Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz Anjel

Celkom: 50 nájdených výsledkov.

Stránka 2 z 3
... ale aj veľmi úzko s ním spojenú v zápase proti pekelnému nepriateľovi. Tento zápas, ako sa to oznamuje už v protoevanjeliu, mal viesť k úplnému víťazstvu nad hriechom a smrťou, čo sa v spisoch Apoštola ...
... evanjelista ukázal, že Kristus má aj moc urobiť, čo chce, dodáva: „O šesť dní vzal Ježiš so sebou Petra, Jakuba a Jána a vyviedol ich na vysoký vrch do samoty. Tam sa pred nimi premenil: tvár mu zažiarila ...
... pretože vidím, ako veľmi sme sa vzdialili od prvotnej myšlienky zakladateľov mníšskeho života aj my - rehoľníci v Katolíckej Cirkvi. Tou prvotnou ideou bolo – žiť hlbšie Ježišove rady v evanjeliu, ktoré ...
24. Spoločná svätosť 2 - Od Oľgy do Antona
(Katechézy/Vieroučné témy)
... „apoštolom rovná“. V katolíckom chápaní ide o apoštola-misionára, ktorý ako prvý úspešne prináša Evanjelium na pohanskú zem, ako to na Veľkej Morave uskutočnili sv. Cyril a Metod. Rovnakú ...
25. Čarovné chvíle misie v Nyumbane
(Zážitky/Misionárov)
... Preto nemajú problém namiesto mňa povedať zodvetisíc slov k evanjeliu. Pravdaže sú trochu nervózni, keď vidia, ako sa im snažím načúvať a niečo rozumieť, ale mne pointa ich kázní aj tak uniká. Zachytávam ...
26. Páter Róbert a jeho misie v Rusku
(Rozhovory/S misionármi)
... vecička, s pomocou ktorej začínam hlbšie chápať príbehy z evanjelia – otvárajú sa mi oči a spoznávam Ježiša znova viac a viac z rôznych strán... veľmi sa tomu teším a odporúčam aj vám... Samozrejme s filtrovaním ...
... sebe pravdu Evanjelium podľa Jána – Jn 18,37–40 „Pilát mu povedal: „Tak predsa si kráľ?“ Ježiš odpovedal: „Sám hovoríš, že som kráľ. Ja som sa na to narodil a na to som prišiel na svet, aby som vydal ...
28. Krížová cesta s Benediktom XVI.
(Modlitby/Krížové cesty)
... si realitu. Nachádzame ho v evanjeliu tam, kde Ježiš vyzýva učeníkov, aby sa „pozreli“ na vtáky na nebi, ktoré nie sú ustarostené, a predsa sa Boh o ne vo svojej prozreteľnosti pozorne stará (porov. Lk ...
29. Radosť v utrpení?
(Modlitby/Krížové cesty)
Evanjelium je radostná zvesť a preto je každý z nás pozvaný k radosti. Ale je možné prežívať radosť za všetkých okolností? I v utrpení? V chorobe, v starostiach, v únave všedných dní, v starobe? Ako prežíval ...
30. Je dokonané
(Modlitby/Krížové cesty)
... v náručí? Možno na to, ako to všetko začalo. Na anjela, ktorý Ti prišiel zvestovať Boží plán, na betlehemskú noc, pastierov pri jasličkách, na strach pri úteku do Egypta, na šťastné roky v Nazarete, kde ...
31. Pán zjavuje svoju slávu (sv. Lev Veľký)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... hlásaní súzvučne zneje poľnica Starého i Nového zákona a nástroje dávnych svedectiev ladia s evanjeliovou náukou?! Áno, stránky oboch zmlúv si navzájom prisviedčajú. A toho, ktorého niekdajšie znamenia ...
32. Geniálny plán Boha pre teba
(Príbehy/Príbehy s úvahou)
... Dovoľ mi to vysvetliť: Anjel Smrti stál nadránom pri tvojej posteli a ja som poslal troch svojich anjelov bojovať s ním o tvoj život. Potrebujem ťa ešte niekoľko rokov pre mnoho dobra, ktoré sa chystám ...
... a po stranách anjelských spoločníkov tejto dejinnej a zároveň spásnej udalosti. Veľkí dobrodinci našej rehole manželia Ažbóthovci, ktorí dali kostolík postaviť, vyjadrili týmto vďaku Bohu za to, že sa ...
34. Základné modlitby a pravdy
(Modlitby/Rôzne modlitby)
...  Anjelské pozdravenie Zdravas’, Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu ...
35. Celý svet čaká na Máriinu odpoveď
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
Počula si, Panna, počneš a porodíš; počula si, že nie z muža, ale z Ducha Svätého. Anjel čaká na odpoveď, lebo sa musí vrátiť k Bohu, ktorý ho poslal. Aj my, Pani, čakáme na slovo zľutovania. My, ...
...  Boh zjavil svätému Jozefovi skrze anjela tajomstvo príchodu Syna Božieho na svet. Svätý Jozef, poslušný Božiemu vnuknutiu, prijal pod svoju strechu Máriu v požehnanom stave. Tým poskytol prístrešie samotnému ...
37. Áno, idem...
(Úvahy/O Advente)
... ťažké návštevy. Dnes pri čítaní evanjelia mi tak napadlo, že nevadí, že nejakú vec, činnosť, povinnosť ofrfleme, dôležité je, že to urobíme. Ooooo ako dobre :-) Radšej ofrflime, ako by sme mali ťahať ...
38. P. Viktor Števko SVD
(Zážitky/Misionárov)
... „Verili v Boha, že jestvuje, že je mocný, ale je policajt. Báli sa ho. Mali strach. Anjelov chápali ako jeho služobníkov. Keď niečo (ľudia) zle urobia, oznámia to Bohu a ten ich tresce“, hovorí páter ...
... a núdzi. Trvalo mi asi rok, kým som mohol hovoriť o niektorých témach v kostole. Cítil som sa nesvoj a myslel so si, že ľudia to neveria, keď som čítal slová evanjelia o Božej starostlivosti o svete: „Keď ...
40. 32 rokov misionárom v Juž. Amerike
(Rozhovory/S misionármi)
...  Teraz pracujem na nížine, na východe. Táto oblasť je známa tým, že tam boli tzv. „redukcie“. Evanjelizovali tu jezuiti a vytvárali komunity, kde ľudí aj ochraňovali. V oblasti, kde boli Španieli bolo ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie