Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz vzor

Celkom: 50 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 3
1. Matka Cirkvi
(Úvahy/O živote)
... rozlúskali. Okrem toho si vždy hľadáme nejaké vzory, veď na Boha predsa len svojim biednym životom a skúsenosťami nestačíme. Boh to vie, preto posiela svätcov, ktorí sú nám ako obyčajní ľudia bližšie. ...
2. Buon giorno...
(Úvahy/O viere)
... zbadala tento transparent napadla mi myšlienka o sile príkladu. Príklad má obrovskú silu. Stačí, aby ti bol niekto príkladom a konáš tak, alebo sa snažíš konať tak, ako koná tvoj „idol“, „vzor“. A teraz ...
3. Čarovné chvíle misie v Nyumbane
(Zážitky/Misionárov)
... na tmavosivé skaly svoje mapy, po ktorých teraz blúdia béžovo-vzorkované chrobáky. A košeľa misionára, čo tam sedí, je fialová :-) Podo mnou sa na nočný odpočinok pripravuje rozľahlá dedina s jej domami, ...
4. Páter Róbert a jeho misie v Rusku
(Rozhovory/S misionármi)
... len obetou Krista ale privedení bližšie k tejto spáse môžu byť aj cez tvoju obetu tvojho utrpenia, smostatnostného sebaobetovania Bohu za nich. V tom je Mária naším prototypom vzorom a príkladom. 28. ...
... sa mu v láske - v jadre byť postupne viac a viac premieňaní - Ním samým - na Neho samého - čoraz viac sa tomuto svojmu vzoru podobať a tak aj konajú: - vládnu nad srdciami iných svojou láskou - rozhodujú ...
6. Vianoce, viem čo oslavujem!?
(Úvahy/O úcte k Bohu)
... začiatku víťazstva nad hriechom a smrťou. V takejto oslave sa rozvíjajú aj ďalšie rozmery, predovšetkým rodiny, ktorá si pripomína svoj sviatok spolu so Sv. rodinou. Tá je vzorom lásky a vzájomnej pomoci. ...
Sv. rodina hľada prístrešie, pomôžme im ho najsť! Modlime sa deviatnik k sv.Jozefovi. Otvorme naše srdcia čiže príbytky a privítajme sv. Rodinu aj u nás... 1. DEŇ Patrón a vzor snúbencov ÚVAHA ...
8. Ako som prijala Jeho lásku
(Príbehy/Svedectvá)
... Boli to hlavne mladí ľudia. Po nejakom čase som však tým istým mladým ľuďom robila rozbor krvi znova - no nie z protialkoholickej kliniky, ale vzorka pochádzala priamo od nás - z pitevne. Keď som sa bližšie ...
... vzory pre pravidelné slovesá a 35 nepravidelných slovies/vzorov. Dohromady to znamená, že človek by mal vedieť a byť schopný používať 2508 rôznych tvarov. No a to už zaberie nejakú tú chvíľu.) Začala som ...
10. Napojení na vinič
(Kázne/Veľkonočné obdobie)
... ako my, hádam im dôjde, ako sa ochudobňujú. Vzorom je tu aj Panna Mária, ktorá dosiahla obrovské duchovné ovocie nie preto, že stále niečo hľadala, ale že od začiatku bola napojená na svojho syna – Krista. ...
11. Litánie k bl. Jánovi Pavlovi II.
(Modlitby/Litánie)
... národov, Svedok viery, nádeje a lásky, Odvážny hlásateľ pravdy, Pútnik radostnej zvesti, Muž dialógu, Vzor odpustenia, Vzor skromnosti, Vzor nábožnosti, Učiteľ modlitby, Obranca pokoja, ...
... – civilizácie lásky. Cirkev sa snaží toto posolstvo o milosrdnej láske neúnavne ohlasovať nielen slovom, ale aj horlivým preukazovaním milosrdenstva. Preto aj stále poukazuje na nádherné vzory tých, ktorí ...
... 12.9.2003) Prosby K.: Bratia a sestry, Panna Mária je veľkým vzorom nášho života v pokore, modlitbe a plnení Božej vôle. V tejto spoločnej mod¬litbe na jej orodovanie prosme nebeského Otca. Ľ.: ...
14. Krížová cesta detí z ulice
(Modlitby/Krížové cesty)
... Pretože je ťažké zmeniť spôsob myslenia a konania „detí ulice“. Nemajú vzory, nemajú vidinu lepšej budúcnosti. Pre nich je to len boj o prežitie a neplánujú v dlhších časových intervaloch ako jeden deň. ...
15. Ty si Peter-Skala (sv. Lev Veľký)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... jednému, čo dostávajú všetci. A Petrovi sa to osobitne zveruje preto, že Peter je postavený za vzor všetkým predstaveným Cirkvi. Z Rečí svätého pápeža Leva Veľkého (Sermo 4 de Natali ipsius, 2-3: PL ...
16. Sv. Cyrila a Metoda
(Kázne/Sviatky, slávnosti, spomienky)
... službe veľa vytrpeli. Božia služba totiž nie je prechádzkou po vavrínových listoch v ružovej záhrade, kde nám jasajúci dav prevoláva na slávu. Je to obeta, ktorá si neraz vyžaduje i život, podľa vzoru ...
17. Ohlasujeme ukrižovaného Krista (sv. Pavol z Kríža)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... vnútri, ale aj navonok nosíte obraz ukrižovaného Krista, vzoru každej dobroty a miernosti. Lebo kto je vnútorne spojený so Synom živého Boha, nosí aj navonok jeho obraz tým, že sa vytrvalo cvičí v hrdinskej ...
... ďalekým, ani rozprávkovým hrdinom. Bez rodičovského vzoru s rovnakou disciplínou však len ťažko dosiahneme požadovaný cieľ. Kňazská úloha spočíva v rovnakej podpore a hlavne v ochote počúvať a mať pochopenie ...
19. Hriechy proti láske k blížnemu
(Katechézy/Prikázania)
... voči danej osobe úprimný a objektívny. (Teda jej nedá arogantným správaním najavo, že mu je nesympatická. Dobrým vzorom pri riešení takýchto postojov je sv. Terezka  z Lusieux, ktorej bola nesympatická ...
... hypnotická prax odvádza svoju analógiu i vzor. Prvým krokom, ktorým hypnotizér začína vplývať na človeka je preniknutie do jeho podvedomia, ktoré na rozdiel od vedomia, je málo, či vôbec vôľou nekontrolovateľné. ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie