Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz vzkrieseného

Celkom: 15 nájdených výsledkov.

...  Piaty deň Premenení pokojom vzkrieseného Pána Ježiš stal si doprostred a povedal im: Pokoj vám! (Ján 20, 19) Dnes oslavujeme pokoj vzkrieseného Pána. Vzkriesený  je veľkým víťazom nad smrťou a ...
... dostal do Manily na jednu farnosť, kde som vypomáhal a neskôr dvakrát zastupoval. Farnosť má vznešený názov „Farnosť vzkrieseného Pána“. Rozkladá sa okolo veľkého smetiska, ktoré má názov „Smokey mountain“, ...
3. Verím v splnenie nemožného
(Biblia/Meditácie)
... samým Jedenástim, keď sedeli pri stole, a vyčítal im neveru a tvrdosť srdca, že neuverili tým, čo ho videli vzkrieseného. A povedal im: "Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu. ...
4. Pochybnosti
(Úvahy/O viere)
... svedectvo žien, ba ani svedectvo niektorých z nich. Dokonca i v prítomnosti samého vzkrieseného Krista zostávajú v tupom úžase, akoby nič také nečakali. V skutočnsti asi naozaj čakali niečo iné. A preto ...
... a ich život by šiel ďalej v tom istom zúfalstve, do ktorého prepadli po Jeho smrti. Nikdy by sa nevymanili zo svojho presvedčenia, že to všetko okolo Ježiša nemalo zmysel. Ich život by odumrel... bez vzkrieseného ...
6. Misijná nedeľa - Adorácia I.
(Modlitby/Adorácie)
... Pieseň: „Božia láska je tak krásna“ 4.    Sv. Písmo Napokon sa zjavil samým Jedenástim, keď sedeli pri stole, a vyčítal im neveru a tvrdosť srdca, že neuverili tým, čo ho videli vzkrieseného. 15 A ...
... tajomstva. Všetci, ktorí stretli vzkrieseného Pána, cítili potrebu oznámiť to druhým, tak ako to urobili učeníci z Emauz. Tí, keď spoznali Pána pri lámaní chleba, „ešte v tú hodinu vstali a vrátili sa ...
... nohy. 26 Ako posledný nepriateľ bude zničená smrť, 27 lebo mu všetko položil pod nohy. 32 Ak mŕtvi nevstávajú, tak jedzme a pime, lebo zajtra umrieme. Vlastnosti vzkrieseného tela - 35 Ale niekto povie: ...
... Ducha Svätého a vždy v pokore, slúžiac všetkým okolo. Kto teda klamal naozaj? Teda oveľa istejším dôvodom, prečo apoštoli hlásali vzkrieseného Krista aj napriek smrti, ktorá ich čakala, bolo, že tohto ...
10. Chválospev na vzkrieseného Krista (sv. Meliton Sardský)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
Chápte, milovaní: veľkonočné tajomstvo je nové i staré, večné i časné, porušiteľné i neporušiteľné, smrteľné i nesmrteľné. Staré je podľa Zákona, nové podľa Slova; časné je v predobraze, večné v milosti; ...
11. Cesta svetla
(Modlitby/Rôzne modlitby)
... filantropická, iba priateľstvo medzi ľuďmi, ale je to vyššia láska, agape, ktoré vyviera z Otca. Peter sa má stať viditeľným predĺžením prítomného, no neviditeľného vzkrieseného, pastiera , ktorý jediný ...
... Vzkrieseného Ježiša s Petrom (Jn 21, 15-19). Je to dialóg lásky, v ktorom Ježiš žiada lásku a dáva lásku. Tri razy dáva Ježiš túto otázku: „miluješ ma?“ a zároveň žiada a dáva trojnásobnú odpoveď: „ty ...
13. Bl. Ján Pavol II. I.
(Myšlienky/Myšlienky)
... proces postupného premieňania sa ukrižovaného a vzkrieseného Krista. Myšlienka na smrť nech vás podnecuje vážiť si čas mladosti ako čas milosti a poslania. Každá pravá láska vyzrieva ...
14. Srdce - SZ a NZ
(Biblia/Konkordancia)
...  Napokon sa zjavil samým Jedenástim, keď sedeli pri stole, a vyčítal im neveru a tvrdosť srdca, že neuverili tým, čo ho videli vzkrieseného. Mk 16 15 Keď anjeli ...
15. Viera - NZ
(Biblia/Konkordancia)
... za naše hriechy a vzkrieseného pre naše ospravedlnenie. Rim 4 1 A tak ospravedlnení z viery, žijeme v pokoji s Bohom skrze nášho Pána Ježiša Krista. 2 Skrze neho máme vierou ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie