Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz Slovo

Celkom: 50 nájdených výsledkov.

Stránka 3 z 3
41. Svedectvo s Duchom
(Kázne/Veľkonočné obdobie)
... a tým aj seba povzbudiť, aby ich slovo bolo potvrdené vlastnou činorodou službou. Svet to robí trochu iným spôsobom. Väčšinou drží obviňujúci prst, ktorým poukazuje na všetko negatívne, čo nasledovníci ...
42. Zázraky a viera
(Kázne/Veľkonočné obdobie)
... zemské skutočnosti. Zázrak je pre „moderného“ človeka už iba rozprávkové slovo. Síce na jednej strane ho používame, no skôr na vyjadrenie údivu pri náhlej vnútornej, či charakterovej zmene niektorých ...
... volať k Bohu, aby nás dal do poriadku - znovu a znovu zrodzoval k Božiemu životu v nás (hlavne cez sv. spoveď ale aj dokonalú ľútosť). Každým aj tým najmenším hriechom - slovom, myšlienkou či skutokom ...
44. Litánie k Božiemu milosrdenstvu
(Modlitby/Litánie)
... slovo útechy a odpustenia. Pomôž mi, Pane, aby moje ruky boli milosrdné a plné dobrých skutkov, aby som vedela svojim blížnym robiť len dobre, a sama si vyberala ťažšie, namáhavejšie práce. Pomôž mi, ...
45. Hodina milosrdenstva
(Modlitby/Rôzne modlitby)
... človek i celé ľudské pokolenie, i svet. Veriť v takúto lásku znamená veriť aj v milosrdenstvo (porov. DM 7). 1. Pieseň N. 1.: Ježišu, ty si jedným slovom mohol spasiť tisíc svetov, ale sám si sa podujal ...
... – civilizácie lásky. Cirkev sa snaží toto posolstvo o milosrdnej láske neúnavne ohlasovať nielen slovom, ale aj horlivým preukazovaním milosrdenstva. Preto aj stále poukazuje na nádherné vzory tých, ktorí ...
... slovom a sviatosťami otvárajú cestu na stretnutie s Tebou. Milosrdný Otče, daruj zblúdenému ľudstvu mužov a ženy, ktorí ako blahoslavený Ján Pavol II. svedectvom života, premeneného na obraz tvojho Syna ...
48. Prihovára sa Boh ľuďom aj dnes?
(Príbehy/Krátke poučné príbehy)
... priateľmi. Sadol si do svojho auta a začal sa modliť: „Bože môj, ak sa ešte prihováraš k ľuďom, prihovor sa aj ku mne. Počúvnem na Tvoje slovo a urobím všetko, aby som poslušne vykonal to, čo si želáš.” ...
49. Veľkonočný pozdrav z Japonska
(Listy/Listy misionárov)
... spali. Nikto sa ani neobzrel, navyše nebolo počuť ani slovo. Ja tiež, už nasiaknutý touto ťažkou pohodou zo svojho okolia, som len vo vačku chytil svoj ruženec. Potom sme sa pohli. Minulý týždeň sme v ...
50. Si povolaná k láske...
(Aktuality/Správy z misií)
                        Čo Ťa čaká? 1) Stretnutie s Pánom vo svätej omši v adorácii v meditácii nad Jeho Slovom stíšenie 2) Stretnutie so sestrami pri chórovej ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie