Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz zvesť

Celkom: 22 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 2
... ale je vždy cirkevnou aktivitou. Pavol VI. napísal: „Aj keď najneznámejší hlásateľ evanjelia, katechéta alebo duchovný pastier káže radostnú zvesť na tom najodľahlejšom mieste; keď tam zhromažďuje svoju ...
... do srdca Krista Pána, ako zanechať svoj džbán a bežať ohlasovať dobrú zvesť?“ (Homília 15, 30). Stretnutie s Kristom ako živou osobou, ktoré upokojí smäd srdca, nemôže neviesť k túžbe podeliť sa s druhými ...
3. Radosť v utrpení?
(Modlitby/Krížové cesty)
Evanjelium je radostná zvesť a preto je každý z nás pozvaný k radosti. Ale je možné prežívať radosť za všetkých okolností? I v utrpení? V chorobe, v starostiach, v únave všedných dní, v starobe? Ako prežíval ...
4. Je dokonané
(Modlitby/Krížové cesty)
... život tŕňom v oku. Príliš pravdivo, príliš hmatateľne si ukázal, čo znamená podriadiť sa v láske vôli Otca, čo znamená milovať blížneho ako seba samého. Aj im si priniesol svoju radostnú zvesť. Ale oni ...
5. Byvol, nôž a kríž v Indonézii
(Zážitky/Misionárov)
... sv. omši sme sa spolu pomodlili za dážď. Večer toho dňa prišiel prvý dážď. Na druhý deň opäť lialo. Zvesť o náčelníkovom noži sa rýchlo rozšírila po okolí a na druhej dedine mi už sami priniesli ďalší ...
6. Premenenie Pána = premenenie učeníkov
(Kázne/Sviatky, slávnosti, spomienky)
... dokázali neskôr to, k čomu ich Ježiš vybral - ohlasovať radostnú zvesť a položiť život za vieru v Neho. V skutočnosti všetko Ježiš urobil hlavne pre to, aby pomohol týmto trom najhorším apoštolom premeniť ...
7. Žijem vnútri Biblie
(Zážitky/Dobrovoľníkov)
... ktorých sa s nimi delia o Dobrú zvesť (väčšina z nich sú moslimovia).     Podobná detská skupinka sa stretáva na dvore Rosana a Marcie spolu s ďalšími YWAMákmi Alessandrou, Diegom a Biou.     ...
... na základe svojej viery poznáva, že tento cieľ dosiahne najskôr vtedy, keď sa čím viac bude evanjeliová zvesť rozširovať týmito prostriedkami v uskutočňovaní bratského spoločenstva s ostatnými ľuďmi zahrnutými ...
... potrebuje lásku. Nadišiel čas, aby Kristovo posolstvo prišlo ku každému človekovi. Nadišiel čas, aby sa radostná zvesť o Božom milosrdenstve vliala do ľudských sŕdc a stala sa ohniskom novej civilizácie ...
... Kristovi a ako hlásať dobrú zvesť spásy. Oni vám svojím životom hovoria, ako sa dá aj dnes kráčať cestou novej evanjelizácie a ako treba žiť, aby láska, ktorú hlásal Kristus, prekonala všetky možné prekážky ...
11. Sv. Cyrila a Metoda 2
(Kázne/Sviatky, slávnosti, spomienky)
... franskej). Slovania konečne počuli radostnú zvesť v jazyku, ktorému rozumeli, dokonca aj chváliť Boha mohli po svojom. A nakoniec sa stali jedným z vyvolených národov, ktoré mali tú česť poznať Krista ...
12. Eva a Mária (sv. Irenej)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... tak Mária prijala v slovách anjela radostnú zvesť, že bude nosiť Boha, a poslúchla jeho slovo. Ako sa tamtá dala naviesť, aby neposlúchla Boha, tak sa táto dala prehovoriť k poslušnosti voči Bohu. A tak ...
13. Misijná nedeľa - Prosby
(Modlitby/Rôzne modlitby)
... i kňazom cirkvi dostatok odvahy a sily hlásať radostnú zvesť o Tvojej smrti a zmŕtvychvstaní celému svetu vhod či nevhod so všetkou trpezlivosťou a múdrosťou,  aby sa ich pričinením Tvoje slovo šírilo ...
14. Misijná nedeľa - Adorácia I.
(Modlitby/Adorácie)
... sme skutočne z hĺbky srdca uverili, že Ty si Boží Syn, ktorý prišiel, aby nás zachránil pred večnou smrťou a že my sme poslaní túto radostnú zvesť hlásať celému svetu. 5.    Vďaky Budeme spoločne odpovedať: ...
15. Misijný deň detí
(Misie/Rôzne)
... aby Dobrá Zvesť Pána Ježiša prišla až na kraj sveta. Nikto, ani deti, nemôže pokojne spať, lebo na začiatku tretieho tisícročia dve tretiny obyvateľov zeme ešte nepoznajú Pána Ježiša. Nevieme, kedy sa ...
16. Misie v dnešnom svete
(Misie/Rôzne)
... už bola splnená. V každej krajine sveta ľudia už poznajú coca-colu a pijú ju plnými dúškami. Ježiš nám však povedal, aby sme do celého sveta niesli Jeho radostnú zvesť, Jeho Evanjelium, a táto misia ešte ...
... konkrétne potreby diecézy a farnosti pri ohlasovaní evanjelia v našej krajine. za každého jedného z nás – veriacich farnosti, aby sme vedeli ohlasovať Krista a jeho radostnú zvesť nielen svojím príkladným ...
... (Listy, s.342-343) Na smrteľnej posteli, v ťažkých chvíľach utrpenia, Terezka prosí P. Ježiša za svojich bratov a za tých, ktorým budú ohlasovať jeho blahozvesť, pričom si „vypožičala“ jeho slová z rozlúčkovej ...
19. Kresťania a pokoj
(Komentáre/Kresťania a ...)
Pokoj? Nie za každú cenu. Pre kresťanov je samozrejmé, že svoju vieru, náboženstvo chápu ako postoj pokoja a mieru, keďže jeho základom je Evanjelium, teda Radostná zvesť. A predsa to nie je vždy tak. ...
20. Umučenie Pána podľa Cataliny Rivas - 1 - Posledná večera
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... priebehu môjho Utrpenia… Príbehu, ktorý prinesie Otcovi slávu a svätosť mnohým vyvoleným dušiam… Noc pred mojim zradením bola plná radosti, pretože to bola oslava Paschy, predzvesť nebeskej Hostiny, ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie