Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz zasvätený život

Celkom: 14 nájdených výsledkov.

1. Vojna a mier
(Úvahy/O živote)
... idú v našich reáliách až s deviateho po dvanásty. Je zaujímavé, že prvý mesiac roka bol zasvätený Bohu vojny  - Marsovi. Možno práve tento moment charakterizoval život jednej impérie, ktorá si práve vojnami ...
2. Stretutie o povolaní pre mužov
(Aktuality/Správy z misií)
Srdečne zdravím! Opäť je tu pre Vás ponuka na duchovnú obnovu, počas ktorej môžete zakusovať Božiu milosť a požehnanie. Pripravujeme ďalšie stretnutia z cyklu životné povolanie spoznávané cez biblické ...
...  Ak by sme sa ešte vrátili k významu slova ezoterika, tak označuje tajnú náuku určenú zasväteným, ktorá slúži na získavanie zdravia, šťastia, sebapoznania a na sebazdokonalenie. Ide o systém uvedomelého ...
... ide o dynamickú skutočnosť. Povolanie nie je hneď jasné. Týka sa to všetkých biblických povolaní. Dokonca aj Máriu Boh zaskočil. Podobná situácia je so zasvätenými osobami. V ich prípade tiež nie je povolanie ...
5. O očistci I (sestra Gertrúda)
(Úvahy/O nebi, očistci a pekle)
... nedali Bohu za ne plné zadosťučinenie. Aj v tomto očistci sú rôzne stupne, podľa zásluh jednotlivých duší. Očistec duší zasvätených, alebo takých, ktoré dostali viac milostí ako iné, je dlhší a bolestnejší, ...
6. O očistci IV (sestra Gertrúda)
(Úvahy/O nebi, očistci a pekle)
... Všetko koná pred Jeho očami a túži len po Jeho svedectve a odmene za námahu. Tak vyzerá svätosť. Ako ju chce Boh, takú ju žiada Ježiš od duší Jemu zasvätených, ktoré chcú žiť len z Neho a pre Neho. ...
7. Gauda
(Zážitky/Misionárov)
... nich modlí. Po jednej svätej omši mi ju predstavili, teda – podali sme si ruky a postulantky mi preložili, že ona sa za nás zasvätených veľa modlí, a veľmi nás duchovne podporuje, aby sme vytrvali vo svojom ...
8. Cirkev a ja
(Komentáre/Kresťania a ...)
... a ak, tak jedine ako tí, čo pre „dobro“ ľudí opustili svoje kňazstvo, čo zas nie je vzorom pre veriacich a zasvätených. Keďže často sme práve my, kňazi, tŕňom v oku, hoci vôbec nie sme základom, skôr ...
9. Šiel by som za tebou, Pane, ale...
(Modlitby/Krížové cesty)
... vydržím v čistote, v celibáte? Veď hriech nečistoty a žiadostivosti ma pokúša z každého obalu, výstavy, filmu a dokonca i z piesní. A okrem toho sa rozpráva o toľkých škandáloch spojených zasvätenými osobami. ...
10. Prežil som svinnú chrípku
(Listy/Listy misionárov)
... sme sa o živote a práci i plánoch a návrhoch na pastoráciu v iných farnostiach. o tým najpodstatnejším bolo spoločenstvo kňazov a zasvätených, kde sme sa mohli spoznať, porozprávať, zabaviť i pomodliť ...
... pod nohy (porov. Hebr 2, 8). 4. Povolaní evanjelizovať aj skrze mučeníctvo V tento deň zasvätený misiám si v modlitbe spomínam na tých, ktorí svoj život zasvätili výlučne dielu evanjelizácie. Osobitnú ...
... spôsobom tento evanjeliový údaj zhrnul sv. František z Assisi vo svojom Liste ku všetkým veriacim (mužom a ženám, manželom i zasväteným): „Všetci tí, čo milujú Pána celým srdcom, celou dušou a mysľou, ...
13. Srdce - SZ a NZ
(Biblia/Konkordancia)
... rečami na neho a unúvala ho, že sa mu znechutil život až na smrť, 17 otvoril jej celé svoje srdce a povedal jej: "Britva sa ešte nedotkla mojej hlavy, lebo som zasvätený Bohu od materského ...
... výške 3160 metrov. Tunajší Chrám slnka bol zasvätený rôznym rituálom. Má mystickú atmosféru. Bol postavený z veľkých opracovaných kameňov. Okrem chrámu sa tu nachádzajú aj iné trosky budov, ako kúpele, ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie