Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz príklad

Celkom: 50 nájdených výsledkov.

Stránka 2 z 3
...  Litánie k sv. Jozefovi Otče náš. Zdravas Mária. Svätý Jozef, vzor pracujúcich, oroduj za nás!   6. DEŇ Príklad modlitby ÚVAHA Svätý Jozef, Ježišov pestún, žil, pracoval a modlil sa v ...
22. Prekvapenie
(Úvahy/O Advente)
... priemeru. Priemeru možno, ale v očiach Boha patril ku elite. A tento „podivín“ dokázal svojim životom, slovom a príkladom pritiahnúť ľudí, aby sa na neho prišli pozrieť. Mnohých a možno každého jedného ...
... Takmer 80 percent obyvateľov sú katolíci. Niektoré prejavy ich zbožnosti vyplývajú z ich mentality, napríklad spontánnosť, jednoduchosť a neformálnosť. Aj dospelí sa správali v kostole ako malé roztopašné ...
24. 32 rokov misionárom v Juž. Amerike
(Rozhovory/S misionármi)
... pýtajú sa, prečo sa to stalo. Kto je na vine? Cítia, že v prírode je rovnováha a keď sa naruší, hľadajú vinníka. Miestami tu je cítiť poverčivosť. Stalo sa napríklad, že zomrelo nepokrstené dieťa, keď ...
25. Modlitba Klementa XI
(Modlitby/Rôzne modlitby)
... nech je moje obcovanie s ľuďmi príkladné, môj život podľa Tvojich prikázaní. Nech sa usilujem o skrotenie prirodzenosti, nech sa starám o zachovanie milosti, nech zachovávam zákony a nech si tak zaslúžim ...
26. Viera v silu jediného Boha
(Rozhovory/S misionármi)
... aby sme si duchov udobrili. Je to vlastne obeť modlám, v ktoré veríme.“ Wiliam spomína aj iné príklady. Pred desiatkami rokov sa kmene stále hýbali, lebo medzi sebou stále bojovali. Až posledných 10 ...
27. Zomrime s Kristom! (sv. Ambróz)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... príklade, že iba smrť vydobyla nesmrteľnosť a smrť vykúpila samu seba? Netreba teda žialiť nad smrťou, ktorá sa stala príčinou všeobecnej spásy. Nemáme utekať pred smrťou, keď ňou Boží Syn nepohrdol a ...
28. Rekapitulácia
(Listy/Listy misionárov)
... že aspoň modlitby veriacich, ktorých som navštívil, nás sprevádzajú a predchádzajú problémom, o ktorých ani nevieme. No pomoc materiálna sa vždy zíde. Tak napríklad je u nás kopírka, ktorá ledva nie je ...
... uvediem príklad od bolívijskej mystičky Cataliny Rivas, ktorej sa počas jednej sv. omše zjavili Panna Mária a Ježiš a vysvetľovali jednotlivé úkony, aby jej pomohli lepšie prežívať sv. omšu. Môžeš tomu ...
30. Homeopatia je biela mágia
(Komentáre/Kresťania a ...)
... Dokonca pozorovania anatómov, patologických anatómov, fyziológov považuje iba za výplod fantázie. Opakovane tvrdí, že príčiny chorôb nie sú hmotnej povahy. Neverí v materiálny prenos nákazy, napríklad ...
31. Malá duchovná zbraň pre teba...
(Modlitby/Pre každý deň)
... zla a zlého ducha... (doplň to, čo cítiš v sebe ako svoju častú slabosť a pokušenie, napríklad: zriekam sa pýchy, neodpustenia sebe aj iným, neprijatia seba a iných, kontroly svojho ...
... viac a viac presvedčený, že Boh ma tak veľmi miluje a stará sa o mňa. Toľko vecí sa deje... Napríklad idem si ako vždy vo svojom aute. Nikdy som nemal problém s prevodovkou. Práve v tej sekunde sa čosi ...
33. Moskva 6 - Bezdomovci - Obeta z lásky
(Zážitky/Misionárov)
... neporadili správne a človek potom urobil chybu, za ktorú doteraz platí stratou svojich blízkych, ako napríklad Vaľa... Pomodlime sa prosím za všetkých, ktorí práve v tejto chvíli už už strácajú svoj domov ...
34. Kedy byť mučeníkom?
(Kázne/Veľkonočné obdobie)
... toľko budeme svedčiť a žiť. Nie je treba robiť nič predčasne. Prílišné ľudské úsilie má vždy sklon nebrať ohľad na Božiu vôľu. Príkladom v tejto veci sú samotní apoštoli z dnešného čítania (t.j. Pondelok ...
35. Skutočná sláva
(Kázne/Veľkonočné obdobie)
... čo znamená nechať pôsobiť Božiu milosť. Ľudia mnohých z nich ctili už počas ich pozemského života, pretože ich priťahoval ich príklad. Treba priznať, že nie všetci obdivovateia rozumeli, čo sa v živote ...
36. Tajomstvo bez strachu
(Kázne/Veľkonočné obdobie)
Aká nádherná zhoda – včera sme oslávili nedeľu Dobrého Pastiera a dnes si spomíname na jedného z jeho služobníkov – Jána Nepomúckeho, ktorý bol príkladom čestného a verného kňaza. Ján obetoval svoj ...
37. Litánie k bl. Jánovi Pavlovi II.
(Modlitby/Litánie)
...  Obranca viery, Šíriteľ úcty k svätým, Milovník vedy a poznania, Príklad pracovitosti, Priateľ detí, Apoštol mladých, Povzbudenie pre trpiacich a chorých, Hlas chudobných a prenasledovaných, ...
38. Zázraky a viera
(Kázne/Veľkonočné obdobie)
Život kresťana – teda nasledovníka Krista, nie je obyčajné dielo. Je to čas a miesto, v ktorom Boh môže prejaviť plnosť svojej moci. Ako? Zázrakmi – inkedy viac, a inokedy menej viditeľnými. Krásnym príkladom ...
...  Šíriteľ úcty k svätým, Milovník vedy a poznania, Príklad pracovitosti, Priateľ detí, Apoštol mladých, Povzbudenie pre trpiacich a chorých, Hlas chudobných a prenasledovaných, Ochranca života ...
... vždy viac príkladných rodín. K.: Milosrdný Bože, Ty si nám dal v Panne Márii starostlivú Matku, na jej orodovanie, vyslyš naše prosby a daj, aby nás pravá úcta k Bohorodičke chránila od hriechu a viedla ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie