Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz list

Celkom: 40 nájdených výsledkov.

Stránka 2 z 2
21. Blahoslavení tí, čo šíria pokoj
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
Milovaní, evanjelista hovorí: „Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi.“ Oprávnene kvitnú kresťanské čnosti v tom, kto žije svorne v kresťanskom pokoji, a nik nedosiahne titul ...
... neozvala, ani telefónom, ani listom... nijak..." Až ma tak zamrazilo... veď na otcov, ktorí utiekli z rodín, to som si už zvykol, ale na matku? Predstavte si, že vás mama nikdy neobjala, nikdy vám nepovedala ...
23. Rozhodovanie
(Kázne/Veľkonočné obdobie)
... materialistickej starostlivosti na druhej strane. Pôst by teda mal byť prirodzenou súčasťou aspoň vážnych rozhodnutí. On nám dá možnosť a čas pochopiť, aká je Božia vôľa, prijať ju a umožniť jej rozvíjať ...
... znova a ešte hlbšie zamyslieť nad otázkou jestvovania Boha. Musí znova prejsť rozumovým uvažovaním, o ktorom hovorí v Novom zákone List svätého apoštola Pavla Rimanom: "Veď to, čo je v ňom (v Bohu) neviditeľné ...
... jeho dcéru prepustili zo zamestnania, jeho synovi nedovolili študovať na vysokej škole. V tlači a televízii bol zosmiešňovaný, ohováraný. Hovorili o ňom, že socialistický štát mu dal vzdelanie na prevádzanie ...
... a spoločne ich odovzdávať Bohu.. a tak ďalej a tak ďalej. To všetko znamená - že chce dozrievať do plnosti lásky, do jej celistvosti, nielen do jej telesného vyjadrenia v sexe, ale do jej bohatej rozmanitosti. ...
27. Pokánie, pokánie, pokánie! (sv. Klement I.)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... dobrodení. Z Listu svätého pápeža Klementa Prvého Korinťanom (Cap. 7, 4 — 8, 3; 8, 5 — 9, 1; 13, 1-4; 19, 2: Funk 1, 71-73. 77-78. 87)    ...
28. Dobrovoľníci z Tanzánie v Shelui
(Listy/Listy dobrovoľníkov)
Drahi naši priatelia, po krákych výletoch po krajine sme sa usadili na SZ Tanzánie v Shelui kde, ako veríme, začína naša úspešná misia. I napriek tomu, že život je tu veľmi ťažký a ľudia žijú vo veľmi ...
29. Kto sa chce stať Dobrovoľníkom pre Afriku?
(Aktuality/Správy z misií)
... Dobrej noviny v Keni. Ako sa možno prihlásiť: Prihlášku – motivačný list a životopis (obe napísané v anglickom jazyku) – je potrebné poslať do 20. februára 2011 na adresu dobrovolnici@erko.sk. Priebeh ...
30. Sv. Cyrila a Metoda
(Kázne/Sviatky, slávnosti, spomienky)
... službe veľa vytrpeli. Božia služba totiž nie je prechádzkou po vavrínových listoch v ružovej záhrade, kde nám jasajúci dav prevoláva na slávu. Je to obeta, ktorá si neraz vyžaduje i život, podľa vzoru ...
31. Afrika ťa prekvapí
(Zážitky/Dobrovoľníkov)
... Pamätáte si ešte na môj „zoznam“, ktorý som zmienila vo svojom prvom liste v septembri? Takže, mám svoje vlastné bývanie, úžasného „doučovateľa“ portugalčiny, skvelé internetové pripojenie, začínam každé ...
... svoje práce, zdroje a sily, ale aj o radosti a problémy.“ Apoštolský list Svätého Otca Jána Pavla II. "Rýchly rozvoj" iba potvrdzuje túto pravdu slovami: „Z priateľských vzťahov medzi laikmi a duchovnými ...
33. Ohlasujeme ukrižovaného Krista (sv. Pavol z Kríža)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... slávnostné hody, kde za pokrm slúži Božia vôľa podľa príkladu našej ukrižovanej lásky. Z Listov svätého kňaza Pavla z Kríža (Epist. 1, 43; 2, 440. 825)    ...
34. Duch sa prihovára za nás (sv. Augustín)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... sme po nej. Ale ani keby sme ju videli, netúžili by sme po nej, ani by sme ju so vzdychaním nehľadali. Z Listu svätého biskupa Augustína Probe (Ep. 130, 14, 27 – 15, 28: CSEL 44, 71-73)    ...
35. Túžte po nebi! (sv. Augustín)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... od toho, ktorý jediný ho môže dať?! Z Listu svätého biskupa Augustína Probe (Ep. 130, 8, 15. 17 – 9, 18: CSEL 44, 56-57. 59-60)    ...
36. Jeho poníženosť nás vzpriamila (sv. Augustín)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... jeho údom, lebo sme sa stali jeho údmi: on je hlava, my sme telo. Aj apoštol Ján nás vo svojom liste upozorňuje na príklad Pána, ktorý povedal: „Kto bude chcieť byť medzi vami veľkým, bude vaším sluhom. ...
37. Vždy som pracoval s láskou (sv. Ján Bosco)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... a nápravu. Vo veľmi ťažkých okolnostiach je lepšie úpenlivo a pokorne prosiť Boha ako vychrliť prúd slov, ktoré poslucháčov urazia a vinníkom nijako nepomôžu.   Z Listov svätého kňaza Jána Boska ...
... z evanjelia aj s priliehavými poznámkami. Rád čítal aj listy sv. Petra a životopisy svätých. Mama zatiaľ priadla a počúvala ho.“ Svoju matku, Annu Katarínu, deti radi nazývali „modliaca sa matka“. Vynikajúcim ...
39. Jozef Freinademetz - 4 - Steyl
(Misie/Rehole - info)
... služby“ v „domácej garde“, v čom mu pomohol jeho bývalý profesor Mitterutzner z Bressanone, ktorý rád pomáhal misionárom. Koncom novembra poslal Jozef veľmi úctivý list Jeho Veličenstvu cisárovi Františkovi ...
40. Poviem ti, čo od teba žiada Pán (sv. Ján Leonardi)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
...  Z Listov svätého kňaza Jána Leonardiho pápežovi Pavlovi Piatemu (Epist. Pro universali totius Ecclesiae reformatione: in archivo Ordinis Clericorum Regularium Matris Dei)      ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie