Kresťanstvo a okultizmus 11 - Cesta k oslobodeniu

Streda, 19 Január 2011 03:31 P. Lukáš Mizerák Katechézy - Morálka
Tlačiť
(1 hlasovaní, Priemerná známka: 1.00 )

glaubeAko sme pri jednotlivých okultných praktikách videli, základnými príčinami, ktoré človeka k nim priťahujú je zvedavosť a túžba po moci. Lenže oni sa zdajú byť výsledkom iného problému – slabej, alebo žiadnej viery. Práve tento nedostatok spôsobuje, že človeku chýba štruktúra informácií a ochranných prostriedkov, ktoré by mu pomohli rozobrať sa vo svete ideí, ideológií a náboženských predstáv. No garanciou nie je ani krst a akási viera v štýle deizmu, či príležitostnej návštevy chrámu. Viera je dar, ktorý zadarmo a bez zásluh dostávame, no bez spolupráci si ho neudržíme. „Toto dôverné a životné spojenie s Bohom" môže  človek zabudnúť, môže oň nedbať, ba dokonca ho výslovne  odmietnuť.

Takéto postoje môžu mať veľmi rozličné príčiny:  vzbura voči zlu vo svete, náboženská nevedomosť alebo  ľahostajnosť, starosť o svetské veci a bohatstvá, zlý príklad veriacich, myšlienkové prúdy nepriateľské voči náboženstvu a nakoniec postoj hriešneho človeka, ktorý sa zo strachu skrýva pred Bohom a uteká pred jeho volaním.“ (KKC 29)

Rast vo viere a sviatosť pokánia

V našich pomeroch je pomerne mnoho veriacich, či aspoň pokrstených, ktorých vieru pod vplyvom nového spoločenského zriadenia prispôsobili „svojim“ potrebám. Ich viera sa z „cesty spásy“ stala alebo vnútornou záležitosťou, ale čisto vonkajšou, príležitostnou charakteristikou. A do takejto viery so dokáže človeka prepašovať rozličné pohanské a okultistické praktiky. Preto základnou požiadavkou je obrátenie. Bez neho sa nemôže začať žiaden proces uzdravenia.
gebetV tejto stati nemožno ponúknuť nejaké body, alebo recept, ktorý by, podobne mágii, vyriešil všetky problémy. Skôr ide o duchovné rady a vedenie, ktoré sa okrem kňazov týka aj všetkým veriacich, spolupútnikov. Celý proces si vyžaduje dve základné čnosti: trpezlivosť a dôveru. Človek ponorený do okultizmu si nemusí vôbec uvedomovať svoju biedu a nebezpečenstvá, ktorým sa vystavuje. Keďže, ako všetci, je poznačený pýchou, môže na upozornenia reagovať presne naopak, neprijatím a zatvrdnutím. Preto je v prvom rade dôležité pestovať dôveru v úprimnej modlitbe s prosbou za postihnutého človeka. Boh je predsa vždy silnejší, ako akékoľvek naše snahy, alebo diablove klamy. Božie milosrdenstvo môže v človekovi otvoriť zmysly, v ktorých pochopí svoju situáciu a pocíti potrebu obrátenia. Samozrejme, že si to vyžaduje čas a trpezlivosť, ako aj našu prítomnosť, aby človek videl, že nejde o pyšnú záchrannú akciu zo strany „verných“ k „nevernému“, ale brata k bratovi. Zvlášť si tento postoj vyžaduje človek, ktorý už pocítil negatívne následky okultizmu, ale nemá dostatok síl oslobodiť sa.
vychovaTo všetko sa však týka už samotného uzdravovania. Dôležité je vychovávať človeka tak, aby nepodľahol spomínaným vplyvom. To je úloha vychovávateľov, rodičov a kňazov. Nájsť model nie je ľahké. Kým je človek v detskom veku, asi do 12 rokov, je formovateľný. Možno práve vtedy treba v ňom vyvinúť silné základy viery a pravidelných náboženských návykov, najmä modlitby, sv. omše a spovede, v ktorých si dieťa vyvinie osobitný vzťah k Bohu, ktorý tak nebude preň ďalekým, ani rozprávkovým hrdinom. Bez rodičovského vzoru s rovnakou disciplínou však len ťažko dosiahneme požadovaný cieľ.
Kňazská úloha spočíva v rovnakej podpore a hlavne v ochote počúvať a mať pochopenie najmä pre mládež, ktorá začína myslieť odlišne od rodičov a zväčša napriek, aby v serióznych rozhovoroch dokázali dať adekvátne odpovede, plné otcovskej starostlivosti a aj napriek odmietnutiu, neprejavili opovrhnutie, alebo beznádej. Čo je raz zasiate v srdci človeka, po dobe pubertálnej suchoty môže začať rásť s prvým dažďom dospelosti.
Nemenej dôležitou úlohou vychovávateľov je vedieť dostatočne ochrániť chovancov od negatívnych vplyvov. Možno ani nie ich plným pomenovaním, aby sme nevyvolali opačnú reakciu záujmu, ale jasným poukázaním  na následky v ich pravom svetle, či skôr tme  a neslobode.
Vynikajúcim spôsobom a pomôckou pri raste vo viere však ostávajú hlavne sviatosti, ako viditeľné znaky, neviditeľnej Božej milosti. Z nich vyniká sviatosť pokánia, ktorá otvára cestu a nachádza svoj vrchol (ako všetky sviatosti) v Eucharistii. Ona je z jednej strany vrcholom a z druhej strany začiatkom obrátenia a uzdravenia. Vrcholom je pre „...vnútorné pokánie - radikálne preorientovanie celého života, návrat, obrátenie celého nášho srdca k Bohu, skoncovanie s hriechom, zavrhnutie zla spolu s odporom ku zlým skutkom, ktorých sme sa dopustili. Zároveň zahrnuje túžbu a rozhodnutie zmeniť život s nádejou na Božie  milosrdenstvo a s dôverou v pomoc jeho milosti. Toto obrátenie srdca je sprevádzané spásonosnou bolesťou a zármutkom...“ (KKC 1431) Ako také je čisto Božím darom meniacim človeka, ktorý sa mu odovzdáva z hĺbky. No tak, ako trvá naša krehkosť, je rovnako začiatkom, ktorý v spolupráci s ponúknutou Božou milosťou môže dosiahnuť svoj cieľ.
confession „Pri slávení sviatosti pokánia kňaz plní úlohu dobrého pastiera, ktorý hľadá stratenú ovcu, milosrdného Samaritána, ktorý obväzuje rany, otca, ktorý čaká márnotratného syna a po návrate ho prijíma, spravodlivého sudcu, ktorý je nestranný, a ktorého súd je zároveň spravodlivý i milosrdný. Skrátka, kňaz je znakom a nástrojom milosrdnej Božej lásky voči hriešnikovi,“ (KKC 1465) preto sa musí vyhnúť akémukoľvek posudzovaniu. To ho však nezbavuje povinnosti objasniť penitentovi nebezpečnosť akýchkoľvek okultných praktík a všetkého, čo sa k nim viaže. Týka sa to predovšetkým prvotných pokusov, záujmom o horoskopy, rôzne ezoterické pomôcky, talizmany a pod., ktorými sa človek, často len zo zvedavosti, otvára zlému.

Share/Save/Bookmark


Tags: modlitba  pokanie  vychova  
feed0 Komentáre

Napíš komentár
 
 
quote
bold
italicize
underline
strike
url
image
quote
quote
smile
wink
laugh
grin
angry
sad
shocked
cool
tongue
kiss
cry
Menšie | Väčšie
 

security image
Opíš zobrazené písmená


busy
 
Autor tohto článku: P. Lukáš Mizerák už nemá viac článkov okrem tohoto jediného.

Ukáž 50 najnovších článkov autora tohto článku.




Súvisiace články z tejto kategórie:


10 náhodne vybratých článkov z tejto kategórie: