Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz duchovný

Celkom: 50 nájdených výsledkov.

Stránka 2 z 3
... videá virtuálnych obrazových prehliadok spomínaných sakrálnych a pastoračných priestorov vo farnosti. Prenos sv. omší, duchovných obnov a prednášok cez internet Pre tých, ktorí sú chorí a nevládni ...
... svoje práce, zdroje a sily, ale aj o radosti a problémy.“ Apoštolský list Svätého Otca Jána Pavla II. "Rýchly rozvoj" iba potvrdzuje túto pravdu slovami: „Z priateľských vzťahov medzi laikmi a duchovnými ...
23. Lebo ty si zomrel za mňa (sv. Ján de Brébeuf)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... hriech! Nech na mňa, môj Bože, padnú všetky muky, ktoré sú krutejšie ako smrť a majú ich niesť zajatci v tejto krajine. Ochotne sa za nich ponúkam, nech ich ja sám vytrpím. Z duchovných zápiskov svätého ...
... prípadne im ponúkať duchovný servis cez internet práve pre nedostatok času na osobné stretnutie a takto ich závislosť vyliečiť. 4.    Dospelí – mnohí sú počítačovo negramotní. Onedlho však aj táto skupina ...
... ktoré poukazuje na zdroj sily a jeho následný vplyv na človeka. Ak je ním Boh, rozmnožuje sa duchovný život človeka. Ak je však zo zlého ducha, u človeka sa načínajú vážne duchovné problémy života viery ...
26. Irkutsk 17 - Tábory na brehu Bajkalu
(Zážitky/Misionárov)
... stretnúť s Bohom skrze modlitby a duchovný program, ktorý pripravujú kňazi a sestričky z jednotlivých farností pre svoje deti. No a na pár takých táboroch som bol prítomný aj ja... Týchto táborov som ...
27. Tajomstvo duší v očistci III (Mária Simma)
(Rozhovory/S rôznymi ľuďmi)
... mám pokračovať. Súhlasí s tým. Kňaz našej farnosti, ktorý je aj mojim duchovným vodcom, taktiež tieto veci odobruje. Sestra Emmanuela : Toľko ste toho urobili pre duše v očistci, že dozaista, keď vy tiež ...
28. Викарный
(Listy/Listy misionárov)
... so všetkými spolubratmi régie na duchovných cvičeniach v dedinke Avkalevo, neďaleko Petrohradu. Po nich sa každý z nás vybral na nové miesto svojho pôsobenia: ja do Irkutska a P. Robert do farnosti sv. ...
... ktoré mu ponúka tajomný svet. A keď sa k tomu pridáva úspech, zisk, človek nie je ochotný vzdávať sa pohodlia a bohatstva. Radšej im podrobuje svoj duchovný a večný život. Okrem toho duchovný život nie ...
30. Nebezpečenstvo krásy
(Úvahy/O duši)
... až tak naše telo. V prvom rade vidia našu dušu a tá je pre nich podstatná, nie naše telo, ktoré sa aj tak nakoniec rozpadne. Ach, niekedy si tak hovorím, prečo nemáme my ľudia takú schopnosť vidieť duchovný ...
31. Sila žehnania
(Úvahy/O viere)
... kňaz sa stáva duchovným vysielačom. Vo svete je mnoho antén, čiže sŕdc, ktoré požehnanie potrebujú a touto cestou dostávajú. Časté žehnanie kňazov môže priniesť chorému veľké úľavy, Ale darca i prijímateľ ...
32. Denná modlitba za ochranu
(Modlitby/Pre každý deň)
... ruky, bude prosperovať, lebo Boh napĺňa všetky moje potreby. Mám všetku autoritu nad Satanom, všetkými démonmi a nad duchovnými mocami zlosti v ponebeských oblastiach. Bože, modlím sa za službu, ktorú ...
... stať, že bude zastupovať iba svoje záujmy, plniť iba svoje plány, nápady a túžby a tak často vytvorí poriadny škandál – medzi týmto svetom a svetom duchovným, do ktorého sa má po splnení určitých úloh ...
... úlohy sa ho duch zrieka. Katechizmus Katolíckej Cirkvi však tvrdí, že: „Ľudská osoba, stvorená na obraz Boží, je bytím zároveň telesným i duchovným. Biblické rozprávanie vyjadruje túto skutočnosť symbolickou ...
... že človek je bytosť telesno-duchovná, a raz príde u každého moment túžby byť naplnený niečím duchovným. Najlepším je svetlo Kristovho Evanjelia. Len nie každý ho spozná, alebo pocíti v tej kráse, aká mu ...
... a existencii tohto laického hnutia vo Vatikánskom rozhlase, v Katolíckych novinách a pri duchovných cvičeniach v Spišskom Štiavniku vyvolával odozvu. Na začiatku vznikali vo farnostiach malé skupinky. ...
... svoju vieru doma i na verejnosti a v práci. Okrem toho každý veriaci kresťan má spolupracovať na misijnom úsilí duchovným a hmotným spôsobom: modlitbami a obetovaním životných krížov. ako aj hmotnou podporou. ...
38. Kresťanstvo a okultizmus - Úvod
(Katechézy/Morálka)
... podstaty a pôvodu, nám pomôže pochopiť ich nezlučiteľnosť s vierou a slobodným duchovným rozvojom, ako aj dať kontrastný podklad k predstaveným pozíciám zo strany viery. Základom našich úvah bude fakt, ...
... Cirkvi, o apologetiku, riadenie, administráciu, niektoré formy duchovného a pastoračného vedenia veriacich, slávenie bohoslužieb on-line, okamžitý a priamy prístup k dôležitým náboženským a duchovným informáciám, ...
... svete pre všetkých šamanov. Samotný Bajkal je posvätný, ostrov má ešte špeciálnejšiu posvätnú moc a Šamanka na ňom je akými centrom všetkých duchovných síl na okolí. Čo som sa o nej dozvedel rozpoviem ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie