Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz Jakub

Celkom: 42 nájdených výsledkov.

Stránka 2 z 3
... Bohom Izáka a Bohom Jakuba“. 38 A on nie je Bohom mŕtvych, ale živých, lebo pre neho všetci žijú.“    ...
22. Chválospev na vzkrieseného Krista (sv. Meliton Sardský)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... a vyvolený ľud naveky. On je veľkonočný baránok našej spásy. On v mnohých mnoho vytrpel: v Ábelovi ho zabili, v Izákovi mu zviazali nohy, v Jakubovi utekal do cudziny, v Jozefovi ho predali, v Mojžišovi ...
23. Vzkriesenie Pána očami bl. A.K.Emmerichovej
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... jim řekl. Oni však z počátku nechtěli věřit ani jim, ani Magdaléně a považovali to všechno až do návratu Petra a Jana za mámení ženské obraznosti. Jan a Petr potkali při svém návratu Jakuba Mladšího a ...
24. Biela sobota očami bl. A.K.Emmerichovej
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... by slova: „Spěchej přikrýt nahotu mého Syna!" Právě tak jako se zjevila jeho rodině z vděčnosti za dobrý skutek. Tak jsem viděla Matku Boží, jak se zjevila, stojíc na sloupě, apoštolu Jakubovi Staršímu, ...
25. Krížová cesta očami bl. A.K.Emmerichovej
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... a Anna, neteř Josefa Pěstouna, vychovaná v Jeruzalémě. Ke konci šli Kassius a vojáci. Tak kráčeli, zpívajíce tichým, žalostným nápěvem žalmy. Na výšině spatřila jsem Jakuba Staršího, jak přihlížel průvodu. ...
26. Hrôza utrpenia v Getsemany očami bl. A.K.Emmerichovej
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... „Zůstaňte tu, já poodejdu na své místo a pomodlím se." Nato vzal Petra, Jakuba Staršího a Jana s sebou a šel s nimi do Olivové zahrady na úpatí hory. Byl nevýslovně smuten, protože cítil blížící se boj. ...
27. Posledná večera očami bl.A.K.Emmerichovej (Zelený Štvrtok)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... had a hrozníček. Je ozdobena také drahokamy. V této noze je ona lžička. Velký kalich zůstal v církvi jeruzalémské u Jakuba Mladšího. Vidím ho ještě kdesi dobře ukrytý. Vyjde ještě jedenkrát na světlo, ...
... jeho otca Dávida, naveky bude kraľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca.“ (Lk 1, 30-33) Tak takéto slová si počula a ešte mnoho iných, ktoré si si uchovávala v srdci, ako hovorí Písmo. ...
... neľútostný a akože „spravodlivý“ otec by sa obrátil chrbtom... A našťastie náš Boh – Otec taký nie je. Ako sa hovorí: „Bohu vďaka!“ No a Jakub, ten sa nedostal ani tak ďaleko ako Peter – utiekol hneď ...
30. Pôst milý Bohu (Iz 58)
(Biblia/Obľúbené citáty)
Volaj, nestišuj, ako trúba vyvýš svoj hlas, zvestuj môjmu ľudu jeho hriecha Jakubovmu domu jeho vinu! Veď sa ma deň čo deň dopytujú a chcú poznať moje cesty ako ľud, čo spravodlivo koná a Božieho práva ...
... najskôr subdiakonát 11. júla a potom o týždeň neskôr 18. júla – diakonát. Týmito stupňami sa pripravoval na slávny deň 25. júla, keď mal prijať kňazskú vysviacku. Bola to nedeľa, sviatok sv. Jakuba, apoštola. ...
32. Nepovšimnuté drahokamy
(Príbehy/Príbehy s úvahou)
... už nevládal ísť ďalej. Našiel som u neho vždy povzbudenie, pochopenie, posilu... A teraz? Teraz som odkázaný sám na seba... Ako bolo dobré počuť jeho slová: „Jakub, som rád, že si prišiel. Som rád, že ...
33. Biblický ruženec
(Modlitby/Ružence)
... naveky bude kraľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca. 8. Mária povedala anjelovi: „Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám?“ 9. Anjel jej odpovedal: „Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ...
34. 1. adventná nedeľa, rok C
(Kázne/Advent)
... odbehol nesprávnou cestou preč od Boha. Ak aj iní utekajú a padajú do priepasti, ja sa musím vedieť zastaviť a vrátiť sa späť k Bohu. Jakub – jeden z tých, ktorí tak horlivo miništrujú v prvých mesiacoch ...
35. Pár základných otázok z katechizmu pre deti
(Katechézy/Otázky a odpovede)
... chorých ustanovil Pán Ježiš a sv. Jakub apoštol nás poučil o spôsobe jej udeľovania. Čo je pomazanie chorých? Pomazanie chorých je sviatosť nemocných, v ktorej Pán Ježiš prichádza k chorému, aby ho na ...
36. Srdce - SZ a NZ
(Biblia/Konkordancia)
... vozy, ktoré poslal Jozef, aby ho odviezli, tu sa vrátil život do ich otca Jakuba. 28 A Izrael zvolal: "Stačí mi, že môj syn Jozef ešte žije! Pôjdem, aby som ho uvidel, kým nezomriem!" ...
37. Modlitba - NZ
(Biblia/Konkordancia)
... a je blízko Jeruzalema, vzdialená toľko, koľko je dovolené prejsť v sobotu. 13 Keď ta prišli, vystúpili do hornej siene, kde sa zdržiavali Peter a Ján, Jakub a Ondrej, Filip a Tomáš, ...
38. Múdrosť - NZ
(Biblia/Konkordancia)
... Mária a jeho bratia Jakub a Jozef, Šimon a Júda? 56 A nie sú u nás všetky jeho sestry? Skadeže má toto všetko?" 57 A pohoršovali sa na ňom. Ale Ježiš im povedal: "Proroka si všade  ...
39. Božie Slovo - NZ
(Biblia/Konkordancia)
...  ale z vôle toho, ktorý povoláva -, bolo jej povedané: "Starší bude slúžiť mladšiemu," 13 ako je napísané: "Jakuba som miloval, Ezaua som nenávidel." Rim 9 4 A všetko, ...
40. Viera - NZ
(Biblia/Konkordancia)
... k ľudu: "Mužovia, Izraeliti, čo sa tomu divíte a prečo hľadíte na nás, akoby sme boli vlastnou mocou alebo nábožnosťou urobili, že tento chodí? 13 Boh Abraháma, Boh Izáka a Boh Jakuba, ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie