Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz milosrdenstva

Celkom: 50 nájdených výsledkov.

Stránka 2 z 3
21. Misijná nedeľa - Prosby
(Modlitby/Rôzne modlitby)
... do celého sveta. Prosíme Ťa, Pane, daj, aby sme my – kresťania – dokázali byť v každodenných okamihoch nášho života vernými a odvážnymi svedkami evanjelia Ježiša Krista, jeho lásky a milosrdenstva. Prosíme ...
... svoje chyby, no má potom ešte ďalšie možnosti. No i tak je karma s reinkarnáciou v absolútnom protirečení faktom kresťanskej viery: Smrť je zakončením pozemského putovania človeka, času milosti a milosrdenstva, ...
23. Misijná nedeľa - Adorácia I.
(Modlitby/Adorácie)
... Tvojho milosrdenstva a odpustenia. Odprosujeme Ťa, Pane, za to, že málo svojho času trávime spolu s Tebou – svojím učiteľom a vodcom a preto nemáme dostatok síl obstáť v každodenných situáciách nášho ...
... Vtedy zmôžeš veľa. Ale bez Boha v srdci sa ti môže ľahko stať, že ti deti na tvoje správanie odpovedia: „Čo je to za viera, ktorá ťa robí horším človekom bez kúska citu, milosrdenstva a lásky? Načo ...
... misionár posielaný Kristom zaniesť jeho milosti sily, pokoja, lásky, milosrdenstva a odpustenia každému človeku, ku ktorému nás On sám privedie. V omšiach pre deti možno využiť aj nasledovné návrhy: Skúste ...
... alebo v skupine, aby každý člen uznal, obdivoval a uskutočňoval Boží plán milosrdenstva na spásu celého ľudstva. V meditácii a modlitbe vzdávať vďaky, „veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného ...
... zapisovala spomienky z detstva a mladosti. Uvedomila si totiž, ako sa na látke jej života rozvíja zlatá niť Božieho milosrdenstva. V tom istom období, počas 40 - hodinovej pobožnosti pred zahájením Pôstneho ...
28. Cesta duchovného detstva II. Pokora
(Úvahy/O úcte k Bohu)
... On to môže urobiť v okamihu. Po všetkých tých milostiach, ktorými ma zahrnul, očakávam ešte milosť jeho nekonečného milosrdenstva. "Terézia chápe pokoru ako priznanie Božích darov, ktoré od Boha dostala. ...
... svoju malosť a chudobu; páči sa mu slepá dôvera, akú vkladám do Jeho Milosrdenstva... Stačí mi iba jedna túžba. Na to, aby som sa stala celopalnou obetou, je potrebné zostať navždy chudobnou a bezmocnou." ...
30. Cesta duchovného detstva IV. Dôvera
(Úvahy/O úcte k Bohu)
... Po všetkých tých milostiach, ktorými ma zahrnul, očakávam ešte milosť jeho nekonečného milosrdenstva." A najdôležitejšou vecou je nadobudnúť dokonalosť vo chvíli, ktorú nám určil Boh. On to môže urobiť ...
... môj Bože, vložiť svoju nádej jedine do teba; pretože ty môžeš všetko, prosím ťa, daj, aby sa v mojej duši zrodila čnosť, po ktorej túžim. Aby som dosiahla túto milosť tvojho nekonečného milosrdenstva, ...
32. O očistci II (sestra Gertrúda)
(Úvahy/O nebi, očistci a pekle)
... alebo Milosrdenstva?“ Gertrúda: „Niekedy to, niekedy ono! Ak je niektorá duša úzkostlivá a Boh vie, že je pripravená objaviť sa pred Ním, odvoláva ju zo sveta náhle, aby ju ušetril hrôzy posledných ...
... na dobre ľudí. A keď toto dobro utrpí, nepôjde o Božiu vôľu. Napr. krst detí nezosobášených rodičov... Inokedy si zasa môžeme Božie prikázania vysvetľovať v duchu nesmierneho Božieho milosrdenstva a lásky, ...
34. Prednosť chudobných pred všetkým (sv. Vincent de Paul)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... sa stal všetkým.“ A preto z duše, pohnutej starosťami a biedou blížnych, usilovne prosme Boha, aby vlial do nás city milosrdenstva a zľutovania, aby nimi naplnil naše srdcia a naplnené zachoval. Službe ...
35. Horlivosť za spásu duší (sv. Maximilián Kolbe)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... vôľa je pre nás vôľou samého Boha. Keď sa jej zasväcujeme, stávame sa v jej rukách nástrojmi Božieho milosrdenstva, ako je aj ona v Božích rukách. Dajme sa jej teda viesť, podajme jej ruku, buďme pod jej ...
36. O blahoslavenstvách (sv. Lev Veľký)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... potom ako sa s láskou k Bohu spája starosť o blížneho, tak sa aj k tejto túžbe po spravodlivosti pripája čnosť milosrdenstva. Preto hovorí: „Blahoslavení milosrdní, lebo sa nad nimi zmiluje Boh.“ Poznaj, ...
37. Misijný omšový spolok
(Misie/Formy pomoci misiám)
... Takíto živí členovia spolku sa môžu aj stretávať raz za týždeň alebo mesiac a spoločne sa modliť za misionárov (napr. Misijný ruženec, alebo Krížovú cestu alebo Ruženec Božieho milosrdenstva alebo inú ...
38. Výroky Otcov púšte - 3
(Príbehy/Krátke poučné príbehy)
... trpezlivo nesieš a nehľadáš pomstu, vtedy kladieš život za svojho blížneho.” Jeden z Kristových miláčikov, ktorý mal dar milosrdenstva, hovorieval: ”Ten kto je naplnený milosrdenstvom, musí ho dávať ...
39. Blahoslavení chudobní v duchu
(Úvahy/Meditácie na každý deň)
... nás, aby sme sa prakticky a každodenne zúčastňovali na živote v Božom kráľovstve. A to je ešte dôležitejšie. Konaním napríklad skutkov milosrdenstva sprítomňujeme samotné Božie milosrdenstvo. Ak sa usilujeme ...
40. Nechcem sa páčiť ľuďom, ale Bohu (sv. Ignác Antiochijský)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
Ignác, nazývaný aj Teoforus, Cirkvi, ktorá dosiahla milosrdenstva vo veľkodušnosti najvyššieho Otca a jeho jediného Syna Ježiša Krista. Cirkvi, milovanej a osvietenej vôľou toho, ktorý chce, aby bolo všetko, ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie