Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz zmysel života

Celkom: 50 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 3
... že mal všetko, všetko si mohol dovoliť, bol múdry a inteligentný pocítil v živote deficit. Začalo mu niečo chýbať – naplnenie, možno povedať aj zmysel  života. Kam to všetko má viesť? Kde má život cieľ? ...
2. Ozajstní hrdinovia
(Úvahy/O živote)
... za seba, ale za mnohých. V spojení s týmto príkladom, dostáva hrdinstvo, obeta i obetavosť nový zmysel, ktorý sa dá aplikovať na rôzne oblasti spoločenského, osobného i duchovného života.     Hrdinami ...
... zdôvodňovali jeho zmysel a podstatu a najmä do jasnejšieho svetla stavali, že sa týmto sviatkom nepripomína iba to, že mŕtve telo preblahoslavenej Panny Márie nepodľahlo nijakému porušeniu, ale aj jej ...
... vlastne zmysel seba samých ako mníchov, ako rehoľníkov a opreli všetok zmysel svojho rehoľného života o činnosť, horúčkovitú činnosť akoby pre Boha, ale vždy tak, aby z toho prichádzali ...
5. Páter Róbert a jeho misie v Rusku
(Rozhovory/S misionármi)
... to dokáže. Preto takíto kňazi potom cítia nezmyselnosť všetkého, čo robia, hoci pomáhajú ľuďom, hoci robia krásne veci, začne im to všetko pripadať nezmyselné, pretože vyprázdnili svoje srdce od Boha a ...
... pravdy, a daj aby sme boli poslušní keď nás navštívia kríže, otvorení jeho znameniu, ktoré v nás objíma všetko: „telo a dušu, myšlienky a vôľu, zmysel a pocity, konanie a utrpenie“, a všetko rozširuje ...
7. Krížová cesta s Benediktom XVI.
(Modlitby/Krížové cesty)
... Zdá sa, že súčasná kultúra stratila zmysel pre dobro a zlo. Preto treba zdôrazňovať, že dobro existuje a že zvíťazí, pretože Boh je „dobrotivý a preukazuje dobrodenia“ (Ž 119, 68). (Ukrižovaný Ježišu, ...
8. Uzdrav naše rodiny!
(Modlitby/Krížové cesty)
... smrť a vstal zmŕtvych! Keby nebolo zmŕtvychvstania, naša viera by nemala zmysel. Nemali by sme žiadnej nádeje a nemal by zmysel náš život ani naše obety a utrpenie. Hroby a cintoríny nemusia byť pre kresťana ...
9. Radosť v utrpení?
(Modlitby/Krížové cesty)
Evanjelium je radostná zvesť a preto je každý z nás pozvaný k radosti. Ale je možné prežívať radosť za všetkých okolností? I v utrpení? V chorobe, v starostiach, v únave všedných dní, v starobe? Ako prežíval ...
10. Je dokonané
(Modlitby/Krížové cesty)
... len tí, ktorých život je ochudobnený o vlastný zmysel. Možno by sme spoznali Tvoju tvár vo všetkých tých ľudských troskách, akými sú obete alkoholu, vo vyhasnutých očiach šestnásťročných dievčat, okradnutých ...
11. Geniálny plán Boha pre teba
(Príbehy/Príbehy s úvahou)
Ako možno skutočne vyzerajú tvoje dni z pohľadu Nebeského Otca, ktorý sa o teba stará? Nech sa páči, započúvaj sa... JA: Bože, môžem sa Ťa niečo opýtať? BOH: Samozrejme... JA: Sľúb mi, že sa nenahneváš... ...
... chcem? Načo dávať to všetko dobro zo seba, lásku, pochopenie, prijatie, úprimnosť? Počkaj, stoj! Prečo? Všetko - aj to najmenšie dobro z tvojho srdca, má obrovský zmysel! Prečo? Pozri sa v pravde na ...
13. Vianoce, viem čo oslavujem!?
(Úvahy/O úcte k Bohu)
... zmysel. Niekto by mohol samozrejme namietať, že pôvodný sviatok bol pohanský: Deň narodenia neporaziteľného Slnka (zimný slnovrat). No kresťanstvo dalo tomuto mýtickému sviatku pravý rozmer. Keďže Slnko ...
... rozhlas? Má to ešte zmysel, pokračovať v tomto vysielaní? Čo môže dať Vatikánsky rozhlas ľuďom na Slovensku dnes? Môže dať to, čo nikto iný. Myslím si, že môže dať niečo také, čo nemôže dať nikto iný ...
15. Večná sláva proroka
(Biblia/Meditácie)
... odplatí nielen finančne ale hlavne požehnaním v ich rodinách, v práci. Preto toľko mladých dnes stráca zmysel života a zabíjajú sami seba, lebo chýba 2 miliardy prorokov, ktorí by boli schopní nielen povedať, ...
16. Homeopatia je biela mágia
(Komentáre/Kresťania a ...)
... problémy, ale tak, že iba presunie problém do inej roviny - napr. do duchovnej. Človek začne mať čoraz väčší odpor k modlitbe, k Bohu, prestane postupne veriť, že Boh ho miluje, prestane vidieť zmysel ...
... jediné, po čom túžia, je ukončiť tento nezmyselný život... A vtedy obraciam svoj zrak k Tebe, môj milovaný Bože, a hovorím: „Ty, áno, ty jediný si schopný zaceliť, uzdraviť, upokojiť, oslobodiť duše zviazané ...
18. Kde si bol, Bože?
(Príbehy/Krátke poučné príbehy)
Kde je Boh, keď tak veľmi trpíme a necítime Jeho prítomnosť? Prečo sa zdá byť tak ďaleko, necitlivý k našej bolesti? Možno ti dá odpoveď na tvoje otázky aspoň z časti tento príbeh... Mladá žena vyskočila ...
... odsudzovania, nenávisti okolo každého z nás. Ak toto nádherné svetlo lásky matky nezasvieti do srdca človeka, iné svetlá nedokážu tak dobre presvietiť tmu a duša sa ponorí do beznádeje a často do nezmyselnosti ...
... všetky potrebné informácie musí vyznievať evanjelizačne, pričom by tam nemal chýbať pútavý odkaz na už spomínanú evanjelizačnú sekciu portálu. Táto sekcia je určená pre neveriacich, ktorí hľadajú zmysel ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie