Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz Slovo

Celkom: 50 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 3
... (Benedikt XVI., apoštolská exhortácia Verbum Domini, 95). Každé spoločenstvo je „dospelé”, keď vyznáva svoju vieru, slávi ju radostne v liturgii, žije lásku k blížnemu a ohlasuje bez prestania Božie slovo, ...
2. Podobní srdcu Ježišovmu
(Kázne/Sviatky, slávnosti, spomienky)
... sa brániť, a keď už človeka dobijeme, potom mu dáme slovo. No potom je už neskoro, lebo v takto zranenom človeku zabíjame dôveru k nám, a musí presť dlhý žas, alebo sa nájsť vynikajúci ...
3. Recept na koláč
(Úvahy/O viere)
... debata na tému: Čo je evanjelium. Slovenské slovo evanjelium pochádza z gréckeho ευαγγέλιον (doslovný význam dobré správy). Otázka by preto nemala ani tak by, čo je evanjelium, ale aké dobré správy to ...
... a dokonca bez tlačenice. Dokážem šalieť zo stretnutia s ním? Dokážem vynaložiť mnoho úsilia, aby som sa s ním stretol? Dokážem si ho všímať? Dokážem ho vidieť? Dokážem s ním prehodiť nejaké to slovo? Dokážem ...
5. Chceš mat moc?
(Úvahy/O viere)
Včera bola úvaha o Kristovi, skutkoch a viere. Úvaha vychádzala z citácie pápeža Františka, ktorý hovoril, že je potrebné vyznávať Krista, inak sa staneme charitatívnou mimovládkou. Zaujímavé slovo ...
... ho spoznali pri lámaní chleba. Spoznávam Ho aj ja pri lámaní chleba? Cítim Jeho živú prítomnosť? Slovo zázrak môžeme rozdeliť na „za“ a „zrak“. Nezáleží na veľkosti zázraku, záleží na ostrosti vnútorného ...
7. Vojna a mier
(Úvahy/O živote)
... ste po zvyšok pôstneho obdobia sa skutočne pripravili a stali mierotvorcami, ktorí budú slovom a životom scedčiť o Kristovom víťazstve.  ...
8. Dotknúť sa srdca
(Úvahy/O viere)
V dnešnej úvahe si dovolím zacitovať úvahu z knihy: Božie slovo na každý deň. Sv. Ambróz hovorí: Krása Cirkvi nespočíva v prvom rade v konaní dobrých skutkov alebo v okázalých obradoch, ale v ...
„... povolaní umožniť, aby zažiarilo Slovo pravdy“ (apoštolský list Porta fidei, 6) Drahí bratia a sestry! Slávenie Svetového dňa misií (21.10.2012) nadobúda tohto roku osobitný význam. Súčasne sa totiž ...
Chceš si uctiť Kristovo telo? Neopovrhuj ním, keď je nahý. Ani ho tu neuctievaj hodvábnymi rúchami, kým si ho nevšímaš vonku, kde trpí zimou a nahotou. Lebo ten, ktorý povedal: „Toto je moje telo,“ a slovom ...
... je. Veď už slovo „zázrak“ hovorí, že je to niečo, čo je „za“ zrakom - čo oči nevidia, no srdce to "vidí" veľmi dobre a to môže byť čokoľvek: západ a východ slnka, zasnežená, jarná, letná a jesenná ...
... života... Je to kritické slovo na mňa, na teba, na nás... No zmeniť to môžem len ja, len ty, len každý sám – v prebudení sa zo sna samostatnosti do reality plnej závislosti na Ňom - na Jeho starostlivej ...
13. Čarovné chvíle misie v Nyumbane
(Zážitky/Misionárov)
... a tých veru nebolo málo. *** Rodina, ktorá ma láskavo prichýlila, je podobná väčšine rodín na zimbabwianskom vidieku. Hlavou rodiny je starý otec a posledné slovo má jeho žena ;-) Starajú sa o svojich ...
14. Páter Róbert a jeho misie v Rusku
(Rozhovory/S misionármi)
... Bohom na dlhé obdobie, inokedy aj na celý život. Preto buďte opatrní vo svojich vzťahoch, pretože za každé slovo i skutok sa budeme zodpovedať – ani nie tak pred Bohom ako pred ľuďmi, ktorých sme nimi ...
15. Nielen slová - aj skutky! (sv. Atanáz)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
Blízko nás je Slovo, ktoré sa stalo pre nás všetkým — totiž náš Pán Ježiš Kristus —, veď on nám sľubuje, že bude stále s nami. Preto volá: „Hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.“ Ako ...
16. Kristov kríž — prameň každého požehnania ( sv. Lev)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... učiteľ národov, keď vyhlásil: „Toto slovo je spoľahlivé a úplne vierohodné: Kristus Ježiš prišiel na tento svet zachrániť hriešnikov.“ A tak je Božie milosrdenstvo voči nám tým obdivuhodnejšie, že Kristus ...
... 2, 21) Bratia a sestry v Kristu! V tento večer sa stretáme uprostred sugestívneho prostredia rímskeho Kolosea, zhromaždení Božím slovom, ktoré práve odznelo, aby sme spolu so Svätým Otcom Benediktom XVI. ...
18. Krížová cesta s Benediktom XVI.
(Modlitby/Krížové cesty)
Cirkev nazýva obdobie, do ktorého sme vstúpili, slovom, ktoré sa pre liturgiu stalo priam typickým – „Quadragesima“ je teda čas štyridsiatich dní. Štyridsiatka je symbolické číslo, ktoré sa v Starom i ...
19. Pán zjavuje svoju slávu (sv. Lev Veľký)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... sa v prítomnosti piatich mužov čo najpravdivejšie naplnil ich výrok: „Každá výpoveď nech je potvrdená dvoma alebo troma svedkami.“ Čo môže byť stálejšie, čo spoľahlivejšie než toto slovo, kde pri jeho ...
20. Nesmrteľné priateľstvo s Bohom (sv. Irenej)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
Náš Pán, Božie Slovo, najprv pritiahol k Bohu sluhov a potom tých, čo sa mu podriadili, oslobodil, ako sám hovorí učeníkom: „Už vás nenazývam sluhami, lebo sluha nevie, čo robí jeho pán. Nazval som vás ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie