Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz Pokora

Celkom: 41 nájdených výsledkov.

Stránka 2 z 3
Ježiš, prečo často odchádzam z kostola zo sv. omše bez sily taký, ako som prišiel? „Syn môj, prichádzaš často tak zahĺbený do svojich starostí doma a v práci, že celá sv. omša prejde v tvojom premýšľaní ...
22. Roztrhnúť si šaty
(Úvahy/Meditácie na každý deň)
"Videl si, ako sa Achab predo mnou pokoril?" (1 Kr 21, 29). Achab bol jedným z najskazenejších izraelských kráľov a prorok Eliáš strávil väčšinu svojho pôsobenia bojom proti Achabovmu a Jezabelinmu modlárstvu. ...
23. Pravé učenie a pokora (sv. Gregor Veľký)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
„Počuj, Jób, moje výroky, a vypočuj všetky moje reči.“ Učenie arogantných ľudí má tú vlastnosť, že nevedia pokorne podávať, čo učia, a tým správnym, čo vedia, nemôžu správne poslúžiť. Ich slová totiž prezrádzajú, ...
24. Kresťania a politika
(Komentáre/Kresťania a ...)
... vynahradí. Lenže pokora znamená poznať pravdu o sebe, teda chyby, povinnosti a kvality. Zlé odstraňovať, o dobré sa snažiť a aj iných k tomu povzbudzovať. Základom je síce osobná snaha a vzor, ale veriaci ...
„Pre Božie milosrdenstvo vás prosím.“ Pavol prosí, ba cez Pavla prosí Boh, lebo chce, aby sme ho skôr milovali, ako sa ho báli. Boh prosí, lebo skôr chce byť otcom ako pánom. Boh prosí z milosrdenstva, ...
26. Skutočné odpustenie?
(Úvahy/O láske)
... A pokora je v pravde. Celý čas, keď ešte máme v moci zastaviť hriech, posiela nám Boh znamenia a výstrahy, ktoré sa ukazujú povedľa cesty, ktorou kráčame. Ak nie sme príliš zhľadení do svojich „záležitostí“ ...
27. Denníček milosrdenstva - 4 - Vlažnosť vyvolených
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
Ó, Sv. Trojica, večný Bože, môj duch tonie v Tvojej kráse. Veky sú pred Tebou ničím, Ty si vždy ten istý. Ó, aký veľký je Tvoj majestát, Ježišu. Čo je dôvodom, že ukrývaš svoj majestát, opustil si trón ...
... zabráni pomenovať city a hnutia v nás pravdivo takými, akými naozaj sú. Len pokora nám dovolí dennodenne postupne krok za krokom odhaľovať najprv menšie nenápadné kúsky nerestí či pokrivených šľachetných ...
... a to spôsobom života, aký sme sa rozhodli v tejto modernej dobe viesť. Pokora sa už nenosí, jednoducho vyšla z módy. Módny človek je človek sebavedomý, ktorý vie, čo chce, ktorému nešľapú po hlave iní ...
30. Útek z náručia Milujúceho
(Modlitby/Krížové cesty)
... predsa so slovami: „Ja, ten obetavý, silný a dobrý, idem pomôcť tebe, slabému, horšiemu chudákovi.“, môže ponížiť, môže spôsobiť ešte bolestnejšie útrapy, a tak zväčšiť ťarchu samého kríža. Iba pokora ...
Hnev nie je zlý ani dobrý, zlé alebo dobré môžu byť iba slová a skutky, ktoré v hneve vykonáme. Hnev je v podstate veľkým darom od Boha človeku. Iste mi poviete, čo to je za hlúposť. Koľko zla taký ...
Skrytá pýcha svätca je omnoho nebezpečnejšia a zákernejšia než verejný hriech veľkého hriešnika. Poznáte ľudí, ktorí sú skoro dokonalí, a predsa vám na nich niečo nevonia? Je to akýsi ich pohľad zhora ...
... odolávať týmto návnadám Zlého už vo svojej mysli a to jednoduchým a pokojným upriamením svojho srdca na pravdu o sebe a o Bohu – takéto správanie sa nazýva pokora a dôvera Bohu. Jedine pokora nás zachráni ...
34. Ak sme ovce, víťazíme (sv. Ján Zlatoústy)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
Kým sme ovcami, víťazíme, a aj keď nás obklopuje nespočítateľné množstvo vlkov, premôžeme ich. Ak sa však staneme vlkmi, prehráme, lebo nám bude chýbať pomoc pastiera. On totiž nepasie vlkov, ale ovce. ...
... Predstavte si ďalšie také mená ako Pokora, Odvaha, Milosť, Pokoj, Radosť...). Ako sa neskôr počas cesty ukázalo, „Láska“ bola poslaná od Boha ako anjel, ktorý ma počas celej cesty ochránil od mnohých nepríjemností, ...
36. Páter Pio
(Myšlienky/Myšlienky)
... kto žije z lásky, žije v Bohu, pretože Boh je láska. Hlavne musíte vytrvať v kresťanskej spravodlivosti a v zásadách láskavosti, čnosti, z ktorej jasne vyráža pokora; vnútorná a vonkajšia pokora, skôr ...
37. 1. pôstna nedeľa, rok C
(Kázne/Veľký pôst)
... sa nazýva pokora a dôvera Bohu. Jedine pokora nás zachráni pred rafinovanosťou Zlého, pretože jedine skutočnú pokoru diabol nedokáže napodobiť. Iba s Ježišom po boku vždy vyhráme tie najväčšie boje, ktoré ...
38. František Saleský II.
(Myšlienky/Myšlienky)
... slobodu, nestráca radosť a pokoj srdca. Smútok vniká tam, kde je naviazanosť na svetské veci. Keďže sme biedni a slabí, pokora nám nedovolí spoliehať sa na seba, no veľkodušnosť  ...
39. František Saleský I.
(Myšlienky/Myšlienky)
... že ste na jeho mieste a on na vašom. Uisťujem vás, že budete súdiť správne a dobre. Vaša pokora nech je šľachetná a veľkodušná. Nech nerobí nič pre chválu, ale nech zo strachu ...
40. Krížová cesta od Alessandra Pronzata
(Modlitby/Krížové cesty)
... bolestnejšie útrapy, a tak zväčšiť ťarchu samého kríža. Iba pokora nám pomôže byť k cudzej bolesti pozornými a úctivými. A najmä pohotovejšími pomôcť v ťažkostiach a ochotnejšími núdznych ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie