Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz zjavenia

Celkom: 26 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 2
... všetkých misionárov evanjelia. Vo Vatikáne 6. januára 2012, na sviatok Zjavenia Pána BENEDIKT XVI. Zdroj: kbs.sk   ...
2. V Kristovi k nám hovoril Boh
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
Hlavný dôvod, pre ktorý bolo v Starom zákone dovolené dávať Bohu otázky a potrebné, aby proroci a kňazi žiadali Boha o videnia a zjavenia, bol ten, že viera v tom čase nebola ešte dostatočne zakorenená ...
3. Hodina milosrdenstva
(Modlitby/Rôzne modlitby)
... Den. 1747). N. 2.: Pane, veríme v tvoju dobrotu a pri príležitosti 80.-teho výročia zjavenia obrazu a Sviatku Božieho milosrdenstva v tejto hodine milosti, kľačíme pri tvojom kríži, chceme zvelebovať ...
... k človeku a zjavuje mu svoj život. Boh svojím zázračným zjavením chcel odhaliť a ukázať seba a večné nariadenia týkajúce sa spásy ľudí. Tento milosrdný a láskavý Boh, ktorý prostredníctvom zjavenia podáva ...
5. Spásonosná hanba horkých sĺz
(Biblia/Meditácie)
... nevydrží. Jediné, čo nás bude pri tom všetko držať a čo nás bude schopné zachrániť, bude dôvera - dôvera v Jeho nekonečné MILOSRDENSTVO. Čo myslíte, prečo Ježiš tak veľmi apeloval pri zjaveniach sr. ...
6. Kristus je cieľom ľudských dejín (II.vatikánsky koncil)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
Vzájomné prenikanie pozemskej a nebeskej obce nemožno vystihnúť nijako ináč iba vierou a ešte aj tak to zostane tajomstvom ľudských dejín, do ktorých až do plného zjavenia slávy Božích synov rušivo zasahuje ...
7. Tajomstvo duší v očistci III (Mária Simma)
(Rozhovory/S rôznymi ľuďmi)
... Sestra Emmanuela : Aj vás osobne oklamali nepravé zjavenia ? Napríklad diabol sa zmenil na dušu z očistca, aby sa vám prihováral ? Mária Simma : Áno, raz prišla za mnou jedna duša a povedala mi : Neprijmi ...
... Cirkvi o internete sa často opisuje komunikácia ako základný princíp internetu a zároveň to, že komunikácia patrí k podstate Cirkvi.  Vyplýva to už zo samotného zjavenia Boha ako spoločenstva osôb, ktoré ...
... infantilizmu, ale nemôžeme ju zanedbávať. Náboženská skúsenosť sa zároveň stáva prameňom teologického bádania, poznávania a prehlbovania Božieho zjavenia. Terézia je v tomto duchu expertom a učiteľkou ...
... ktorá môže označovať tak dar života, ako aj povolanie k viere, alebo nakoniec charizmatické povolanie. Dôležitejšie ako samotné názvy je to, aby sme presne vedeli, o čo vlastne ide. Podľa Zjavenia je ...
... a prináša všetkým Krista. V jeho mene vám zo srdca udeľujem apoštolské požehnanie, zvlášť tým, ktorí sa pre evanjelium najviac namáhajú a trpia. Vo Vatikáne 6. januára 2011, na sviatok Zjavenia Pána ...
12. O očistci II (sestra Gertrúda)
(Úvahy/O nebi, očistci a pekle)
... túžila. To nie sú veci, ktoré vedú do neba! Život umŕtvovania a pokory je istejší, ten si máme viac priať. Je pravda, mnohí svätí mali zjavenia a extázy, ale to je odmena, ktorú im udelil Boh po dlhom ...
13. Páter Pio - 2 - Zázraky svätca
(Príbehy/Skutočné príbehy)
... mali deti zjavenie a viackrát a naliehavo žiadali Pannu Máriu, aby dala nejaký dôkaz, keďže väčšina ľudí im neverila. Pred skončením zjavenia im Panna Mária povedala, že v ten deň budú mať ešte jedno zjavenie ...
14. Denníček milosrdenstva - 3 - Odovzdanosť a dôvera
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
Ďakujem Ti, Ježišu, ktorý si prvý vypil tento kalich horkosti, kým si mi ho podal zmiernený. Hľa, priložila som ústa ku kalichu Tvojej svätej vôle. Nech sa mi stane podľa Tvojej vôle, nech sa stane so ...
15. Posledná večera očami bl.A.K.Emmerichovej (Zelený Štvrtok)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
V tejto dobe Veľkého týždňa by som vám chcel, misijní priatelia, ponúknuť videnia mystičky bl. Anny Kataríny Emmerichovej, ktorej videnia boli Cirkvou odobrené a schválené. Je to len výber z jej zápiskov ...
16. Duchovná adopcia nenarodeného dieťaťa
(Modlitby/Rôzne modlitby)
... predsavzatia boli splniteľné a aby sa naozaj dodržali. Tieto pridané predsavzatia nie sú záväzné. Ako vznikla duchovná adopcia? Duchovná adopcia vznikla po zjaveniach vo Fatime ako odpoveď na výzvu ...
... a po skončení zjavenia alebo pri návrate z kómy je prechod do tohto nášho sveta tak nepríjemný, že im trvá dlho kým sa z toho spamätajú - totiž pri porovnaní s tým, čo videli, je tento náš svet tak depresívny, ...
18. Streda 1. pôstny týždeň
(Kázne/Veľký pôst)
... nie sú nutne potrebné konkrétne zjavenia, mystické zážitky. Nie na nich spočíva viera. Sú to nádherné udalosti, ktoré nie sú ani tak pre veriacich, ako skôr pre pochybujúcich a neveriacich, aby videli ...
19. 7 dní na Ďalekom Východe
(Zážitky/Misionárov)
... si Ďalekého východu a posvätenie domorodých národov. Vnútri v chráme sú krásne ikony, no s chrámom Zjavenia Pána u nás v Irkutsku sa to porovnať nedá – tam u nás sú ikony všade po stenách a nádherné. Tu ...
... pokochajte sa. Po jedinečnom múzeu podľa mňa svetovej úrovne som sa pohol smerom ku veži miestneho kostolíka. No a znova ma nesklamal jeho interiér plný nádherných ikon. Iný, ako chrám Zjavenia Pána v ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie