Internet a misie? - 19 - Dialóg lásky

Pondelok, 26 Júl 2010 10:52 Balek Robert Úvahy - O internete
Tlačiť
(0 hlasovaní, Priemerná známka: 0 )

DialogDialóg lásky, v ktorom sa Boh ponúka človeku, aby ho naplnil a predsa ponechal sebou samým, sa stáva inšpiráciou pre Cirkev v dialógu so súčasným svetom. Obsahom tohto dialógu Cirkvi so súčasným svetom je samozrejme úsilie čo najlepšie pochopiť masmédiá, prispôsobiť formu ohlasovania evanjelia ich špecifiku a kultúre, a pritom nezanedbať udržiavanie zdravých vzťahov s tými, čo sú zodpovední za masmédiá, čo predpokladá schopnosť správne odpovedať na ich požiadavky.  Z tohto dôvodu si v súčasnosti situácia v Cirkvi vyžaduje ako od kňazov tak aj od laikov riešenia, ktoré by boli založené v pastoračnej praxi práve na dialógu a jeho schopnosti spájať.

Veľkou pomocou jej v tom môže byť práve internet ako výborný nástroj sprostredkovania dialógu. Komunikácia na internete je totiž neustálym procesom dávania a prijímania medzi tvorcami stránok a ich návštevníkmi. Treba začať myslieť v interaktívnych termínoch a pripustiť internetistov, aby boli čo najviac zapojení do tvorby stránok svojimi podnetmi alebo komentármi.  Možnosti využitia internetu sa v tomto zmysle ukazujú v týchto špecifických oblastiach dialógu človeka s Bohom:

  1. Písmo ako základ dialógu s Bohom – Božie slovo sa zjavuje a oslovuje ľudí v Ježišovom slove, činoch a v jeho osobe.    Oslovuje natoľko, že osloveného vedie k osobnej odpovedi. Písmo na internete je preto jasnou prioritou. Možnosť kedykoľvek kdekoľvek otvoriť písmo je veľmi dôležité nielen vo voľnom čase, ale aj v práci, keď je človek prácou preťažený a potrebuje načerpať novú silu do plnenia svojich povinností. Samozrejme veľkou pomocou pre veriacich je aj krátka meditácia, zamyslenie nad aktuálnym liturgickým čítaním, alebo možnosť vybrať si z viacerých zamyslení nad zvolenou časťou písma od rôznych autorov – každý veriaci by mal možnosť umiestniť na internet svoje zamyslenia a úvahy a tak poskytnúť všetkým bohatstvo svojho vnútra. Ide o akúsi formu biblického zdieľania sa formou textu, audio či videonahrávky.
  2. Modlitba ako miesto dialógu s Bohom – slovo je tým miestom, kde sa možno stretnúť s Bohom.  Modlitba je teda možnosťou stretnutia sa s Bohom, možnosťou odpovedať na jeho oslovenie Písmom a životnými udalosťami. Nie je iba „monologickou povinnosťou“, ktorú treba denne plniť. Aj tu je internet veľkým priestorom na vyjadrenie osobnej modlitby k Bohu s možnosťou pripojenia sa ďalších modliacich sa textom, audio alebo videokonferenciou. Veď v konečnom dôsledku pre modlitbu nie je fyzická vzdialenosť žiadnou prekážkou. Vo virtuálnom priestore internetu je teda možné nadviazať akúsi blízkosť duší. Je tu takisto možné videom, audionahrávkou alebo textom zanechať svoju prosbu o modlitbu – úmysel, za ktorý sa môže rozhodnúť v daný deň modliť veľké množstvo ľudí.
  3. Spoločenstvo ako miesto dialógu s Bohom v Cirkvi – Slovo zjavuje dialogický charakter ľudskej existencie. Je médiom ľudských vzťahov. Bez schopnosti slova by človek nebol tým, čím je.  Slovo teda umožňuje vytvárať spoločenstvo medzi ľuďmi. Osobný dialóg s Bohom sa deje v spoločenstve Cirkvi. Je to ochrana pred subjektivizmom viery a príležitosť k zdieľaniu darov, ktoré sú v Cirkvi rozosiate v rôznosti, ktorú pôsobí a určuje Duch Svätý.  Tu prichádza internet na pomoc s už vyššie spomínanými on-line komunitami s určitými pravidlami. V súčasnosti sa týchto spoločenstiev vytvára veľké množstvo, či už na základe reálneho spoločenstva, alebo sa jeho členovia stretávajú výlučne v kyberpriestore internetu. Je to však veľká pomoc pre tých, ktorí musia vycestovať zo svojho bydliska za prácou ďaleko do sveta, prípadne do inej oblasti tej istej krajiny. Takýmto spôsobom sa väzby v spoločenstve nemusia pretrhnúť a spoločenstvo môže byť stále veľkou pomocou pri zvládaní mnohých starostí jednotlivca i celých rodín fyzicky oddelených od ostatných členov komunity. Dokonca aj také obrovské spoločenstvá, aké sa vytvárajú na stretnutiach mladých so Svätým Otcom, môžu vytrvať, rozvíjať sa a čoraz viac prehlbovať v posolstvách a myšlienkach týchto dní práve prostredníctvom internetu. Rovnako môžu pripravovať mladých na ďalšie stretnutie so Svätým Otcom meditáciami, návrhmi na diskusie, katechézami a úvahami v duchu posolstva tohto budúceho stretnutia.
  4. Dialóg ako metóda prístupu k rôznosti v Cirkvi a vo svete – z rozmanitosti obdarovaní Duchom, z rôznosti pováh, skúseností a osobnej zrelosti jednotlivých kresťanov a z rôznosti kultúr, v ktorých sa kresťanstvo realizuje, vyplýva „rôznosť rovnakých ľudí“. Tým, že uverili v Krista a žijú v jeho Cirkvi, sú „rovnakí“. Tým, že svoju vieru chápu, prežívajú a realizujú osobne, sú „rôzni“.  Internet je miestom, kde sa môžu všetci navzájom svojou „rôznosťou“ obohacovať. Stačí totiž, ak sa niekto začne zdieľať formou blogu, chatu či mailu o svojich zážitkoch, prežívaniach vecí okolo či o svojich myšlienkach a môže niekomu úplne neznámemu pomôcť prekonať mnohé ťažkosti. Nikto nevie, koho Boh pošle v ťažkej situácii na internet a usmerní jeho ruku a hľadanie tak, aby našiel práve to pravé a potrebné pre jeho dušu.
  5. Zdieľanie darov ako ovocia existenciálneho trvalého dialógu – zdieľanie darov Ducha umožňuje, aby kresťan a spoločenstvo participovali aj na daroch, ktoré sami nemajú, ale ktoré má niekto iný. Prehnaná snaha o jednotu môže znamenať akúsi „unifikáciu na úrovni podpriemeru“,  kde sa od všetkých žiada to isté a všetkým sa dovoľuje iba byť rovnako podpriemernými. Je dôležité, aby dary veriacich neostali ležať kdesi v kúte nepovšimnuté. Ide o rôzne hudobné, spevácke, literárne, umelecké, moderátorské, organizačné a iné talenty, ktoré sa môžu ukázať práve vďaka internetu, ktorý je vďaka svojej „všadeprítomnosti“ veľkým pomocníkom v ich slobodnom prezentovaní a zdieľaní.

Takýto dialóg medzi kultúrami, umožnený internetom či inými prostriedkami spoločenskej komunikácie môže byť privilegovaným prostriedkom na budovanie civilizácie lásky.  Pri vedení dialógu v pastorácii cez internet si však treba veľmi pozorne všimnúť, že reč svetských médií pozostáva predovšetkým zo zvukov a obrazov, ktorými doslova útočia na emócie človeka. Vedia totiž, že ovplyvnením citov človeka ovplyvnia aj jeho rozum. Preto je potrebné zrieknuť sa klerikálneho štýlu vyjadrovania sa hlavne voči hľadajúcim duchovné hodnoty a túžiacim naplniť hlad ich duše. Najprv treba zaujať človeka a ovplyvniť jeho city zaujímavým obrazom a zvukom, aby si v prvom rade všimol dané posolstvo a začal sa oň hlbšie zaujímať. Až potom môžeme prísť s hlbším posolstvom suchšieho vyjadrenia. Nie nadarmo povedal už sv. František Saleský, patrón novinárov, že ľudí viac získame kvapkou medu ako sudom octu.  Cirkvi by rozhodne veľmi prospelo, keby čo najviac jej úradných predstaviteľov a administrátorov dostalo školenie o komunikácii.

 

Share/Save/Bookmark


Tags: Internet  misie  Dialóg  lásky  farnosť  pastorácia  Cirkev  
feed0 Komentáre

Napíš komentár
 
 
quote
bold
italicize
underline
strike
url
image
quote
quote
smile
wink
laugh
grin
angry
sad
shocked
cool
tongue
kiss
cry
Menšie | Väčšie
 

security image
Opíš zobrazené písmená


busy
 

Náš člen Balek Robert je s nami už odo dňa: Streda, 17 September 2008.

Ukáž 50 najnovších článkov autora tohto článku.
Súvisiace články z tejto kategórie:


10 náhodne vybratých článkov z tejto kategórie: