Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz skutky

Celkom: 50 nájdených výsledkov.

Stránka 2 z 3
Silné a účinné je Božie slovo... Uveríš tomu, čo ti druhý povie? Vykonáš tak, ako Ti druhý poradí? Záleží od situácie i od toho, kto ti to hovorí, i od nás, ako tomu druhému veríme a nakoľko si ho ...
22. Krížová cesta detí z ulice
(Modlitby/Krížové cesty)
... telo, zabalili ho a pochovali. Pre niekoho to muselo byť čudné – prejaviť takéto skutky zločincovi. Ale nie pre ľudí, ktorí Ťa mali radi, chápali situáciu a boli ochotní pomôcť Ti aj napriek tomu, že  ...
... sa odvrátiš a budeš páchať niečo zlé, na tvoje dobré skutky si nikto nespomenie. Ale ak robíš niečo zlé a spamätáš sa a začneš konať dobro, Boh si nespomenie na tvoje zlé skutky, na tvoje hriechy, lebo ...
24. A odvrátili sa od zlých ciest
(Biblia/Meditácie)
„Toto pokolenie je zlé pokolenie. Žiada znamenie, ale znamenie nedostane, iba ak znamenie Jonášovo.“ „Jonáš vstal a šiel podľa Pánovho rozkazu do Ninive.“ „Boh videl ich skutky, že sa odvrátili od svojich ...
25. Pokánie, pokánie, pokánie! (sv. Klement I.)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... skutky, hádky a žiarlivosť, čo vedie k smrti, padnime na kolená a prosme ho o zľutovanie. Bratia, buďme ponížení, odložme všetku nadutosť a pýchu, pochabosť a hnevy a robme, čo je napísané. Duch Svätý ...
26. Všetkých spoj do jednoty (o sv. Cyrilovi)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... viere a správnom vyznávaní a vdýchni im do sŕdc slovo svojho učenia. Lebo je to tvoj dar, že si nás nehodných prijal na hlásanie evanjelia svojho Krista, kým povzbudzujeme na dobré skutky a robíme, čo ...
27. Vždy upriamená na Boha (o sv. Hedvige)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... keďže táto Božia služobníčka nezanedbala nijaký dobrý čin, ktorý mohla urobiť, Boh jej udelil aj tú milosť, že tam, kde jej chýbala pri konaní ľudská schopnosť a nemala dostatok vlastných síl na skutky, ...
... skutky napodobňuje. Tak napr. rôzne magické praktiky uzdravenia je potrebné robiť v konkrétny moment konštelácie planét. Podobne sa človeka riadi pri výbere najvhodnejšieho a najvýnosnejšieho momentu predaja, ...
... „Boží Syn sa zjavil preto, aby zmaril diablove skutky.“ (1Jn 3,8) Mágia ochrany dáva zasa človeku falošný pocit ochrany pre útočníkom, ktorý bojuje rovnakými zbraňami čiernej mágie. Keďže diabol nemôže ...
30. Modlitba sv.Mechtildy za zosnulých
(Modlitby/Rôzne modlitby)
... s akou si ma stvoril podobným Tebe, udeľujúc mi dar slobodnej vôle, aby k môjmu konaniu bola neustále priviazaná istá zásluha, aby som skrze skutky čoraz viac zdokonaľoval moju dušu, ktorá je Tvojím živým ...
31. Tajomstvo duší v očistci II (Mária Simma)
(Rozhovory/S rôznymi ľuďmi)
... prikázania, ale neveril v život večný. Jedného dňa vážne ochorel a upadol do kómy. Videl sa v jednej izbe s tabuľou, na ktorej boli napísané všetky jeho dobré a zlé skutky. Potom tabuľa zmizla, aj múry ...
... Boh. Cez Kristove slová, ale hlavne cez jeho skutky mala žiariť na všetkých ľudí láska Boha Otca. Pod vplyvom tohto svetla a tepla žiariacej lásky sa mal každý človek slobodne rozhodnúť – vrátiť sa späť ...
... skutky poukazuje na ľudskú snahu konať s pomocou zlých síl, a teda proti Božej moci. Zaujímavý je však jeden prvok v cvičení, menovite, že nesmú mať skrížené ruky alebo nohy. Ľubovoľný znak kríža je ...
34. Misijná nedeľa - Adorácia I.
(Modlitby/Adorácie)
... za svedectvo o našom Pánovi ani za mňa, jeho väzňa, ale trp spolu so mnou za evanjelium, posilňovaný mocou Boha. 9 On nás spasil a povolal svätým povolaním, nie pre naše skutky, ale zo svojho rozhodnutia ...
35. Moja misia v Mozambiku
(Rozhovory/S dobrovoľníkmi)
... Boha by sa dala vyjadriť „Buď dobrá, rob dobré skutky a ak ich na konci bude viac ako hriechov, dostaneš sa do neba.“ Bola to pekná nuda a bola som presvedčená, že keď vyrastiem, prestanem chodiť do kostola. ...
36. Misijný deň detí
(Misie/Rôzne)
... Kráčajme životom ako Aladár, alebo ešte lepšie, kráčajme ako náš Pán Ježiš Kristus a robme dobre. Každý deň nám ponúka veľa príležitostí. Na naše dobré skutky čakajú rodičia, starí rodičia, súrodenci, ...
... čo sa niekedy priam bezočivo popieralo. Dnes treba položiť sebe ale aj iným otázku, či bol a či je naozaj Boží Syn; či jeho pôsobenie, skutky, život a posolstvo nám dnes niečo hovoria; či možno k nemu ...
38. Viera ako zrnko
(Kázne/Tématické)
... nie sme schopní ani len snívať. No hoci také veci už dávno robil, stále robí a bude robiť, v našich očiach tieto skutky nebudú mať žiadnu cenu, ani veľkosť či výnimočnosť, ak mu nebudeme chcieť veriť - ...
... - mystika lásky "Terézia až na konci svojho života, v období noci viery objavila "podstatu lásky k blížnemu." Paradoxom je to, že keď má pocit, že už nemá vieru, tým viacej chce konať dobré skutky a ...
40. Cesta duchovného detstva II. Pokora
(Úvahy/O úcte k Bohu)
... a cíti, lebo miluje pravdu a chce, aby sa jeho slová a skutky zhodovali s jeho myšlienkami." Definícia pokory od sv. Terézie od Ježiša znie: "Pokora je pravda." Je to pravda o nás samých, o našich slabostiach, ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie