Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz Kristus

Celkom: 50 nájdených výsledkov.

Stránka 2 z 3
21. Dvojaký príchod Ježiša Krista
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... Pán Ježiš Kristus príde z neba. Príde na konci sveta, v posledný deň, v sláve. Nastane koniec tohto sveta a tento stvorený svet sa znovu obnoví. Z Katechéz svätého biskupa Cyrila Jeruzalemského (Cat. ...
22. Si nádherný Boží chrám (Sv. Cézar)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... rukou samého pôvodcu. Tak hovorí aj svätý apoštol Pavol: „Boží chrám je svätý – a ním ste vy.“ Veď Kristus prišiel a vyhnal z našich sŕdc diabla, aby si v nás pripravil chrám. Preto sa s jeho pomocou ...
23. Nádej v Blagoveščensku
(Listy/Listy misionárov)
... pokladajú, ak nie za sektantov, tak aspoň za heretikov, akoby nie kresťanov. Nová tvár v osobe vladyku Lukiána je tak svetlom pre hlbšie a úprimnejšie vzťahy v jednej Cirkvi, ktorú si želal Kristus. Preto ...
24. Sme hlinou v majstrovej ruke
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... aby sme si telo strážili ako Boží chrám. Veď ako ste v tele povolaní, tak v tele aj prídete. Ak sa Kristus Pán, ktorý nás zachránil, stal telom, lebo predtým bol duch, a tak nás povolal, aj my dosiahneme ...
25. Zomrime s Kristom! (sv. Ambróz)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
Vidíme, že aj smrť je zisk a život je trest. Preto aj Pavol hovorí: „Pre mňa žiť je Kristus a zomrieť zisk.“ Čo je Kristus, ak nie smrť tela a duch života? A preto s ním zomrime, aby sme s ním žili. Denne ...
26. Ponáhľajme sa, bratia, k svätým! (sv. Bernard)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... toto je druhá túžba, ktorú v nás vyvoláva spomienka na svätých, aby sa aj nám zjavil Kristus, náš život, ako im, a aby sme sa aj my zjavili s ním v sláve. Lebo nateraz sa nám naša hlava predstavuje nie ...
27. Ako som prijala Jeho lásku
(Príbehy/Svedectvá)
... nie je len akási oblátka, ale sám Ježiš Kristus, ktorý cez túto sviatosť vstupuje do môjho srdca. Pochopila som medzi iným aj to, že manželstvo bez Boha je oveľa ťažšie. Partner ma môže sklamať, ale Boh ...
28. Sláva Božieho priateľa (sv. Cyprián)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... otvára sa nebo, antikrist sa vyhráža, ale Kristus chráni, nastáva smrť, ale nasleduje nesmrteľnosť. Aká je to česť a aká istota odísť odtiaľto s radosťou, odísť uprostred bied a súžení slávne, zatvoriť ...
29. Bože, ty si naše všetko (sv. opát Kolumbán)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... načiera a stále smädná pije. Takto stále hľadá láskou a uzdravuje sa jej ranami. Nech touto spasiteľnou ranou láskavo zraní vnútro našej duše Boh a náš Pán Ježiš Kristus, dobrotivý a spasiteľný lekár, ...
Ako je možné, že Peter kráčal po vode. Veď to bol iba človek! To, že Ježiš kráčal po vode, to si povieme: “Aaaa však bol Boh! Tak to bola pre neho brnkačka!” Ale do tohto vysvetlenia mi nezapadá Peter. ...
31. Premenenie Pána = premenenie učeníkov
(Kázne/Sviatky, slávnosti, spomienky)
... Kristus neukázal v naozajstnom svetle svojej skutočnej krásy, skutočnej identity a veľkosti. Ani pred premenením na hore Tábor apoštoli nevideli a nechápali, kým skutočne Kristus je. Možno iba Ján svojou ...
32. Blahoslavení tí, čo šíria pokoj
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... si môže žiadať od Boha, čo chce. Môže prosiť, o čo chce, a všetko, o čo prosí, dostane. Pokoj treba zachovať pod vážnym kráľovským príkazom, lebo sám Kristus Pán povedal: „Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj ...
33. Napojení na vinič
(Kázne/Veľkonočné obdobie)
... spoločenský, stvorený byť pre- niekoho a s- niekým. Aby spoločenstvo bolo užitočné a zrelé, musí mať dobrý základ – zákon, alebo vzťahy. Najlepším základom pre naše spoločenstvo je sám Kristus.  ...
34. Skutočná sláva
(Kázne/Veľkonočné obdobie)
... ale ani pýšiť sa, pretože jedinou, no pritom najväčšou ich zásluhou, bola oddanosť. Kristus je majster, oni jeho učeníci. Takýto prístup k učeníctvu nie je vyhradený len hrdinom, ktorí sa akoby už bez ...
35. Rozhodovanie
(Kázne/Veľkonočné obdobie)
... Cirkvi), obracajú sa k Bohu v modlitbe a pôste. Stále si totiž uvedomujú, že nie oni, ale Sám Boh – Kristus je hlava Cirkvi, ktorá najlepšie vie, čo je pre jeho mystické telo osožné. Modlitebná praktika ...
36. "Tak by som sebe daco dal"
(Kázne/Veľkonočné obdobie)
... je hlad po Bohu, pretože jeho cieľom nie je na päť hodín naplniť žalúdok, ale zhromažďovať večný poklad a oslobodiť človeka od všetkých časných priviazaností. Kristus dobre pozná ľudskú prirodzenosť, aj ...
... aj keď sú ešte hriešni (pozri Rim 5,8). Tých, ktorí sa vzdialili od sviatosti zmierenia a od milosrdnej lásky, vyzývam: Vráťte sa k prameňu milosti, nemajte strach. Sám Kristus vás očakáva. On vás uzdraví ...
... Kristovi a ako hlásať dobrú zvesť spásy. Oni vám svojím životom hovoria, ako sa dá aj dnes kráčať cestou novej evanjelizácie a ako treba žiť, aby láska, ktorú hlásal Kristus, prekonala všetky možné prekážky ...
39. Čo robiť?
(Úvahy/O viere)
... vzkriesení? Ich situácia bola iná – tu ich tri roky sprevádza Ježiš, a tu ho zrazu niet. Ale my to máme na jednej strane oveľa jednoduchšie. Už od prvých chvíľ vieme, že Kristus je s nami. Vieme, že je ...
40. Prekvapená radosť
(Biblia/Meditácie)
Aj vám sa niekedy stalo, že ste boli tak prekvapení nečakanou radosťou, že ste potrebovali niekoho, kto by vás štipol do ruky, reku, či to je naozaj pravda, či sa vám to nesníva, či sa máte naozaj radovať ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie