Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz úcta

Celkom: 32 nájdených výsledkov.

Stránka 2 z 2
21. Nazaret ako škola (Pavol VI.)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... nazaretského domova neodniesli akoby ukradomky niekoľko krátkych povzbudení. Tento dom nás učí predovšetkým mlčanlivosti. Kiež by v nás ožila hlboká úcta k mlčaniu, k tomuto obdivuhodnému a nevyhnutne ...
22. Kresťania a príroda
(Komentáre/Kresťania a ...)
... nie sú objektmi práva. Patrí im úcta ako Božiemu stvoreniu a ich úloha je zasa slúžiť človeku (sila, potrava, ošatenie), keď ten to bude robiť rozumne a s mierou. Občas je paradox medzi hodnotami týchto ...
23. Jednota kresťanov
(Kázne/Tématické)
... osôb navzájom i navonok, voči svetu. A to je základný vzor pre našu jednotu – láska všetkých členov a úcta k ostatným. Ako vieme, tá jednota spoločenstva nám nevydržala dlho. Stále sa našla skupina, ...
24. Sv. Terezka z Lisieux - Svätosť Mária
(Myšlienky/Myšlienky)
... sa povolaná nasledovať ho. Od detstva som zvlášť uctievala sv. Jozefa a táto úcta splývala s mojou láskou k Panne Márii. Každý deň som sa modlila modlitbu Svätý Jozef, otec a ochranca panien, a preto ...
25. Moja biblia - prečítaš ju celú?
(Biblia/Úvahy nad Sv. Písmom)
... zostúpme a pomäťme tam ich jazyk, aby nik nerozumel reči druhého.“ Je v tom vyjadrený veľký Boží hnev, ale spomedzi rozhorčených slov presvitá akási úcta Boha k ľuďom, rešpektovanie ich slobodnej vôle ...
26. História SVD - Sv. Arnold Janssen
(Misie/Rehole - info)
... hlboká úcta k Božskému Srdcu Ježišovmu ho čoskoro priviedla k tomu, že sa stal vedúcim Apoštolátu modlitby vo svojej diecéze. Tento Apoštolát zameral aj na kresťanov iných vyznaní.     Postupne ...
27. Bl. Ján Pavol II. II.
(Myšlienky/Myšlienky)
... a spravodlivosť sa zakladá na pravde. Nijaká technika a nijaká inštitúcia nemôže nahradiť ľudské srdce, ľudské úsilie, keď ide o stretnutie s utrpením blížneho. Úcta k ľudskej dôstojnosti sa ...
28. Krížová cesta od Mons. Andreja Imricha
(Modlitby/Krížové cesty)
...  Ježiša celkom ozbíjali, keď mu aj na šaty siahli. A nielen ozbíjali, ale aj potupili. Toto sa môže stať len tam, kde vyhynula úcta k človeku. Vytratila sa úcta k sebe i k blížnemu. ...
29. Adorácia v SZ
(Biblia/Bohoslužby slova)
... : Nh 9, 5 - 6 , mlčanie - Poklona patrí k úcte Bohu : Gn 18, 1 - 5 (Abrahám a pútnici), Joz 5, 13 - 16 (Joziáš a anjel), mlčanie - Len Bohu patrí poklona a úcta : Est 3, 2 - 5 (Mardochej a ...
30. Náboženstvá v Číne
(Ázia/Čína)
... vyhnaný. V Číne sa vo všeobecnosti verilo v posmrtný život ľudskej duše. Za vlády dynastie Čeu sa obľúbená úcta predkov v priebehu prvého tisícročia pred Kristom postupne začala rozrastať. ...
... poznať svoje miesto v živote. Deti musia rešpektovať a poslúchať rodičov. Toto bolo známe ako úcta detí voči rodičom. Rovnakú úctu treba preukazovať aj iným autoritám. Obchodníci ...
32. Sr. Katarína Florková SSpS v Ghane
(Rozhovory/S misionármi)
... o 17. hodine a bolo tam veľmi teplo. Keď som mala niekedy čas, tak som navštívila také staršie choré panie a tí starší aj napriek tomu, že tam všeobecne panuje úcta k starším to nemajú ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie