Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz vzor

Celkom: 50 nájdených výsledkov.

Stránka 2 z 3
... platí, že ak sú oni dobrí (to neznamená povoľný, či ľahkovážny), aj ich podriadení budú vykonávať zverenú prácu dôsledne, ba okrem povinnosti tam vložia, ak uvidia vzor vo vedúcom, kúsok osobnej angažovanosti, ...
22. Misijný deň detí
(Misie/Rôzne)
... ako toto posolstvo uskutočniť v každodennom živote. V tomto desiatku prosíme, aby sme boli ozajstnými apoštolmi a misionármi Pána Ježiša podľa vzoru Panny Márie, aby sme sa vedeli s inými podeliť o svoju ...
23. Kresťanstvo a okultizmus - Úvod
(Katechézy/Morálka)
... a vzorová pre gréckych filozofov, ktorí sa snažili nájsť princíp všetkého. A v človeku bola oddávna túžba po dobýjaní poznania, od otázok dieťaťa až po nájdenie a naplnenie zmyslu života, túžba po láske ...
24. Sv. František
(Kázne/Sviatky, slávnosti, spomienky)
... a znova prijímala na seba jednoduchosť Kristovho evanjelia. Nie posledná je nám vzorom aj Františkova vytrvalosť, s akou sa pustil do novozvoleného života s Kristom. Najskôr horlivo opravoval kostolík, ...
... od Dieťaťa Ježiša a Svätej Tváre nech je nám pri tom povzbudením, vzorom i dobrou radkyňou. ThLic. Pavel Vojtěch Kohut OCD, Th.D. Zdroj: www.ocds.sk  ...
... svojho krátkeho života. Práve tá jednota medzi doktrínou a konkrétnou skúsenosťou, pravdy a života, náuky a praktizovania, svieti hlavne v jej osobe a robí z nej vhodný vzor k nasledovaniu, zvlášť pre ...
27. Cesta duchovného detstva II. Pokora
(Úvahy/O úcte k Bohu)
... stále len káral, ale aby si konal povinnosti tam, kde ho Prozreteľnosť postavila." Vzorom pokory pre nás je samozrejme Ježiš. Opisuje nám to sv. Pavol v liste Filipanom (Flp 2, 8-9): Uponížil sa, stal ...
28. Cesta duchovného detstva V. Láska
(Úvahy/O úcte k Bohu)
... duší, ktoré by s ňou spolupracovali v Láske. Spiritualita Terézie sa opiera o Ježiša, ktorý jediný je svätosťou a vzorom. Zhrňme Teréziinu náuku do troch zásad: 1. Uvedomiť si svoju duchovnú chudobu, ...
... teba prameňom, ktorý zavlaží a zúrodní tvoje vnútorné bohatstvo". O modlitbe sa napísalo veľa traktátov a kníh. Najlepším učiteľom a vzorom v škole modlitby je Pán Ježiš. On sa modlil niekedy celú noc, ...
... Možno si položíte otázku: Ako je možné, že táto „malá“ 24-ročná karmelitánka, ktorá neurobila vo svojom živote nič mimoriadne, stala sa vzorom pre aktívnych zvestovateľov evanjelia? Ako je možné, ...
31. O očistci II (sestra Gertrúda)
(Úvahy/O nebi, očistci a pekle)
... v ňom všetky zdanlivo dobré skutky, oslňujúce diela, ten „vzorný“ život, nebol výhradne pre Ježiša. Bola to snaha vystupovať, skvieť sa, ako verne plniaci svoje náboženské povinnosti. Toto je – žiaľ ...
... každá iná pastorácia postupne zanikla. 2.    Vzory – dnešné masmédiá nechcú byť anonymné, preto ponúkajú osobnosti, hrdinov a s nimi samozrejme aj spôsob života a rebríček hodnôt. Vedia, že posolstvo ...
33. Vasilisa Premudraja
(Komentáre/Kresťania a ...)
... a odpovede na rôzne životné otázky podľa istej schémy. Ale ani ako v predchádzajúcom odstavci, ani tu sa nedá reagovať na všetko rovnako. Jednak to nenasleduje Kristov vzor, ktorý si všímal človeka, nielen ...
34. Láska je mocná ako smrť (sv. Balduin Canterburský)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... a vnútornejší ako moje najhlbšie vnútro. Ty, vzor krásy a pečať svätosti, vtlač do môjho srdca svoj obraz. Vtlač do môjho srdca svoje milosrdenstvo. „Boh je Boh môjho srdca a podiel večitý.“ Amen. Z ...
... pohyboch dymu cítiť isté protirečenie: neporiadok je do istej miery odvádzaný dovnútra motívov, vystavaných podľa toho istého vzoru, ktorému špecialisti na chaos dali krásne meno “zvláštna príťažlivosť”. ...
36. List Ježiškovi
(Príbehy/Krátke poučné príbehy)
... myslíš, že je vzorom sekretárky, ťa nechá v kaši. Pomyslí si, že musí ísť k zubárovi a úrad nechá tak!" Riaditeľ bol to popoludnie nevrlý. Očakával list, od ktorého závisela veľká obchodná záležitosť ...
37. Kresťania a pokoj
(Komentáre/Kresťania a ...)
... blížnym (saleziánski dobrovoľníci, Missionar auf Zeit – cez verbistov). Samozrejmosťou by mal byť vzor spoločného kresťanského života vo farnostiach, kde si veriaci vedia prejaviť vzájomnú pomoc, poprípade ...
38. Kresťania a politika
(Komentáre/Kresťania a ...)
... vynahradí. Lenže pokora znamená poznať pravdu o sebe, teda chyby, povinnosti a kvality. Zlé odstraňovať, o dobré sa snažiť a aj iných k tomu povzbudzovať. Základom je síce osobná snaha a vzor, ale veriaci ...
... vzoru Pána Ježíše, který řekl: “Já a Otec jedno jsme.” (Jan 10,30) Duch působí jednotu s Bohem. – “Bůh je duch a ti, kteří se mu klanějí, činí tak v Duchu a v pravdě.” (Liturgie:) “Sjednoceni ve víře ...
40. Skloňovaná
(Úvahy/O láske)
... urobiť. V prvom rade si treba vybrať vzor. Najoriginálnejším je Boh sám, ktorý neľutoval nič, čo dal ľuďom, aby ich urobil šťastnými a ukázal im, čo skutočne znamená milovať – odpúšťať a obetovať sa. Ale ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie