Celkom: 50 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 3
... ziskom. Vyzývam preto všetkých, ktorí zbadajú takéto povolanie, aby podľa svojho životného stavu veľkodušne odpovedali na hlas Ducha a nemali strach ochotne poslúchnuť Pána. Vyzývam aj biskupov, rehoľné ...
2. Súrna a dlhodobá modlitbová prosba
(Listy/Listy misionárov)
... začiatkom a cieľom všetkého. Obraciam sa na vašu horlivosť a lásku, ktorou prežívate SVOJE misijné povolanie, ak by ste mohli, vybrali si konkrétnu modlitbu, alebo čas, ktorý chcete obetovať na vyriešenie ...
3. Páter Róbert a jeho misie v Rusku
(Rozhovory/S misionármi)
... SVD. Napriek tomu, že sú veriaci, bolo to ťažké prijať, veď som ich jediný syn. No postupne sa s tým vyrovnali a začali si vážiť povolanie, ku ktorému ma Pán zavolal. Pán si to vie vždy šalamúnsky vyriešiť. ...
... a tak nám v sebadarovaní umožňuješ objaviť gesto, vytvárajúce priestor jednoty. Odpusť ocot nášho odmietnutia a našej malovernosti, odpusť hluchotu nášho srdca na volanie tvojho smädu, ktorý naďalej stúpa ...
5. Krížová cesta pre matky za deti
(Modlitby/Krížové cesty)
... Tvoje zavolanie, kde ma čaká vyúčtovanie: za seba aj za moje deti. Daj, aby som mohla povedať: Vďaka Ti, Ježišu, nestratila som ani jedno, ktoré si mi dal. Modlitba na úmysel Svätého otca: Otče náš. ...
6. Stretutie o povolaní pre mužov
(Aktuality/Správy z misií)
Srdečne zdravím! Opäť je tu pre Vás ponuka na duchovnú obnovu, počas ktorej môžete zakusovať Božiu milosť a požehnanie. Pripravujeme ďalšie stretnutia z cyklu životné povolanie spoznávané cez biblické ...
7. Misionárky na kolenách
(Rozhovory/S misionármi)
... v kláštore je darom od Boha. Boh dáva povolanie a tak isto dáva naplnenie a radosť z tejto práce. Je to samozrejme i obeta. Ale táto obeta nám prináša aj radosť. Ako vyzerá denný program u vás? Denný ...
8. Ovocie práce misionárov
(Rozhovory/S misionármi)
... povolanie. Dvaja z nich – Wilhelmus Jemada a Johannes Paulus Bhato Mite - študovali od roku 2003 do 2008 v Bratislave. Na Slovensku prijali kňazskú vysviacku a teraz sú na misiách. Pre Hlasy odpovedali ...
9. Čína - nová výzva pre Cirkev
(Rozhovory/S dobrovoľníkmi)
... osobne poznal Jozefa Freinademetza. Teraz má už niečo vyše 90 rokov a s Jozefom Freinademetzom sa stretol ako chlapec. Svoje kňazské a misionárske povolanie pravdepodobne našiel práve skrze Jozefa Freinademetza. ...
... A matka si myslí, že takto svoje deti prinúti sa polepšiť a byť dobré... Nie, drahá matka, nedovoľ ukradnúť ti to najvznešenejšie povolanie a poslanie, ktoré máš - odovzdať svojim deťom základ, na ktorom ...
11. Hodina milosrdenstva
(Modlitby/Rôzne modlitby)
... tvoje milosrdenstvo a čerpať z neho pre nás i pre celý svet. Spievame: Misericordias Domini in aeternum cantado (alebo iné vhodné ďakovné zvolanie) N. 1.: Svet ešte nevie o všetkom, čo Ježiš trpel. ...
... (Mt 24, 42) – tieto slová mi pripomínajú posledné zavolanie, ktoré príde vo chvíli, keď to bude chcieť Pán. Túžim ho nasledovať a želám si, aby ma všetko, čo tvorí môj pozemský život, pripravilo na túto ...
... Pána”, vraví Panna Mária anjelovi Gabrielovi, ktorý jej zvestuje Božie povolanie stať sa matkou Jeho Syna. Vtelenie Slova je rozhodujúcim momentom v „pláne“, ktorý Boh vyjavil od samého začiatku ľudských ...
14. Prihovára sa Boh ľuďom aj dnes?
(Príbehy/Krátke poučné príbehy)
Raz jeden mladík, ktorý žil hlboký duchovný život, zašiel do jednej spriatelenej rodiny na biblickú hodinu. Bolo to akurát štvrtok večer. Manželia, ktorí viedli stretnutie, rozdelili modlitebnú hodinu ...
15. Si povolaná k láske...
(Aktuality/Správy z misií)
                        Čo Ťa čaká? 1) Stretnutie s Pánom vo svätej omši v adorácii v meditácii nad Jeho Slovom stíšenie 2) Stretnutie so sestrami pri chórovej ...
... sa jedná o vyvolanie predčasného pôrodu. Vedľa gynekologického kresla je vedro s vodou a skôr, než dieťa stihne vydať hlas, sú mu zapchaté ústa a potom je rýchle ponorené do vody. Oficiálne je to interrupcia ...
17. Chceš byť misionárom?
(Aktuality/Správy z misií)
Ak je tvojou túžbou odísť zo sveta a zasvätiť sa Bohu ako kňaz alebo brat misionár a slúžiť celý život ľuďom v misiách, potom toto je správa určená práve pre teba! Čítaj! :) Uprostred všetkých aktivít ...
18. Sme stvorení pre milovanie...
(Rozhovory/S misionármi)
... povolanie sa mi zdalo plnšie ako povolanie saleziána, ktorý sa venuje predovšetkým deťom a mladým. Cítil som v sebe dary, potrebné pri práci aj s dospelými alebo starými ľuďmi. Cítil som, že ak mi Pán ...
19. Tajomstvo duší v očistci I (Mária Simma)
(Rozhovory/S rôznymi ľuďmi)
... smrti vidno Boha v plnom svetle, alebo len neurčitým spôsobom ? Mária Simma : Ešte neurčitým spôsobom, ale s takým jasom, že to stačí na vyvolanie nostalgie. Oproti temnotám zeme je to oslepujúci jas, ...
20. Tajomstvo duší v očistci III (Mária Simma)
(Rozhovory/S rôznymi ľuďmi)
... stoly či iné podobné praktiky ) si myslia, že vyvolávajú duše zomrelých. V skutočnosti ak dôjde k odpovedi na ich volanie, je to vždy Satan a jeho anjeli, čo odpovedajú. Tí, čo vykonávajú špiritizmus, ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie