Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz Peter

Celkom: 50 nájdených výsledkov.

Stránka 3 z 3
41. Cesta svetla
(Modlitby/Rôzne modlitby)
... nad smrťou a nad peklom. K: Toto je deň, ktorý učinil Pán, aleluja! V: Plesajme a radujme sa z neho, aleluja! 2. zastavenie Peter a Ján pri prázdnom hrobe K: Klaniame sa ti, Ježišu, a dobrorečíme ...
42. Plnosť lásky (sv. Augustín)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... život za bratov? Tak to hovorí apoštol Peter: „Kristus trpel za nás a zanechal nám príklad, aby sme kráčali v jeho šľapajach.“ To znamená pripraviť také isté. To robili s horúcou láskou svätí mučeníci. ...
43. Posledná večera očami bl.A.K.Emmerichovej (Zelený Štvrtok)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
V tejto dobe Veľkého týždňa by som vám chcel, misijní priatelia, ponúknuť videnia mystičky bl. Anny Kataríny Emmerichovej, ktorej videnia boli Cirkvou odobrené a schválené. Je to len výber z jej zápiskov ...
44. Namiesto Teba... (Posledná večera s Ježišom)
(Príbehy/Príbehy s úvahou)
Vtedy, pred niekoľkými hodinami, som sa rozprával s Jánom a pritom zapíjal kus nekvaseného chleba trochou vína. Nemal som vtedy ešte jesť. Mal som počkať na Ježiša, kým on sám nezačne večeru. On zatiaľ ...
45. Tri piliere viery (sv. Peter Chryzológ)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
Tri veci, bratia, tri piliere podopierajú vieru, prehlbujú nábožnosť a udržujú čnosť: modlitba, pôst a milosrdenstvo. O čo modlitba klope, to pôst dosahuje a milosrdenstvo dostáva. Modlitba, milosrdenstvo ...
... o chvíľu v najtemnejšom okamihu v Getsemanskej záhrade, apoštoli zaspia. A až keď sa prebudia a rozhovor Ježiša s Mojžišom a Eliášom sa práve končí, navrhuje Peter trošku smiešne a trápne nevediac, čo ...
47. Krst Boha človekom (sv. Gregor Naziánzsky)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... aj ďalej predchodcom, tomu, ktorý sa zjavil a ešte sa zjaví. „Ja by som sa mal dať tebe pokrstiť,“ dodaj: a kvôli tebe. Lebo vedel, že bude pokrstený krstom mučeníctva, alebo že ako Peter nebude mať ...
48. Biblický ruženec
(Modlitby/Ružence)
... Vtedy Peter povedal Ježišovi: „Pane, dobre je nám tu. Ak chceš, urobím tu tri stánky: jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi.“ 5. Kým ešte hovoril, zahalil ich jasný oblak a z oblaku zaznel hlas: ...
... účet, ktorý vytvorila slovenská provincia verbistov priamo pre Rusko, spravuje rehoľa "Spoločnosť Božieho Slova" v St. Petersburgu v Rusku priamo regionál so svojou radou. Tel. pre overenie pravdivosti ...
... žiadal Vzkriesený Ježiš od Petra, aby tak napravil svoje trojnásobné zapretie. Tú istú milujúcu odvahu, ktorú Magdaléna (stotožnená s hriešnicou z Lk 7, 36-50) vyjadruje gestami bez slov, Peter vyjadruje ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie